Als u de rechthebbende bent van een particulier graf, dan zijn de grafrechten aan u uitgegeven. U hebt de rechten en plichten van een graf en u bent de contactpersoon voor de gemeente.

Wat moet u weten?


Als rechthebbende van een particulier graf hebt u het recht tot begraven en het begraven houden. Ook beslist u over het gedenkteken en bepaalt u of de grafrechten verlengd worden. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafsteen.

Hoeveel jaar

Grafrechten krijgt u voor 20, 30 of 40 jaar. Daarna kunt u ze verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar. Ook is het mogelijk om grafrechten voor onbepaalde tijd te krijgen. U kunt op elk moment afstand doen van de grafrechten of ze laten overschrijven naar iemand anders.

Kosten grafrechten

Verlenen grafrecht graf voor 1 overledene (1-diep)

Voor een periode van:
20 jaar € 1.540,00
30 jaar € 2.250,00
40 jaar € 2.500,00
Onbepaalde tijd € 10.000,00

Verlenen grafrecht graf voor 2 overledenen (2-diep)

(alleen op Schoterhof, afdeling D)

Voor een periode van:
20 jaar € 2.055,00
30 jaar € 3.000,00
40 jaar € 3.335,00

Verlenen grafrecht urnengraf of urnen-nis

Voor een periode van:
5 jaar € 300,00
10 jaar € 430,00
15 jaar € 600,00
20 jaar € 800,00

Verlenen van het gebruiksrecht algemeen graf (periode is 10 jaar) € 700,00

Kosten vergunning grafmonument € 180,00
voor een urnengraf of kindergraf € 90,00

Kosten voor het gebruik van het kerkje Schoterhof vanwege een uitvaart op een gemeentelijke begraafplaats € 250,00
voor andere gelegenheden of diensten € 300,00

Kosten luiden klok € 50,00

Grafrechten aanpassen

U kunt de grafrechten online aanpassen, hiervoor heeft u DigiD nodig. Met dit formulier kunt u onder andere de grafrechten verlengen, afstand doen of overschrijven. Ook kunt u een nieuw adres doorgeven.

Grafrechten verlengen

Binnen twee jaar vóór het verlopen van de grafrechten kunt u aangeven dat u de rechten wilt verlengen. U kunt verlengen met een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Als u niet zelf aangeeft dat u wilt verlengen, dan ontvangt u van de gemeente een brief hierover. Verlengt u de grafrechten niet, dan zijn de grafrechten van de gemeente. Het gedenkteken, een urn en eventuele andere voorwerpen zijn dan ook van de gemeente. De kosten voor het verlengen van grafrechten verschillen.

Afstand doen van grafrechten

Als u afstand van grafrechten wilt doen, moet u een verklaring van afstand ondertekenen. Het is van belang dat u deze beslissing neemt met instemming van andere familieleden of nabestaanden. Nadat u afstand heeft gedaan, zijn de grafrechten van de gemeente. Het gedenkteken, een urn en eventuele andere voorwerpen zijn dan ook van de gemeente.

Overschrijven grafrechten

U kunt als rechthebbende uw grafrechten laten overschrijven naar een ander. Daarmee moeten u en de nieuwe rechthebbende beiden akkoord gaan. Als een rechthebbende is overleden, dan moeten de nabestaanden binnen zes maanden na het overlijden aangeven wie de volgende rechthebbende is.

Nieuw adres doorgeven

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door. Dit kan met een online formulier, hiervoor is DigiD nodig. Het is niet voldoende als u alleen uw verhuizing aan de gemeente doorgeeft.

Gedenktekens en urnen

Als u afstand van uw grafrechten hebt gedaan of de grafrechten niet verlengd, dan kunt u de beschikking krijgen over het gedenkteken en/of de urn(en). Dit kunt u aangeven op de verklaring van afstand of, indien u de grafrechten niet verlengd, bij de begraafplaatsadminstratie. In overleg met de begraafplaatsbeheerder kunt u vervolgens het gedenkteken en/of de urn(en) ophalen. Voor het uitnemen van de urn(en) en het eventueel verstrooien van de as betaalt u kosten.

Kosten grafrechten aanpassen

  • U betaalt altijd aktekosten: €40,00 per akte
  • Kosten overschrijven grafrechten: aktekosten: €40,00.
  • Kosten nieuw adres doorgeven: Geen

Verlengen grafrecht graf voor 1 overledene (1-diep)

Voor een periode van:
5 jaar € 400,00
10 jaar € 750,00
15 jaar € 1.100,00
20 jaar € 1.500,00

Verlengen grafrecht graf voor 2 overledenen (2-diep)

(alleen op Schoterhof, afdeling D)

Voor een periode van:
5 jaar € 535,00
10 jaar € 1.000,00
15 jaar € 1.465,00
20 jaar € 2.000,00

Verlengen grafrecht urnengraf of urnen-nis

Voor een periode van:
5 jaar € 280,00
10 jaar € 400,00
15 jaar € 560,00
20 jaar € 740,00

Kosten begraving € 660,00
Kosten bijzetten urn € 120,00
Kosten verstrooien as op strooiveld € 75,00

Voor kindergraven gelden lagere tarieven. Op buitengewone uren wordt er een toeslag berekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 14 0513.