Grafrechten

Overzicht

Als u de rechthebbende bent van een graf, dan zijn de grafrechten aan u uitgegeven. U hebt de rechten en plichten van een graf en u bent de contactpersoon voor de gemeente.

Rechten en plichten

Als rechthebbende hebt u het recht tot begraven en het begraven houden. Ook beslist u over het gedenkteken en bepaalt u of de grafrechten verlengd worden. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafsteen.

Hoeveel jaar

Grafrechten krijgt u voor 20 jaar. Daarna kunt u ze verlengen met 5 of 10 jaar. En u kunt op elk moment afstand doen van de grafrechten of ze laten overschrijven naar iemand anders.

Kosten

Als rechthebbende kunt u met verschillende kosten te maken krijgen, die u of uw uitvaartverzorger moet betalen. Afhankelijk van uw situatie moet u bijvoorbeeld de kosten van de verlenging van grafrechten of van een begraving betalen.
Grafrechten
Uitgifte Gemiddelde verlenging (per jaar) Overschrijving (aktekosten)
Volwassene €1.540,00 €78,00 €40,00
Kind €770,00 €39,00 €40,00
Urngraf/-nis €820,00 €41,00 €40,00