Uittreksel burgerlijke stand

Overzicht

Hebt u een bewijs nodig dat u bent geboren? Of dat u bent getrouwd? Of dat uw ouder of partner is overleden? Vraag dan een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar u bent geboren, getrouwd, of waar uw ouder of partner is overleden.

Waarvoor hebt u een uittreksel burgerlijke stand nodig?

Een uittreksel van de burgerlijke stand kunt u in verschillende situaties nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer u wilt hertrouwen nadat uw vorige partner is overleden. Of wanneer u moet aantonen dat u bent getrouwd.

Wat staat er op het uittreksel burgerlijke stand?

In het uittreksel van de burgerlijke stand staat een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in iemands leven. U kunt daarbij denken aan geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie.

Wie kan een uittreksel burgerlijke stand aanvragen?

U hebt een goede reden nodig om een uittreksel van de burgerlijke strand aan te vragen. Dat heet een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat spreekt meestal vanzelf als het uittreksel over u zelf gaat. Gaat het uittreksel over iemand anders dan moet u dat belang aantonen. Dat kan bijvoorbeeld als u een machtiging heeft, familie bent of bij een rechtszaak betrokken bent.

Akte opgemaakt in gemeente Boarnsterhim

Alle akten van de burgerlijke stand opgemaakt in gemeente Boarnsterhim worden bij gemeente Leeuwarden bewaard. Wilt u een uittreksel Burgerlijke stand ontvangen van een akte opgemaakt in gemeente Boarnsterhim dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Aanvragen

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u eenvoudig met een online formulier aanvragen. Hiervoor is DigiD nodig. Wilt u een uittreksel van de burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvragen? Dan kunt u zelf naar het gemeentehuis komen. U kunt ook iemand anders vragen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Wat neemt u mee?

Iemand anders laten aanvragen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand anders vragen om het uittreksel voor u aan te vragen. Dat doet u door diegene te machtigen met een verklaring op papier. De gemachtigde neemt mee naar het gemeentehuis:

  • uw machtigingsverklaring
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • het eigen geldig identiteitsbewijs

Kosten

€13,20