Uittreksel burgerlijke stand

Hebt u een geboorte uittreksel nodig? Of bewijs dat u bent getrouwd? Of een overlijdensakte van uw ouder of partner? Vraag dan een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar u bent geboren, getrouwd, of waar uw ouder of partner is overleden.

Waarvoor hebt u een uittreksel burgerlijke stand nodig?

Een uittreksel van de burgerlijke stand kunt u in verschillende situaties nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer u wilt hertrouwen nadat uw vorige partner is overleden. Of wanneer u moet aantonen dat u bent getrouwd.

Wat staat er op het uittreksel burgerlijke stand?

In het uittreksel van de burgerlijke stand staat een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in iemands leven. U kunt daarbij denken aan geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie.

Wie kan een uittreksel burgerlijke stand aanvragen?

U hebt een goede reden nodig om een uittreksel van de burgerlijke strand aan te vragen. Dat heet een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat spreekt meestal vanzelf als het uittreksel over u zelf gaat. Gaat het uittreksel over iemand anders dan moet u dat belang aantonen. Dat kan bijvoorbeeld als u een machtiging heeft, familie bent of bij een rechtszaak betrokken bent.

Aanvragen

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u eenvoudig met een online formulier aanvragen. Hiervoor is DigiD nodig. Wij sturen u het uittreksel burgerlijke stand toe binnen vijf werkdagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

Wilt u een uittreksel van de burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvragen? Kom dan naar het gemeentehuis, u moet hiervoor eerst een afspraak maken. U kunt ook iemand anders vragen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Wat neemt u mee?

Machtigen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand anders vragen om het uittreksel voor u aan te vragen. Dat doet u door diegene te machtigen. U geeft de gemachtigde een brief mee waarin u toestemming verleent om het uittreksel af te halen of u vult samen het machtigingsformulier (PDF 262 kB) in.

Wat neem de gemachtigde mee?

  • uw machtigingsbrief of het ingevulde formulier
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • het eigen geldig identiteitsbewijs

Kosten

€16,60

Uittreksels voor gebruik buitenland

Heeft u het uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Vraag de buitenlandse instantie wat voor document u nodig hebt. Er zijn verschillende opties:

  • Een afschrift van een akte. Deze moet u eventueel zelf laten vertalen en eventueel van een apostille laten voorzien bij de rechtbank in Leeuwarden
  • Een uittreksel van de akte. Dit uittreksel geeft de huidige situatie weer. Hiervoor is een meertalig model beschikbaar, u kunt dit in het aanvraagformulier aangeven. Check bij de buitenlandse instantie of dit document van een apostille moet worden voorzien
  • Een uitgebreid uittreksel voor binnen Europese Unie. Dit uitgebreide document geeft de rechtsfeiten weer die op de akte zijn geregistreerd. Met dit document kan de buitenlandse instantie bepalen wat uw situatie is. Een apostille is niet nodig. De kosten voor dit document zijn hoger dan een standaard uittreksel. De kosten zijn € 22,30. Kijk op www.europadecentraal.nl voor meer informatie.
Geplaatst op 28 december 2016, 14:25 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:17

Nieuws