Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Heerenveen? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Waarop kunt u reageren?

Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, of over een ontwerpontheffing. Of op ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan.

Wanneer kunt u een zienswijze indienen?

Een zienswijze kunt u online indienen (met DigiD) wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal zes weken. U vindt deze periode in de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?

Als wij een definitief besluit nemen, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. U krijgt persoonlijk bericht van het definitieve besluit en wij maken dat besluit officieel bekend in het Gemeenteblad op de website Officiële Bekendmakingen. U krijgt van ons informatie over hoe u bezwaar kunt indienen of in beroep kunt gaan.

Geplaatst op 23 november 2016, 20:57 | Gewijzigd op 16 december 2019, 13:04

Nieuws