Ontwikkeling gebied Klaverblad Noordoost

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van ongeveer 40 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw.

Bedrijventerrein

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein draagt bij aan de werkgelegenheid in onze gemeente. In totaal is er in het plan ruimte voor 40 hectare bedrijventerrein, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. We starten met ongeveer 20 hectare in het bestemmingsplan. Besluitvorming over de andere 20 hectare vindt in een later stadium plaats.  Duurzaamheid speelt een centrale rol in het nieuwe bedrijventerrein. Op dit moment werken we aan de criteria waaraan de te vestigen bedrijven moeten voldoen.

Zonnepark

Het  zonnepark geeft invulling aan onze energie-ambities. Namelijk op termijn een energie neutrale gemeente, waarbij duurzame energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Met het zonnepark kunnen we straks ongeveer 10.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

De ontwikkeling van het zonnepark wordt in nauwe samenwerking gedaan met lokale energie coöperaties. We bekijken daarbij de mogelijkheid voor publiek-private samenwerking. Dit doen we samen met de energie coöperaties Us Aengwirden, Duurzaam Akkrum Nes en Enerzjykooperaasje Aldeboarn. Mogelijk wordt deze constructie vergelijkbaar met zonnepark Ameland, waar de gemeente en de lokale energie coöperatie samen aan het stuur zitten.

Natuur inclusieve landbouw

Het gebied waar de ontwikkeling moet plaatsvinden wordt nu gebruikt voor landbouw. De gemeente verpacht de grond aan een aantal boeren uit de omgeving. In de uitwerking van het plan blijft ongeveer 50 hectare grond beschikbaar voor landbouw. Vanuit de ambitie om de biodiversiteit te vergroten wordt waar mogelijk ingezet op vormen van natuur inclusieve landbouw. Dit betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt.

Schetsontwerp

De afgelopen maanden is de aan de hand van de uitkomsten van de Sinnetafels gewerkt aan een voorlopig schetsontwerp voor de ontwikkeling van Klaverblad Noordoost. Door het coronavirus kunnen wij het ontwerp niet tijdens een fysieke bijeenkomst delen met de omgeving. Daarom is een korte informatiefilm gemaakt waarin we het schetsontwerp toelichten.

Informatiebrochure

In een paar minuten een schetsontwerp toelichten, dat is best een opgave. Wij kunnen ons voorstellen dat het wat snel voor u ging. In Brochure Klaverblad Noordoost (PDF 22 MB) kunt u alles rustig bekijken en teruglezen.

Fase 1 KNO klein