Jongeren Op Gezond Gewicht

Meisje klimt in boomHeerenveen is sinds september 2015 een JOGG-gemeente. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) maakt zich sterk om het aantal kinderen met overgewicht terug te dringen. Met de JOGG-aanpak werken we samen aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doen we vooral door gezonde voeding en beweging onder de aandacht te brengen. Jongeren, ouders en hun omgeving staan hierbij centraal.

Speerpunten

In Heerenveen richten we ons voor de periode 2016 – 2018 met name op de basisschoolkinderen, inclusief peuterleeftijd, in de wijk de Greiden. De komende jaren wordt op een drietal speerpunten ingezet:

  • Gezonde leefstijl voor basisschoolkinderen. We willen scholen stimuleren en ondersteunen om actief bezig te zijn met de gezondheid van hun leerlingen door middel van Informatie over Gezonde School (PDF 313 kB) aanpak. Ook tijdens een aantal evenementen is er aandacht voor gezond eten en drinken.
  • Wijkaanpak JOGG: we besteden extra aandacht aan de kinderen van 2 – 12 jaar in de wijk de Greiden door samen te werken met o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, sport en CJG.
  • Het verbeteren van de preventie en zorg voor kinderen met overgewicht door de samenwerking, verwijzing en het aanbod met betreffende professionals in kaart te brengen, indien nodig te verbeteren en uit te breiden.

Samen investeren in gezonde leefstijl

JOGG is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl van de kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen, welzijnswerk, sport en de gemeente zelf. Iedereen in Heerenveen, dorp of wijk kan zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De kracht zit in de gezamenlijke aanpak en het herhalen van dezelfde boodschap. Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven. JOGG betekent een langjarige aanpak die samen met alle partijen wordt opgezet. JOGG zorgt voor samenhang tussen alle verschillende activiteiten in een gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten of meepraten over hoe u kunt bijdragen aan meer jongeren op een gezond gewicht? Neem dan contact op met onze JOGG regisseur, Tryntsje van der Wal. E-mail: t.vanderwal@heerenveen.nl. Telefoonnummer: (088) 22 99 163 of kijk op de website van JOGG.

 

Deze bedrijven dragen bij aan ‘Drink Water’