Samen scoren voor gezondheid

We willen graag een gezonde gemeente zijn. Een plek waar inwoners gezond en vitaal ouder worden en onze inwoners gelijke kansen hebben op een gezond leven. Daarvoor hebben we elkaar nodig. We helpen onze inwoners daar graag bij. Daarom hebben we – samen met inwoners, professionals en vrijwilligers(organisaties) – een actieplan opgesteld voor de komende vijf jaar: “Samen scoren voor gezondheid”.

Samen Scoren voor Gezondheid

Als gemeente doen we er alles aan om onze inwoners te helpen gezonde keuzes te maken. Het platform Samen scoren voor gezondheid is dé centrale plek voor het aanbod aan gezonde activiteiten en informatie over een gezonde leefstijl. We geloven in de kracht van een gemeenschap die elkaar op weg helpt naar een gezonde leefstijl. Samen gezond en gelukkig. Doe je mee?

Samen gezond en gelukkig

Veel inwoners zijn al bewust bezig met hun eigen gezondheid en hebben een gezond eet- en leefpatroon. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Persoonlijke omstandigheden – zoals zorgen over werk, inkomen, het gemis aan sociale contacten – werken door op de gezondheid van mensen. Het heeft ook invloed op verschillende gezondheidsaspecten bij jongeren, zoals overgewicht, leerprestaties en gebrek aan beweging. Ook de omgeving waarin iemand opgroeit, leeft en woont is van grote invloed op iemands gezondheid. Hoewel een groot deel van onze inwoners hun gezondheid als positief ervaart is er zeker nog ‘gezondheidswinst’ te behalen.

Speerpunten

In het actieplan “Scoren voor gezondheid” zijn drie speerpunten gekozen waar we de meeste ‘gezondheidswinst’ verwachten te behalen. Het gaat dan om:
1. Gezonde leefstijl, focus op: roken, alcohol, voeding en bewegen
2. Gezonde leefomgeving, fysiek en sociaal
3. Psychosociale gezondheid

Deze speerpunten zijn uitgewerkt in 15 maatregelen, waarbij we extra aandacht hebben voor:

  • Kinderen, van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18e levensjaar
  • Mensen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals inwoners met een lage sociaaleconomische status)
  • Accentwijken, hier zetten we met voorrang actief in op preventie