Dynamisch aankoopsysteem (DAS)

De Gemeente Heerenveen heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit op het gebied van inrichting en beheer openbare ruimte (ibor) en ruimtelijke ontwikkeling (ro). Het gaat hierbij om zowel inspanningsgerichte (detachering van personeel maar ook ZZP) als resultaatgerichte opdrachten.

Vanaf 11 oktober 2016 zal de inhuur hiervan verlopen via het dynamisch aankoopsysteem (DAS) conform de nieuwe richtlijnen voor de Aanbestedingswet 2012. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten schrijft u zich in bij het dynamisch aankoopsysteem via CTM Solution.

Het DAS biedt u, als u tot het systeem bent toegelaten, de gelegenheid om iedere keer als de Gemeente Heerenveen een (inhuur)opdracht plaatst in een vakgebied, mee te dingen naar deze opdracht (mits u gekwalificeerd bent voor dit vakgebied). Toelating tot het DAS (een vakgebied) houdt geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op opdrachten ontlenen. Het DAS heeft dus twee aspecten: het is zowel een register van ondernemers als een systeem om in te schrijven op specifieke opdrachten van de Gemeente Heerenveen.

Voor de afdeling IBOR worden voornamelijk de functies op het gebied van projectleiding, werkvoorbereiding, toezicht en beleid & beheer en openbare ruimte gevraagd. Vanuit de afdeling RO wordt voornamelijk expertise uitgevraagd op het gebied van geluid, verkeer, milieu of een bestemmingsplan.