Werkt u mee?

Wilt u het juiste personeel voor uw bedrijf? Denk daarbij ook eens aan mensen die zich vanuit de Participatiewet, bijvoorbeeld als Wajonger, graag voor uw bedrijf inzetten. Ze zijn gemotiveerd, willen meedoen in de maatschappij en hebben allerlei kwaliteiten en vaardigheden. Bovendien biedt dit mogelijkheden in het kader van de 100.000 Banenafspraak.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • De jobhunters van de gemeente Heerenveen kunnen u helpen door werkzoekenden te matchen met uw vacature. De gemeente biedt bij plaatsing van personeel een breed pakket aan mogelijkheden om u te ondersteunen.
  • Kosteloze werving, selectie en bemiddeling. De gemeente heeft een groot bestand met werkzoekenden die op basis van de mogelijkheden bij uw bedrijf aan de slag kunnen. De werving, selectie en bemiddeling van werkzoekenden wordt kosteloos voor u uitgevoerd.
  • No-riskpolis. Neemt u iemand in dienst die onder de Banenafspraak valt dan krijgt u bij ziekte het doorbetaalde loon vergoed.
  • Proefplaatsingen. U hoeft niet iemand gelijk in dienst te nemen. Met een proefplaatsing kunt u een werknemer, met behoud van uitkering, voor een bepaalde periode op proef inzetten voordat u bepaalt of een dienstverband wordt aangegaan.
  • Loonkostensubsidie. In bepaalde gevallen kunt u loonkostensubsidie krijgen voor werknemers. De hoogte van deze subsidie hangt af van de vastgestelde loonwaarde (verdiencapaciteit) van de werknemer.
  • Jobcoaching. Het aannemen van mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, vraagt soms extra begeleiding. U kunt daarbij deskundige hulp en kosteloze begeleiding van een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt door coaching van de werknemer en begeleiding van het overige personeel.
  • Werkplekaanpassingen. Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet u soms de werkplek aanpassen om hem of haar in dienst te nemen. Daarbij kunt u denken aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. Hierbij komt u als werkgever mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Miranda de With, jobhunter, haar telefoonnumer is (06) 25 26 92 63, e-mail: m.dewith@heerenveen.nl en Sies Douwenga, jobcoach, telefoonnumer (06) 21 21 16 18, e-mail: s.douwenga@heerenveen.nl