Regelingen voor werkgevers

Wat is uw voordeel? Wij helpen u met inclusief ondernemen. We bieden verschillende regelingen die het voor werkgevers erg aantrekkelijk maken om onze kandidaten een kans te geven.

Jobcoaching

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kan een jobcoach deskundige begeleiding bieden. Onze jobcoach biedt uw werknemer de nodige algemene ondersteuning. Daarnaast kan de jobcoach u en het overige personeel begeleiden in een soepele samenwerking met het nieuwe teamlid.

Wat is uw voordeel?

Deze kosteloze begeleiding bevordert de duurzame inzet van de werkzoekende. Een “win win” voor u én de werknemer.

Voorwaarden

 • De werknemer moet een arbeidsovereenkomst krijgen.
 • Het aantal uren per week en periode moet worden afgestemd met de jobcoach.

No-risk polis

Een no-riskpolis is een looncompensatie voor werkgevers die medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Wanneer de werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat er sprake is van een no-riskpolis.

Wat is uw voordeel?

De no-risk polis vergoedt de loonkosten bij ziekte van de werknemer. Daarnaast hoeft u ook de kosten van het WGA-risico niet te betalen.

Voorwaarden

 • U behoudt uw re-integratieverantwoordelijkheid als de werknemer ziek wordt (Wet verbetering poortwachter).
 • De werknemer staat geregistreerd in het doelgroepregister.

Loonkostensubsidie

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, ontvangt u een loonkostencompensatie voor het deel dat de werknemer niet productief is. De vergoeding is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Na een proefperiode rekenen we met een loonwaardemeting uit hoeveel de vergoeding precies is.

Wat is uw voordeel?

Eventuele financiële risico’s worden met deze subsidie zoveel mogelijk voor u beperkt.

Voorwaarden

 • U biedt de werkzoekende een arbeidsovereenkomst aan van minimaal 6 maanden.

Werkplekvoorziening

U kunt als werkgever een vergoeding krijgen voor noodzakelijke werkplekaanpassingen of voorzieningen voor een arbeidsgehandicapte werknemer.

Wat is uw voordeel?

Een plek die eerst ongeschikt lijkt, kunt u op deze manier passend maken zonder (veel) kosten te maken.

Voorwaarden

 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.
 • De kosten moeten betrekking hebben op:
  • Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • Of de noodzakelijke aanpassing en inrichting bij de werkgever.

De werkvoucher

Medegefinancierd door de Europese Unie

Op het moment dat u iemand aanneemt die onder de participatiewet valt kunt u een vergoeding krijgen, in de vorm van een werkvoucher. Deze voucher vraagt u aan bij de gemeente.

Wat is uw voordeel?

U ontvangt een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • U biedt de werkzoekende een arbeidsovereenkomst aan van minstens zes maanden en van minimaal 24 uur per week.
 • U heeft de intentie om bij goed functioneren de arbeidsovereenkomst te verlengen.
 • De werkzoekende valt onder de doelgroep van de participatiewet.

Scholing

Soms heeft de kandidaat nog scholing nodig voor de functie die u aanbiedt. In dit geval kan de gemeente (een deel van) de kosten vergoeden.

Wat is uw voordeel?

U ziet direct resultaat op de werkvloer: met de juiste scholing is de werknemer veel beter in staat de functie uit te voeren.

Voorwaarden

 • U biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan.

Leerwerkplek/stage

Een leerwerkplek of stage biedt werkzoekenden een tijdelijke plek. Ze doen werkervaring op, wennen aan het ritme en leren functioneren in een arbeidsrelatie. Wie weet bevalt het en kan deze werkzoekende op termijn onder contract bij u aan de slag.

Wat is uw voordeel?

U heeft geen loonkosten, terwijl u iemand wel de kans biedt om (terug) op de arbeidsmarkt te komen. Tijdens de stage kunt u gebruik maken van een jobcoach.

Voorwaarden

 • U begeleidt de medewerker op de werkvloer.
 • U bent verzekerd tegen bedrijfsschade.

Proefplaatsing

De naam zegt het al: deze regeling biedt een periode waarin de werkzoekende ‘proefdraait’. Past hij of zij bij uw bedrijf? Is de functie geschikt? Met een proefplaatsing heeft u de tijd om deze vragen in alle rust te beantwoorden.

Wat is uw voordeel?

U krijgt een helpende hand erbij. U vergoedt alleen de reiskosten en verzorgt de benodigde verzekeringen. Loonkosten betaalt u pas als iemand écht in dienst treedt. De proefplaatsing is (bijna) kosteloos. U vergoedt alleen de reiskomsten en verzorgt de benodigde verzekeringen. Loonkosten betaalt u pas als iemand écht in dienst treedt.

Voorwaarden

 • U heeft de intentie om de werkzoekende na de proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden van minimaal een half jaar, voor minimaal hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing.
 • Een proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden. Per situatie bepalen we samen met u een gepaste periode.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op.

Geplaatst op 7 januari 2020, 09:30 | Gewijzigd op 1 mei 2024, 10:30

Nieuws