Plan Van der Valk-hotel

Kaart beoogde locatie hotel Het Van der Valk-concern heeft interesse in de bouw van een hotel in de gemeente Heerenveen, aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. De gemeente koos er, in overleg met Van der Valk, voor eerst te horen wat de omgeving vindt van deze plannen. Ideeën, meningen en belangen gevraagd

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, heeft de gemeente eerst in beeld gebracht welke belangen er spelen en welke ideeën er leven. In gesprekken met ondernemers (in eerdere teksten vertegenwoordiging van horeca, ondernemers, instellingen en sport) is onderzocht wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen van Heerenveen.

Daarnaast zijn omwonenden en andere geïnteresseerden gevraagd hoe zij tegen de komst van een nieuw hotel aankijken. Via het online discussieplatform Argu.co/Heerenveen kon iedereen een bijdrage leveren aan het gesprek over dit onderwerp.

De gemeente heeft deze meningen en belangen in beeld gebracht in het rapport ‘Analyse reacties Consultatietraject Van der Valk Hotel Heerenveen’ (PDF 1 MB)’.

Gemeenteraad aan zet: afweging op basis van drie scenario’s

Het college vraagt de gemeenteraad te kiezen uit drie scenario’s:
1. Van der Valk komt naar de locatie aan de Oranje Naussaulaan
2. Van der Valk zoekt een andere locatie in Heerenveen
3. Van der Valk krijgt geen medewerking voor de vestiging van een hotel.

Wordt gekozen voor het eerste scenario, dan moet Van der Valk aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een goede verkeersafwikkeling, voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein, een gebouw dat goed in de omgeving past, investeringen in de gemeenschap en het leggen van een verbinding met het centrum. Bij het tweede scenario volgt de gemeente het proces dat gebruikelijk is wanneer een marktpartij een initiatief indient. Het derde scenario betekent dat de gesprekken met Van der Valk worden afgebroken.

Vervolg

Naar verwachting zal de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu op 6 juli vergaderen over de komst van een Van der Valk-hotel. Vervolgens wordt het naar verwachting op 17 juli behandeld in de gemeenteraad.

Verkenning

Uit het rapport blijkt dat veel wijkbewoners en ondernemers bedenkingen hebben. Tijdens een bijeenkomst en in individuele gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat vooral horeca-ondernemers menen dat de komst van Van der Valk hun marktpositie schaadt, de beschikbaarheid van werknemers verkleint en de loop uit het centrum haalt. Zij verwachten geen wezenlijke investering van Van der Valk aan de lokale gemeenschap. Wijkbewoners zien de toegankelijkheid en rust in de wijken in gevaar komen. Andere inwoners en ondernemers zien juist kansen als het gaat om lokale werkgelegenheid, het aanbod aan horecavoorzieningen en de aantrekkingskracht van Heerenveen voor nieuwe bezoekers.