Plan Van der Valk-hotel

Kaart beoogde locatie hotel Het Van der Valk-concern heeft interesse in de bouw van een hotel in de gemeente Heerenveen, aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. De gemeente koos er, in overleg met Van der Valk, voor eerst te horen wat de omgeving vindt van deze plannen.

Ontwikkeling: nieuw initiatief Van der Valk-hotel

Er is nu een initiatief voor de vestiging van een hotel op een andere locatie. Op 22 mei presenteerden de initiatiefnemer en het college dit plan aan de raad en belangstellenden. U kunt de 3D impressie nalezen op de website

www.theimagineers.com/hotelheerenveenstadionzuid

De raad kan zo beide voorstellen meenemen in de besluitvorming over de komst van een nieuw hotel in Heerenveen. De bespreking en het besluit over de plannen vinden later plaats. Eerst in een vergadering van de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.

Zorgvuldige afweging

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, heeft de gemeente eerst in beeld gebracht welke belangen er spelen en welke ideeën er leven. In gesprekken met ondernemers is onderzocht wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen van Heerenveen.

Daarnaast zijn omwonenden en andere geïnteresseerden gevraagd hoe zij tegen de komst van een nieuw hotel aankijken. Daarnaast kon iedereen via het online discussieplatform Argu.co/Heerenveen een bijdrage leveren aan het gesprek over dit onderwerp.

De gemeente heeft deze meningen en belangen in beeld gebracht in het rapport ‘Analyse reacties Consultatietraject Van der Valk Hotel Heerenveen’ (PDF 1 MB)’.

Verkenning

Uit het rapport blijkt dat veel wijkbewoners en ondernemers bedenkingen hebben. Tijdens een bijeenkomst en in individuele gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat vooral horeca-ondernemers menen dat de komst van Van der Valk hun marktpositie schaadt, de beschikbaarheid van werknemers verkleint en de loop uit het centrum haalt. Zij verwachten geen wezenlijke investering van Van der Valk aan de lokale gemeenschap. Wijkbewoners zien de toegankelijkheid en rust in de wijken in gevaar komen. Andere inwoners en ondernemers zien juist kansen als het gaat om lokale werkgelegenheid, het aanbod aan horecavoorzieningen en de aantrekkingskracht van Heerenveen voor nieuwe bezoekers.

Gemeenteraad aan zet: afweging op basis van drie scenario’s

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd te kiezen uit drie scenario’s:
1. Van der Valk komt naar de locatie aan de Oranje Naussaulaan
2. Van der Valk komt naar de locatie bij Sportstad
3. geen van de initiatieven krijgt geen medewerking voor de vestiging van een hotel.

Bij een keuze voor het eerste scenario moet Van der Valk aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een goede verkeersafwikkeling, voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein, een gebouw dat goed in de omgeving past, investeringen in de gemeenschap en het leggen van een verbinding met het centrum. Bij het tweede scenario volgt de gemeente het proces dat gebruikelijk is wanneer een marktpartij een initiatief indient. Het derde scenario betekent dat de gesprekken met Van der Valk worden afgebroken.

Vervolg

In de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu op 6 juli heeft de raad het college verzocht het plan voor de locatie aan de A32/Oranje Nassaulaan (eerste scenario) uit te werken in een schetsontwerp. Op basis hiervan bereidt de raad zich voor op een besluit over het plan voor het Van der Valk-hotel. Zie ook het verslag van deze openbare bijeenkomst. (PDF 87 kB).

Presentatiebijeenkomst 16 januari 2018

Het college presenteerde het schetsontwerp in een bijeenkomst aan de raad. Naast de raad was iedereen die geïnteresseerd is welkom. Lees erover in verslag, inclusief de presentatie van de bijeenkomst op 16 januari. (PDF 10 MB)

Raadsbehandeling

De raad bepaalt nog wanneer behandeling van het plan plaatsvindt, eerst in de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.