Kappen

Voor het kappen van waardevolle en monumentale bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De bomen die als beschermwaardig (en vergunningplichtig) vindt u in de Bomenlijst 2017 (PDF 444 kB). De uitgebreide bomenlijst staat onderaan deze pagina.

Mijn boom staat niet in de lijst, wat nu?

Als de boom of het landschapselement dat u wilt verwijderen niet op de bomenlijst staat, kan het zijn dat u te maken heeft met wetgeving uit de Ruimtelijke ordening of wet Natuurbescherming. Hiervoor kunt u uw vraag voorleggen aan de informatiebalie van de afdeling Vergunningen.

Kappen zonder toestemming?

Als de boom wel op de bomenlijst staat en u kapt zonder vergunning ziet de gemeente dit als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht. Ook loopt u het risico dat de gemeente aangifte doet bij de politie.

Wanneer weet u of u mag kappen?

Hebt u een vergunning aangevraagd dan krijgt u van ons een schriftelijke reactie. Als in de reactie staat dat u mag kappen, dan kunt u de boom of het landschapselement na afloop van de bezwarentermijn én als er geen bezwaren zijn ingediend, kappen of snoeien. In alle gevallen heeft u bij het uitvoeren van werkzaamheden te maken met de wet Natuurbescherming; onderhoudswerkzaamheden of kapwerkzaamheden aan bomen en landschapselementen worden uitgevoerd in overeenstemming met deze wet. De wet Natuurbescherming wordt uitgevoerd door de provincie, meer informatie vindt u op de website van Provincie Fryslân.

Bomenkaart

Laden...

Disclaimer: er wordt nog gewerkt om de kaart compleet en beter te maken.

Meer informatie over de bomen op de bomenlijst

De gemeente heeft meer gedetailleerde informatie beschikbaar over monumentale bomen in het bomenregister. Dit register is opgesplitst in 6 kleinere PDF-bestanden.