Kappen

Als u bosjes, houtsingels, bomenrijen of bomen wilt kappen, dan kan het per gebied verschillen of u een kapvergunning moet aanvragen of niet. Hoe dit werkt, leest u hieronder. Wilt u snel duidelijkheid? Doe de check!

Voor welke bomen moet u een vergunning aanvragen?

Voor het kappen van waardevolle en monumentale bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze bomen vindt u in de Bomenlijst 2012 (PDF 354 kB). De uitgebreide bomenlijst staat helemaal onderaan deze pagina.

Mijn boom staat niet in de lijst, wat nu?

In Heerenveen zijn meldingsplichtige en meldingsvrije gebieden aangewezen. Deze staan op de Groene kaart (PDF, 1.504 kB). Als uw boom niet op de bomenlijst staat dan gelden de volgende regels:

  • Staat de boom die u wilt kappen in een meldingsvrij gebied? Dan mag u zonder vergunning of melding kappen
  • Staat de boom die u wilt kappen in meldingsplichtig gebied, dan moet u een melding doen voor het kappen van bijvoorbeeld bosjes, houtsingels, bomenrijen enz. en voor bomen vanaf een diameter van 35 cm op 1,30 m hoogte (borsthoogte)

U wil een boom kappen die minder dan 35 cm diameter heeft?

Kleinere bomen met een diameter kleiner dan 35 cm op 1,30 m hoogte, mag u zonder melding kappen, ook in de meldingsplichtige gebieden.

Wanneer weet u of u mag kappen?

U krijgt binnen 6 weken een schriftelijke reactie op uw melding. Als in de reactie staat dat u mag kappen, dan kunt u de boom of het landschapselement direct kappen of snoeien.

Wat doet de gemeente als ik kap zonder toestemming?

Als u kapt zonder vergunning of voordat u schriftelijk toestemming heeft gehad bij een melding dan ziet de gemeente dit als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht (financiële bijdrage). Ook loopt u het risico dat de gemeente aangifte doet bij de politie.

Meer informatie over de bomen op de bomenlijst

De gemeente heeft meer gedetailleerde informatie beschikbaar over monumentale bomen in het bomenregister. Dit register is opgesplitst in 5 kleinere PDF-bestanden.

Boarnsterhim of Skarsterlân

In de voormalige gemeenten Boarnsterhim en Skarsterlân gelden andere regels. Als de te kappen boom niet op de bomenlijst (PDF 691 kB) staat of de lijst met boomstructuren (PDF, 542 kB) dan mag er gekapt worden. Staat de boom wel op de lijst dan moet er altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Er zijn geen gebieden waar een melding nodig is zoals in Heerenveen.