Kappen

Foto medewerker wijkbeheer boom snoeien 2Voor welke bomen moet u een vergunning aanvragen?

Voor het kappen van waardevolle en monumentale bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze bomen vindt u in de Bomenlijst 2017 (PDF 444 kB). De uitgebreide bomenlijst staat helemaal onderaan deze pagina.

Mijn boom staat niet in de lijst, wat nu?

Als uw boom niet op de bomenlijst staat mag u kappen.

Kappen zonder toestemming?

Als de boom wel op de bomenlijst staat en u kapt zonder vergunning ziet de gemeente dit als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht (financiële bijdrage). Ook loopt u het risico dat de gemeente aangifte doet bij de politie.

Wanneer weet u of u mag kappen?

Hebt u een vergunning aangevraagd dan krijgt u van ons een schriftelijke reactie. Als in de reactie staat dat u mag kappen, dan kunt u de boom of het landschapselement na afloop van de bezwarentermijn, als er geen bezwaren zijn ingediend, kappen of snoeien.

Meer informatie over de bomen op de bomenlijst

De gemeente heeft meer gedetailleerde informatie beschikbaar over monumentale bomen in het bomenregister. Dit register is opgesplitst in 6 kleinere PDF-bestanden.