Kappen

Voor het kappen van waardevolle en monumentale bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze beschermwaardige bomen (en vergunningplichtig) vindt u in de Bomenlijst 2017 (PDF 444 kB), of kijk op de bomenkaart onderaan deze pagina. Voor de kap van bomen die niet op de bomenlijst staan is geen vergunning of melding nodig.

Wilt u een boom kappen?

We hebben een bomenlijst opgesteld met monumentale en waardevolle bomen. De bomen op deze bomenlijst zijn beschermd en mogen alleen met een vergunning worden gekapt. Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van deze bomen regelt u in een omgevingsvergunning, via het omgevingsloket. Klik hiervoor op de groene button hiernaast.

We vragen u een rapportage van een boomdeskundige bij te voegen waarin de noodzaak van kap wordt onderbouwd.

Mijn boom staat niet in de lijst, wat nu?

Alle eigen bomen, die niet op de bomenlijst staan, kapt u zonder melding of vergunning. Staat een boom op of vlakbij de erfgrens? Dan is het goed om het kappen of snoeien in samenspraak met uw buren te doen.

Kappen zonder toestemming?

Als de boom wel op de bomenlijst staat en u kapt zonder vergunning ziet de gemeente dit als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht. Ook loopt u het risico dat de gemeente aangifte doet bij de politie.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) is van toepassing op de boom zelf en op alle leven dat zich in de boom afspeelt. Dat beperkt zich niet alleen tot vogels. Meer informatie vindt u op de website van Provincie Fryslân.Voordat u een boom gaat kappen doet u er goed aan om de boom te controleren op vogelnesten of andere door de Wnb beschermde soorten. Kappen buiten het broedseizoen heeft de voorkeur.

Wanneer weet u of u mag kappen?

Hebt u een omgevingsvergunning aangevraagd, dan krijgt u binnen enkele weken van ons een schriftelijke reactie. Als in de reactie staat dat u mag kappen, dan kunt u de boom na afloop van de bezwarentermijn (6 weken) én als er geen bezwaren zijn ingediend, kappen of snoeien.

Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom?

In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden. Daarin staat dat mensen die bos willen kappen, dit moeten melden bij de Provincie Fryslân. Die kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er ook nieuwe bomen worden aangeplant. De Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden, geldt voor bos, maar ook voor andere ‘houtopstanden’ zoals bijvoorbeeld houtwallen en elzensingels. U heeft met onderdeel Houtopstanden te maken als:

  • de houtopstand buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ ligt
  • de vegetatie groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer
  • Ook als u een deel van een houtopstand van 10 are, of een rijbeplanting van minimaal 20 bomen, wilt vellen of teniet gaat, heeft u te maken met de Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden.

Meer weten over de herplantplicht? Kijk op de website van provincie Fryslân.

Bomenkaart

Laden...

Disclaimer: er wordt nog gewerkt om de kaart compleet en beter te maken.

Meer informatie over de bomen op de bomenlijst

De gemeente heeft meer gedetailleerde informatie beschikbaar over monumentale bomen in het bomenregister. Dit register is opgesplitst in 6 kleinere PDF-bestanden.

Geplaatst op 21 december 2016, 14:13 | Gewijzigd op 13 december 2023, 08:03

Nieuws