Overzicht

Wilt u een spandoek over de weg of aan de gevel hangen of een verwijzingsbord plaatsen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit.

Waaraan moet een spandoek of verwijzingsbord voldoen?

 • Er mogen geen spandoeken worden geplaatst of aangebracht op kruisingen of splitsingen van wegen of binnen een afstand van 15 meter daarna en aan bomen, brugleuningen, viaducten en op verkeersbordpalen;
 • De spandoeken dienen zodanig te worden geplaatst, dat weggebruikers daarvan geen hinder ondervinden.
 • De afmeting van een spandoek mag maximaal 80 x 500 cm zijn.
 • Er dient regelmatig te worden gecontroleerd of de geplaatste spandoeken nog juist zijn geplaatst, zodat zij geen verkeershinder opleveren of kunnen opleveren.
 • De spandoeken dienen uiterlijk 2 dagen na afloop van het evenement te worden verwijderd; mocht hieraan niet zijn voldaan dan zal de verwijdering van gemeentewege op kosten van de ontheffinghouder geschieden.
 • Eventuele beschadigingen, veroorzaakt door het aanbrengen, de aanwezigheid dan wel het verwijderen van een spandoek dient op eerste vordering aan de gemeente te worden vergoed.
 • Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt zonder waarschuwing vooraf een geplaatst spandoek op kosten van de ontheffinghouder verwijderd.
 • Een spandoek mag niet op de 1e verdieping of hoger worden opgehangen
 • Een spandoek mag maximaal voor 4 weken worden opgehangen

Locaties


Op de volgende locaties in Heerenveen kunt een spandoek plaatsen:

 • K.R Poststraat/ Stadionweg op het grasveld tegenover Stadionweg 11 te Heerenveen
 • Hoek Weinmakker/Haskeruitgang aan de kant van de Haskeruitgang 102 te Heerenveen
 • Rotonde Rottumerweg hoek B. Falkenaweg aan de kant van de Zuiderstraat te Heerenveen
 • Rotonde Oude Veenscheiding hoek Ds. Kingweg aan de kant van de Vogelbuurt te Heerenveen
 • Hoek Industrieweg en Rotstergaastweg te Heerenveen
 • Hoek Oranje Nassaulaan en Prinsenweg ter hoogte van Oranje Nassaulaan 10 te Heerenveen
 • Nieuwstraat grasveldje Westzijde te Heerenveen
 • Rotonde Oranje Nassaulaan en Cissy van Marxveldlaan Noord/Oost te Heerenveen
 • Rotonde Oranje Nassaulaan en Cissy van Marxveldlaan Zuid/Oost te Heerenveen
 • Rotonde Rottumerweg en Kattebos hoek, tussen Dreef en Waterranonkel
 • Oude Veenscheiding t.o. in/uitrit winkelcentrum de Greiden kant Smelleken
 • Nabij fietstunnel aan de kant van de Trambaan te Heerenveen
 • Rotonde Jousterweg tussen Jousterweg en Beurtschip te Heerenveen
 • Beugel, tussen parkeerplaats en Jutte te Heerenveen
 • Hoek Weinmakker en Schans te Heerenveen
 • Oranje Nassaulaan, Prinsenweg, aan de vijver evenwijdig aan de Oranje Nassaulaan

Kosten

U betaalt € 34,05 voor de ontheffing. Daarnaast betaalt u minimaal € 34,85 voor het gebruik van gemeentegrond (€ 1,10 per spandoek per dag).

Aanvragen

U kunt de vergunning eenvoudig online aanvragen met een formulier. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Voor het aanvragen van een spandoekvergunning is een situatietekening verplicht.

Gemeenteraadsverkiezingen


Vanaf februari plaatst wijkbeheer in de gehele gemeente de aanplakborden waar de politieke partijen hun affiches op mogen plakken.
Voor de spandoeklocaties geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Per locatie mag maar één spandoek van de betreffende partij. Dus niet weerszijden van de weg. Maar aan één zijde.

Voor de sandwichborden in de buitendorpen geldt de regel: maximaal vier per dorp. Enige vrijheid wordt gegeven om in aansluitende dorpen de verspreiding iets anders te regelen (bijvoorbeeld  vijf in het ene dorp en drie in het tweede dorp)

De toezichthouder van afdeling Handhaving, Wijkbeheer behouden zich het recht voor om spandoeken te verwijderen, als zij beoordelen dat de situaties onoverzichtelijk en/of onveilig zijn.