Spandoek ophangen

Wilt u een spandoek over de weg of aan de gevel hangen of een verwijzingsbord plaatsen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit.

Waaraan moet een spandoek of verwijzingsbord voldoen?

 • Er mogen geen spandoeken worden geplaatst of aangebracht op kruisingen of splitsingen van wegen of binnen een afstand van 15 meter daarna en aan bomen, brugleuningen, viaducten en op verkeersbordpalen;
 • De spandoeken dienen zodanig te worden geplaatst, dat weggebruikers daarvan geen hinder ondervinden.
 • De afmeting van een spandoek mag maximaal 80 x 500 cm zijn.
 • Er dient regelmatig te worden gecontroleerd of de geplaatste spandoeken nog juist zijn geplaatst, zodat zij geen verkeershinder opleveren of kunnen opleveren.
 • De spandoeken dienen uiterlijk 2 dagen na afloop van het evenement te worden verwijderd; mocht hieraan niet zijn voldaan dan zal de verwijdering van gemeentewege op kosten van de ontheffinghouder geschieden.
 • Eventuele beschadigingen, veroorzaakt door het aanbrengen, de aanwezigheid dan wel het verwijderen van een spandoek dient op eerste vordering aan de gemeente te worden vergoed.
 • Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt zonder waarschuwing vooraf een geplaatst spandoek op kosten van de ontheffinghouder verwijderd.
 • Een spandoek mag niet op de 1e verdieping of hoger worden opgehangen
 • Een spandoek mag maximaal voor 4 weken worden opgehangen

Locaties

Laden...

Op de volgende locaties in Heerenveen kunt een spandoek plaatsen:

 • K.R Poststraat/ Stadionweg op het grasveld tegenover Stadionweg 11 te Heerenveen
 • Hoek Weinmakker/Haskeruitgang aan de kant van de Haskeruitgang 102 te Heerenveen
 • Rotonde Rottumerweg hoek B. Falkenaweg aan de kant van de Zuiderstraat te Heerenveen
 • Rotonde Oude Veenscheiding hoek Ds. Kingweg aan de kant van de Vogelbuurt te Heerenveen
 • Hoek Industrieweg en Rotstergaastweg te Heerenveen
 • Hoek Oranje Nassaulaan en Prinsenweg ter hoogte van Oranje Nassaulaan 10 te Heerenveen
 • Nieuwstraat grasveldje Westzijde te Heerenveen
 • Rotonde Oranje Nassaulaan en Cissy van Marxveldlaan Noord/Oost te Heerenveen
 • Rotonde Oranje Nassaulaan en Cissy van Marxveldlaan Zuid/Oost te Heerenveen
 • Rotonde Rottumerweg en Kattebos hoek, tussen Dreef en Waterranonkel
 • Oude Veenscheiding t.o. in/uitrit winkelcentrum de Greiden kant Smelleken
 • Nabij tunnel aan de kant van de Trambaan te Heerenveen
 • Rotonde Jousterweg tussen Jousterweg en Beurtschip te Heerenveen
 • Beugel, tussen parkeerplaats en Jutte te Heerenveen
 • Hoek Weinmakker en Schans te Heerenveen
 • Oranje Nassaulaan, Prinsenweg, aan de vijver evenwijdig aan de Oranje Nassaulaan

Kosten

U betaalt € 82,30 voor de ontheffing. Daarnaast betaalt u minimaal € 39,25 voor het gebruik van gemeentegrond (€ 1,20 per spandoek per dag, met een maximum van 25 stuks).

Aanvragen

U kunt de vergunning eenvoudig online aanvragen met een formulier. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Voor het aanvragen van een spandoekvergunning is een situatietekening verplicht.

 

Geplaatst op 20 december 2016, 14:14 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:20

Nieuws