Vlag en wapen

De vlag van Heerenveen

Vlag

De vlag van de gemeente Heerenveen is in 1963 vastgesteld en kan als volgt worden omschreven:
Een vlag van drie liggende banen van gelijke hoogte van boven naar beneden wit, zwart en wit. Aan de broekzijde een staande blauwe baan van een derde van de breedte. In de blauwe baan staat bovenin, op een derde van de hoogte, een gele, roodgevoerde, kroon. De kroon heeft een gladde hoofdband en vijf parelpunten, waarop vijf witte parels te zien zijn.
De zwarte baan stelt het veen voor en de witte banen het water. De ‘herenkroon’ is het symbool voor de heren, de edellieden die zijn begonnen met de veenontginning waaraan de plaats zijn ontstaan en naam en de gehele streek zijn opbloei te danken heeft. Een deel van de kleuren van het wapen van Heerenveen is in de vlag verwerkt.

Gebruik van de vlag

Inwoners zijn vrij om de gemeentevlag te gebruiken.
Het wapen van Heerenveen

Wapen

In 1935 is het wapen van de gemeente Heerenveen vastgesteld. De gemeente is ontstaan uit het grootste deel van de voormalige gemeente Schoterland, gemeente Aengwirden en een klein deel van Haskerland.
Omdat het grootste gedeelte van Haskerland bleef bestaan, zitten er alleen elementen van de wapens van Schoterland en Aengwirden in het wapen van Heerenveen.
Het linkerdeel met het rad en zwaard, is het deel van het wapen van Schoterland. Het zwaard kan worden gezien als symbool van handhaving van het recht. Het rad wordt ook wel het Catharinawiel genoemd en verwijst naar Catharina van Alexandrië die in het begin van de vierde eeuw gemarteld werd vanwege haar christelijke geloof en uiteindelijk stierf. Catharina van Alexandrië behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Het rechterdeel met de boom en de twee turven, komt van het wapen van Aengwirden. De boom is een herinnering van aanwezigheid van houtgewas en de zwarte blokjes staan voor turfwinning. Het wapen is versierd met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
In april 2015 werd door de gemeenteraad besloten het gemeentewapen ongewijzigd te laten nadat een deel van Boarnsterhim aan de gemeente was toegevoegd.

Gebruik wapen

Alleen de gemeente Heerenveen heeft het recht om het wapen te voeren. Wilt u het wapen gebruiken? Dan kunt u hiervoor toestemming aanvragen per e-mail via gemeente@heerenveen.nl. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen via:
Gemeente Heerenveen
T.a.v.: Afdeling communicatie
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Geplaatst op 2 januari 2017, 13:02 | Gewijzigd op 20 februari 2024, 13:27

Nieuws