Mantelzorg

Veel mensen zijn actief als mantelzorger. Zij bieden zorg aan een naaste die langdurige en intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Voor deze zorg was anders een professionele hulpverlener nodig geweest.

HeerenveenHelpt.nl

Op de website van Heerenveenhelpt.nl kunt u van alles lezen rondom mantelzorg.

Meer informatie

Voor informatie en ondersteuning kunt u terecht bij de Meitinkers.