Actueel

Crisisnoodopvang vluchtelingen
Door de nieuwe problemen die ontstaan bij de doorstroom van vluchtelingen in Ter Apel, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opnieuw gevraagd waar ruimte gemaakt kan worden voor kortdurende opvang. In overleg met het college van burgemeester en wethouders heeft de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) wederom de Heerenveense Hoekstrahal beschikbaar gesteld in de week van... Lees meer
Hulp bieden aan Oekraïners
We vinden het hartverwarmend dat veel inwoners zich (willen) inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. U kunt op veel manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met opvang, voedsel, kleding, vertalingen/tolken en spullen.  Hoe kunt u nu al helpen? RefugeeHelp: online startpunt Veel vluchtelingen spreken geen Engels. Het is lastig voor Oekraïense vluchtelingen om informatie te vinden over... Lees meer
Noodlokalen De Buitenkans
Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen omtrent de plaatsing van tijdelijke noodlokalen bij school De Buitenkans. Plaatsing noodlokalen Het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans blijft groeien. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige huisvesting. De gemeente besluit later dit jaar over permanente uitbreiding van De Buitenkans voor de langere termijn. Voor de korte... Lees meer
Bekendmaking verkoop van gronden
De gemeente Heerenveen is van plan om voor onderstaande ontwikkelingen overeenkomsten te sluiten, met het oogmerk de gronden te verkopen aan de initiatiefnemers waarmee de gemeente op dit moment in gesprek is over de ontwikkeling van het perceel/de percelen: Heerenveen, Noordplot: ca. 300 appartementen (Van Wijnen Noord B.V.) Heerenveen Noord Oost: ca. 250 woningen (Van... Lees meer
Bekendmaking definitieve uitslag
ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heerenveen maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de... Lees meer
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
Bent u benieuwd naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen. Op maandag 21 maart 2022 is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Heerenveen 16 maart 2022 (PDF 166 kB) Uitslag Verkiezingen Gemeenteraad 2022 (PDF 511 kB) Totaaluitslagen Totaaluitslagen:... Lees meer
Opkomstcijfers
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn 41180 kiesgerechtigden opgeroepen om te komen stemmen. Vervroegd stemmen In de gemeente Heerenveen waren 6 stembureaus vervroegd open op maandag 14 en dinsdag 15 maart om zo de drukte te spreiden. Opkomst woensdag 16 maart Om 10.00 uur hebben 5607 kiezers (13,62% van de stemgerechtigden) hun stem uitgebracht. Om 13.00 uur... Lees meer
Oekraïners
Sinds 24 februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Heerenveen vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina kunt u onder meer informatie vinden over het geven van hulp en de opvang van... Lees meer