Actueel

Denk mee over locatie azc

De gemeente Heerenveen en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt over locaties voor een asielzoekerscentrum (azc) Denk met ons mee over locaties voor een azc Inwoners van de gemeente Heerenveen konden woensdag 7 juni, tijdens een inloopbijeenkomst in het Thialf Stadion meedenken over mogelijk geschikte locaties voor... Lees meer

Informatiebijeenkomsten ontwerp Omgevingsvisie 2 en 3 maart 2021

Bijeenkomst 2 maart 2021 In maart werden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om de ontwerp-Omgevingsvisie verder toe te lichten. Op dinsdag 2 maart 2021 organiseerden we een digitale informatieavond voor inwoners. Tijdens deze avond werd meer verteld over wat er in de Omgevingsvisie staat. Daarnaast werden er vragen gesteld aan drie inwoners uit de gemeente Heerenveen.... Lees meer

Gebiedsvisie Oranjewoud

Oranjewoud is een vorstelijk parklandschap ten oosten van Heerenveen. De lommerrijke lanen, bossen, landhuizen, waterpartijen en landerijen zijn een prachtige omgeving van cultuurhistorische waarde. Het gebied is dan ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. De activiteiten in en rond het parklandschap leiden bij bewoners en ondernemers ook tot zorgen over de druk op het... Lees meer

Tijdlijn azc

Hier leest u de tijdlijn voor het asielzoekerscentrum (azc) Lees meer

Wet voorkeursrecht gemeenten

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kan de gemeente grond (bebouwd en/of onbebouwd) aanwijzen, waar de gemeente plannen voor wil ontwikkelen. Dit betekent dat als eigenaren hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Hieronder vindt u tegels met informatie, het raadsbesluit met bijlagen en antwoord op... Lees meer

Regiofonds

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Laatste aanvraagperiode Van 18 september tot en met 5 oktober 2023 wordt... Lees meer

azc Heerenveen

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen gevraagd om mee te werken aan de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 20 april aangegeven in principe mee te willen werken aan de komst van een azc. Zie ook vergadering gemeenteraad 20... Lees meer