Actueel

Mijn kijk op Heerenveen
De samenleving verandert in snel tempo. Hoe gaan we hiermee om in onze eigen omgeving? Als antwoord hierop maakt de gemeente Heerenveen -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken,... Lees meer
Verkiezingen
Op donderdag 23 mei 2019 kon u stemmen voor de leden van het Europees parlement. De uitslagen kunt u in onderstaande downloads lezen. Totaaluitslag__Stemmen_per_partij Totaaluitslag__Stemmen_per_partij_per stembureau Totaaluitslag__Stemmen_per stembureau_per_partij OSV 4-3_Telling_EP2019 (in csv-bestand) Verkiezingsuitslagen Heerenveen (Excel) Opkomsten Om 10.00 uur heeft 5,89% van de stemgerechtigden gestemd (in 2014 5%) Om 13.00 uur heeft 13% van de... Lees meer
G1000Heerenveen: aan de slag met het centrum
Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben het afgelopen half jaar samen in een G1000-traject onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Tijdens de Burgerraad op 25 mei zijn daarvan 47 voorstellen aangenomen, die samen Burgerbesluit (PDF 198 kB) vormen. In de raadsvergadering van 24 juni werd door de gemeenteraad unaniem besloten... Lees meer
Feestdagen
De kerstdagen en Oud en Nieuw zijn altijd een groot feest. Gezelligheid, lekker eten, vuurwerk en champagne zijn de ingrediënten voor geslaagde feestdagen. In deze tijd van het jaar moet u met bepaalde zaken rekening houden, zoals de aangepaste openingstijden van het gemeentehuis en bijvoorbeeld de datum wanneer u uw kerstboom kunt inleveren. Wilt u... Lees meer
De toekomst van Heerenveen
Hoe ziet de toekomst van uw leefomgeving eruit? Wat vindt u belangrijk? Mag het opwekken van duurzame energie ten koste gaan van landbouw, natuur en landschap? Wat we kiezen heeft gevolgen voor hoe onze omgeving er straks uit ziet. De omgeving waarin u leeft. Daarover wilt u toch meepraten? Wat vindt u belangrijk? Dat willen... Lees meer
Vacature
Beleidsadviseur (afval)water en klimaatadaptatie 36 uur per week (1 fte) Het afvalwaterbeheer heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van riolering en zuivering naar integraal (afval)waterketenbeheer. Daarin is de optimalisatie gezocht met het watersysteem. In Fryslân wordt qua beleid en beheer van de (afval)waterketen en het watersysteem intensief samengewerkt tussen gemeenten en met het waterschap. Onze... Lees meer
Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is het beleidsdocument van de gemeenteraad waarin al het ruimtelijke beleid samenkomt. In deze visie maken we keuzes voor de toekomst van Heerenveen. Hoe wekken we duurzame energie op in de toekomst? Hoe wonen we straks? En hoe zit het met de werkgelegenheid? Dit zijn slechts enkele vragen die we onszelf kunnen stellen.... Lees meer
Omgevingswet
In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wat is de Omgevingswet? Veel wetgeving en ruimtelijke... Lees meer