Actueel

Herinrichting van het Breedpad(-West) en renovatie van de kademuur

De aanleiding voor de renovatie van de kademuur is dat het grond kerende scherm onder de keermuur op meerdere plekken stuk is. Hierdoor spoelt de grond weg waardoor er gaten in de parkeerstrook ontstaan. Om dezelfde reden is ook de kademuur aan de oostkant van het Breedpad is vervangen. Met het aanbrengen van een nieuw... Lees meer

Nieuwe burgemeester

De burgemeester is het boegbeeld en het gezicht van de gemeente voor inwoners. De gemeente Heerenveen zoekt een nieuwe burgemeester, omdat burgemeester Tjeerd van der Zwan per 1 oktober gaat stoppen. We vragen inwoners en ondernemers van de gemeente Heerenveen om mee te denken over het profiel voor de vacature: wat voor type burgemeester vinden... Lees meer

In 15 stappen naar een nieuwe burgemeester

Instellen vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie wordt ingesteld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 januari 2023. Inwoners consultatie. In een inwonersconsultatie vraagt de vertrouwenscommissie om de mening van de inwoners van de gemeente over de ‘ideale’ burgemeester. Dit gebeurt tussen 26 januari en 6 februari. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op de website.. Profiel maken... Lees meer

Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en voor het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Opkomsten en uitslagen Provinciale Staten Opkomst:64,63% (26329 kiezers bracht hun stem uit) Ter vergelijking: bij de Provinciale Statenverkiezing in 2019 waren 39251 kiesgerechtigden opgeroepen.... Lees meer

Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een school is een belangrijke plek voor ontwikkeling, signalering en ontmoeting. Zulke belangrijke functies verdienen kwalitatief goede voorzieningen en faciliteiten. Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal... Lees meer

Project verlengde Pastorielaan

Plan 50 woningen aan verlengde Pastorielaan In Heerenveen wachten veel mensen op een huurwoning. Voor een eengezinswoning is de wachttijd nu ruim 4 jaar. Om het woningtekort met spoed aan te pakken, wil de gemeente meewerken aan het initiatief van Van Wijnen om 50 eengezinswoningen te bouwen aan het verlengde van de Pastorielaan. Daarom hebben... Lees meer