Actueel

Onderzoek jeugdhulp
De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wij willen ervoor zorgen dat de jeugdhulp steeds beter wordt. En iedereen de hulp krijgt die bij hem of haar past. Daarom vragen we aan zoveel mogelijk jongeren en ouders/verzorgers hoe zij de jeugdhulp (hebben) ervaren. Wat gaat er goed en wat kan beter. Zo werkt het onderzoek... Lees meer
Tijdlijn G1000
Via de tijdlijn kunt u het proces rondom de G1000 nalezen. Zo komt u te weten hoe de centrumvisie voor Heerenveen tot stand is gekomen. In het Programma Centrum Heerenveen leest u over het vervolg om een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum van Heerenveen te krijgen.... Lees meer
Resultaten omgevingsdialoog 26 november 2019
Op dinsdagavond 26 november vond de derde ronde van de omgevingsdialogen plaats in Thialf in Heerenveen. Deze bijeenkomst was voor alle dorpen en wijken van de gemeente Heerenveen. Hieronder vindt u een sfeerverslag van de avond en de verschillende argumenten die benoemd zijn bij de verschillende stellingen. Prikkelende discussies over de toekomst van Heerenveen Wethouder... Lees meer
Verslagen, presentaties en filmpjes Rotonde Heerenveen Midden
Op deze pagina vindt u verslagen en presentatie en filmpjes van de verschillende bijeenkomsten Rotonde Heerenveen Midden Laatste sessie werkgroep (15-07-2020) Verslag bijeenkomst werkgroep en gemeente 15 juli 2020 (PDF 574 kB) Samenvatting 6e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (06-05-2020) Programma en stand van zaken: Er is een korte toelichting op de stand van zaken gegeven:... Lees meer
Brexit
Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) uit de Europese Unie. Dit is op 31 januari 2020 gebeurd. De Brexit kan iedereen raken, ook al vermoedt u dat in de eerste instantie niet. Wat betekent de Brexit voor u? De Brexit heeft gevolgen voor de meeste onderdanen van het... Lees meer
Inloopavond gaswinning Nieuwehorne 12 september 2019
Op 28 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders hun besluit bekendgemaakt dat er een milieueffectenrapport wordt opgesteld voor gaswinning in Nieuwehorne. Ook hebben burgemeester en wethouders toen bekendgemaakt dat met ingang van donderdag 29 augustus 2019 het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘gaswinning locatie Nieuwehorne’ voor een periode van zes weken ter inzage... Lees meer
Project Rotonde Heerenveen Midden
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van... Lees meer
Bijeenkomst Rotonde Heerenveen Midden 30 juni 2020
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Samen met de omwonenden zijn we gekomen tot een aantal scenario’s. Op dinsdag 30 juni was een laatste bijeenkomst.  Op basis van de uitkomsten uit de tweede bijeenkomst, verdere... Lees meer