Actueel

Noodlokalen De Buitenkans

Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen omtrent de plaatsing van tijdelijke noodlokalen bij school De Buitenkans. Plaatsing noodlokalen Het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans blijft groeien. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige huisvesting. De gemeente besluit later dit jaar over permanente uitbreiding van De Buitenkans voor de langere termijn. Voor de korte... Lees meer

Bekendmaking van voornemens tot verkoop en erfpacht van gemeentelijke gronden

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak Didam. Op deze pagina vindt u informatie over de gronden waarvoor de gemeente voornemens is overeenkomsten te sluiten of een selectieprocedure op te starten.  Het college van burgemeester en wethouder van Heerenveen maakt hierbij bekend dat de gemeente Heerenveen voornemens is... Lees meer

Bekendmaking definitieve uitslag

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heerenveen maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de... Lees meer

Oekraïners

Sinds 24 februari 2022 is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Heerenveen vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina kunt u onder meer informatie vinden over het geven van hulp en de opvang... Lees meer

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Over heel Nederland is de opgave om in de eerste helft van dit jaar 1.500 jongeren op te vangen. Heerenveen wil deze groep niet in de kou laten staan en een groep van in ieder geval twaalf alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) opvangen. Zij kunnen terecht in de woongroep van Re-Care aan de Hiddingastraat. Het gaat... Lees meer

Retributieregeling agrariërs

Sinds 2015 geldt er een opslag op de onroerendezaakbelasting (ozb). Met deze opslag wordt het ondernemersfonds voorzien van geld. Hierdoor kunnen verschillende ondernemersverenigingen projecten organiseren ten goede van de ondernemers in het dorp of het centrum van Heerenveen. De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat agrariërs hun opslag terug kunnen krijgen. Dit omdat zij geen... Lees meer

Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. Afgelopen jaar hebben we met elkaar een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Rozenveld. Een nieuwe inrichting waarbij sport, spel en recreatie centraal staan. Daarnaast krijgt het veld een meer parkachtige uitstraling. Ook blijft er ruimte... Lees meer