Actueel

Funderingsloket Fryslân
De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân kunt u melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kunt u er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke... Lees meer
Resultaten vragen Centrumvisie Jubbega
Tijdens de bijeenkomst op 10 november stelden we de aanwezigen vragen. De resultaten daarvan leest u hieronder. Deze zijn aangevuld met de vragenlijsten die later via de website zijn ingevuld. In totaal hebben ongeveer 75 mensen meegedaan aan de vragenlijst. Wij raden u aan deze pagina te bekijken met een laptop of tablet, dan zijn... Lees meer
Carbid schieten
Wilt u op oudejaarsdag carbid schieten? Onder voorbehoud van de maatregelen die het kabinet, de veiligheidsregio Fryslân en de gemeente nemen, kan het doorgaan. U moet dit vooraf melden bij de gemeente en vervolgens toestemming hebben gekregen. Dit kon tot en met 15 december 2020.  Voorwaarden Net als voorafgaande jaren moet u aan een aantal... Lees meer
Gezondheidsprogramma: praat en doe mee
In de gemeente Heerenveen streven we naar een goede gezondheid en welzijn, met gelijke kansen voor al onze inwoners. We gaan hierover graag met u in gesprek. Brainstormsessies: praat en doe mee Als gemeente zijn we aangesloten bij de Friese Preventieaanpak, een gezondheidsprogramma voor vier jaar. Een aantal thema’s uit deze aanpak worden uitgewerkt in... Lees meer
Gezondheidsprogramma: praat en doe mee voor professionals
In de gemeente Heerenveen streven we naar een goede gezondheid en welzijn, met gelijke kansen voor al onze inwoners. We gaan hierover graag met u in gesprek. . Brainstormsessies Als gemeente zijn we aangesloten bij de Friese Preventieaanpak, een gezondheidsprogramma voor vier jaar. Een aantal thema’s uit deze aanpak worden uitgewerkt in het nieuwe uitvoeringsprogramma... Lees meer
Centrumvisie Jubbega
In 2019 hebben Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI én gemeente besloten om samen te werken aan een opwaardering van het centrum van Jubbega. Voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het van belang om centrum van Jubbega vitaal en leefbaar te houden. Met elkaar werken we toe naar een gedragen plan om het... Lees meer
Actieplan fiets
Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen om fietsen in de gemeente prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren. Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen om fietsen in de gemeente prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer... Lees meer