Actueel

Herinrichting van het Breedpad(-West) en renovatie van de kademuur

De aanleiding voor de renovatie van de kademuur is dat het grond kerende scherm onder de keermuur op meerdere plekken stuk is. Hierdoor spoelt de grond weg waardoor er gaten in de parkeerstrook ontstaan. Om dezelfde reden is ook de kademuur aan de oostkant van het Breedpad is vervangen. Met het aanbrengen van een nieuw... Lees meer

Verkiezingen 2023

De Tweede Kamerverkiezingen van 2025 zijn na de val van het kabinet Rutte IV naar voren gehaald. De nieuwe verkiezingsdatum is vastgesteld op 22 november 2023. Op onze pagina zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze verkiezingen.   Lees meer

Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een school is een belangrijke plek voor ontwikkeling, signalering en ontmoeting. Zulke belangrijke functies verdienen kwalitatief goede voorzieningen en faciliteiten. Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal... Lees meer

Project verlengde Pastorielaan

Plan 50 woningen aan verlengde Pastorielaan In Heerenveen wachten veel mensen op een huurwoning. Voor een eengezinswoning is de wachttijd nu ruim 4 jaar. Om het woningtekort met spoed aan te pakken, wil de gemeente meewerken aan het initiatief van Van Wijnen om 50 eengezinswoningen te bouwen aan het verlengde van de Pastorielaan. Daarom hebben... Lees meer

Centrumvisie Aldeboarn

De werkgroep Fysieke Ruimte van Meidwaan yn Boarn (DorpsOntwikkelMethode) heeft samen met omwonenden, inwoners en de gemeente een visie gemaakt voor het centrum van Aldeboarn. Naast een plan voor de herinrichting van het Doelhof, het hart van het dorp, is er aandacht voor ontmoeten, parkeren, de stegen, het kerkplein, de aanlichting van de kerk en... Lees meer

Bomen ‘Meet me in the Forest’

De bomen van ‘Meet me in the Forest’ krijgen in het najaar van 2022 een vaste plek in Akkrum-Nes. Niet iedere plek is geschikt voor een boom en niet iedere boom aardt op elke plek. Dus is er voor elke boomsoort een passende bestemming gezocht en gevonden. Op deze pagina vindt u een overzicht van... Lees meer