Actueel

Gebiedsvisie A32

Rond de snelweg A32 liggen verschillende ontwikkelgebieden waar de komende jaren woningbouw, maar ook andere functies zullen worden gerealiseerd. Gemeente Heerenveen is gestart met het maken van een overkoepelende gebiedsvisie voor de gehele A32 zone. Daarin moet duidelijk worden welke kansen en mogelijkheden de ontwikkellocaties bieden en hoe deze onderling afgestemd worden. Over welk gebied…

Lees meer
Geplaatst op 5 december 2023

Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan? Heel kort? In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Maar wat houdt dat dan in: De fysieke leefomgeving is wat we zien en voelen. Lucht, water, bodem, natuur en ook wegen, water, gebouwen en leidingen De regels zijn voor iedereen en voor de hele gemeente Nu staat dit…

Lees meer
Geplaatst op 30 november 2023

Vraag en antwoord azc

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de komst van het azc. Daarom beantwoorden we hieronder zo veel mogelijk vragen. Eerst geven we in de ‘Top 10’ antwoord op de meestgestelde vragen. Daarna verdelen we ze per onderwerp. Top 10 vragen Algemeen Locatie, omvang en bouw van een azc Inspraak en besluitvorming

Lees meer
Geplaatst op 24 november 2023

Programma Buitengebied

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Door deze wet worden alle huidige bestemmingsplannen vanaf dat moment onderdeel van het zogenaamde tijdelijke omgevingsplan. Het omgevingsplan is een nieuw instrument dat onder andere het bestemmingsplan vervangt. Het omgevingsplan geeft de juridische regels waaraan veranderingen in het ruimtegebruik moeten voldoen. Tot en met…

Lees meer
Geplaatst op 31 oktober 2023

Kindcentrum Albertine Agnes

Het schoolgebouw van obs Albertine Agnes aan de Prins Bernhardweg 33 in Oranjewoud is verouderd. De school en kinderopvang worden daarom gehuisvest in een nieuw te bouwen kindcentrum. Informatiebijeenkomst 10 oktober 2023 Op 10 oktober vond er een tweede bijeenkomst plaats over de nieuwbouwplannen. Behalve omwonenden waren hiervoor ook de ouders/verzorgers van de leerlingen uitgenodigd.…

Lees meer
Geplaatst op 20 oktober 2023