Actueel

Resultaten omgevingsdialoog 26 november 2019
Op dinsdagavond 26 november vond de derde ronde van de omgevingsdialogen plaats in Thialf in Heerenveen. Deze bijeenkomst was voor alle dorpen en wijken van de gemeente Heerenveen. Hieronder vindt u een sfeerverslag van de avond en de verschillende argumenten die benoemd zijn bij de verschillende stellingen. Prikkelende discussies over de toekomst van Heerenveen Wethouder... Lees meer
Verslagen, presentaties en filmpjes Rotonde Heerenveen Midden
Op deze pagina vindt u verslagen en presentatie en filmpjes van de verschillende bijeenkomsten Rotonde Heerenveen Midden Samenvatting 6e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (06-05-2020) Programma en stand van zaken: Er is een korte toelichting op de stand van zaken gegeven: Varianten: Alle varianten zijn verkeerskundig en landschappelijk uitgewerkt op schets en in een 3d-model. Landschappelijk... Lees meer
Brexit
Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) uit de Europese Unie. Dit is op 31 januari 2020 gebeurd. De Brexit kan iedereen raken, ook al vermoedt u dat in de eerste instantie niet. Wat betekent de Brexit voor u? De Brexit heeft gevolgen voor de meeste onderdanen van het... Lees meer
Inloopavond gaswinning Nieuwehorne 12 september 2019
Op 28 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders hun besluit bekendgemaakt dat er een milieueffectenrapport wordt opgesteld voor gaswinning in Nieuwehorne. Ook hebben burgemeester en wethouders toen bekendgemaakt dat met ingang van donderdag 29 augustus 2019 het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘gaswinning locatie Nieuwehorne’ voor een periode van zes weken ter inzage... Lees meer
Project Rotonde Heerenveen Midden
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van... Lees meer
Bijeenkomst Rotonde Heerenveen Midden, stem mee!
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Samen met de omwonenden zijn we gekomen tot een... Lees meer
Resultaten omgevingsdialogen mei 2019
Op deze pagina kunt u meer lezen over de resultaten van de tweede ronde omgevingsdialogen. 14 mei Katlijk Op dinsdagavond 14 mei 2019 startte de tweede ronde omgevingsdialogen in Kwartier Noord in Katlijk. Deze bijeenkomst was voor de dorpen Oranjewoud, De Knipe, Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuwschoot. Hieronder vindt u een sfeerverslag van de avond... Lees meer
Processen-verbaal stembureaus
U kunt inzage krijgen in het proces-verbaal omtrent de vaststelling van de stemmen in gemeente Heerenveen. Dit kan via de receptie op het gemeentehuis. De openingstijden kunt u vinden op de pagina Adressen en openingstijden. Lees meer