Bekendmaking van voornemens tot verkoop en erfpacht van gemeentelijke gronden

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak Didam. Op deze pagina vindt u informatie over de gronden waarvoor de gemeente voornemens is overeenkomsten te sluiten of een selectieprocedure op te starten. 

Het college van burgemeester en wethouder van Heerenveen maakt hierbij bekend dat de gemeente Heerenveen voornemens is overeenkomsten te sluiten met het oogmerk de gronden te verkopen, dan wel in erfpacht te geven.

Meer informatie over deze voornemens, de betrokken locaties en mogelijkheid om te reageren binnen 20 kalenderdagen is te vinden op onderstaande tegels.