Actueel

Herinrichting Gaasterlandlaan e.o.

De Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en het gedeelte van de Montferlandlaan tussen de Burgemeester Falkenaweg en het Wadpad/Middelzeepad zijn aan een opknapbeurt toe. In november 2021 is de keuze gevallen op het groenste ontwerp. In december 2021 hebben buurtbewoners gebruik gemaakt van de uitnodiging om hierop te reageren. Er is gebeld, gemaild of gebruik gemaakt van de... Lees meer

Week van de Ontmoeting

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat vaak samen met kenmerken zoals negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je... Lees meer

1 op 3 is best eenzaam

Je hoeft niet alleen te zijn, om je alleen te voelen. Ook met 157 vrienden op Facebook, 6 sportmaatjes of 2 kinderen kun je gevoelens van eenzaamheid ervaren. Bijvoorbeeld omdat je vooral oppervlakkige contacten hebt, heel druk bent met de zorg voor een partner of omdat mensen om je heen andere interesses hebben. Herken je... Lees meer

Regio Deal Zuidoost Friesland

De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk om de brede welvaart in de regio te versterken.  Regionale samenwerking Samen slaan we de handen ineen om onze dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit... Lees meer

Lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heet laaggeletterdheid. In de gemeente Heerenveen gaat het om 1 op de 7 inwoners. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer, laptop, tablet of telefoon. Gelukkig is er voor iedereen een kans... Lees meer

Ontwerp Gaasterlandlaan

Keuze variant B Uit de stemming bleek dat een kleine meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor plan A. Het verschil in stemmen is zo klein, dat er niet van een duidelijke voorkeur kan worden gesproken. Omdat plan B groener is, en het meest klimaat- en hittestress bestendig is, kiezen we in overleg met... Lees meer

Nu actueel

Wilt u meer weten over plannen die spelen binnen de gemeente? Klik op het gewenste onderwerp voor meer informatie. Lees meer