Actueel

Week van de Ontmoeting
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat vaak samen met kenmerken zoals negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je... Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen.  Kijk ook op onze facebookpagina Heerenveen Kiest | Facebook voor... Lees meer
Campagnes
De gemeente gebruikt campagnes om de inwoners te informeren, overtuigen of mobiliseren. Dit kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Klik hieronder op de gewenste campagne voor meer informatie. Lees meer
1 op 3 is best eenzaam
Je hoeft niet alleen te zijn, om je alleen te voelen. Ook met 157 vrienden op Facebook, 6 sportmaatjes of 2 kinderen kun je gevoelens van eenzaamheid ervaren. Bijvoorbeeld omdat je vooral oppervlakkige contacten hebt, heel druk bent met de zorg voor een partner of omdat mensen om je heen andere interesses hebben. Herken je... Lees meer
Regiofonds
Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. 2e aanvraagperiode De eerste ronde is inmiddels afgesloten. Vanaf 10 januari 2022... Lees meer
Regio Deal Zuidoost Friesland
De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk om de brede welvaart in de regio te versterken.  Regionale samenwerking Samen slaan we de handen ineen om onze dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit... Lees meer
Lezen en schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de gemeente Heerenveen gaat het om 1 op de 7 inwoners. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer, laptop, tablet of telefoon. Gelukkig is er voor iedereen een kans om (meer) te... Lees meer
Ontwerp Gaasterlandlaan
Keuze variant B Uit de stemming bleek dat een kleine meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor plan A. Het verschil in stemmen is zo klein, dat er niet van een duidelijke voorkeur kan worden gesproken. Omdat plan B groener is, en het meest klimaat- en hittestress bestendig is, kiezen we in overleg met... Lees meer