Actueel

Gaswinning Langezwaag
In 2015 is Vermilion vanuit ’t Lange Ein in Langezwaag in de gemeente Opsterland begonnen met het winnen van gas. Een groot deel van het gasveld ligt onder Heerenveens grondgebied. De hoeveelheid gas bleek groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarom heeft Vermilion na een eerste put (LZG-01), een tweede (LZG-02) en derde put (LZG-03) geboord.... Lees meer
Tijdlijn verontreiniging Wederik
Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de verontreiniging Wederik in Heerenveen. Lees meer
Ultra diepe geothermie A-ware
Aan de Saturnus op het Internationaal Bedrijventerrein (IBF) staat A-ware Cheese Production B.V. A-ware wil onderzoek doen naar de mogelijkheid om Ultra Diepe Geothermie (UDG) toe te passen. Dit is het ophalen van stoom met een temperatuur hoger dan 100 graden uit de ondergrond op een diepte van 5 tot 7 km. Deze aardwarmte kan... Lees meer
Gaswinning onder Heerenveen
Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels maken gebruik van aardgas. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Op deze pagina informeren we u over de plannen... Lees meer
Tijdlijn gaswinning
Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de gaswinning in de gemeente Heerenveen. Lees meer
Ter inzage
Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 11 juli 2019, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage... Lees meer
Bodemonderzoek Wederik
Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele stoffen. De verontreiniging valt grotendeels samen met de spoorsloot en de Wederik. Verspreiding vanuit dit... Lees meer
Niet eens met horecaverbod
Bent u het niet eens met het opgelegde horecaverbod? Dan kunt u een klacht indienen tegen het horecaverbod dat aan u is uitgereikt. Uw klacht wordt door een klachtencommissie behandeld. Het indienen van een klacht betekent niet dat het verbod is opgeheven. Waar dien ik een klacht in na een lokaal horecaverbod? U stuurt binnen... Lees meer