Actueel - Gemeente Heerenveen

Actueel

Omgevingswet
In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wat is de Omgevingswet? Veel wetgeving en ruimtelijke... Lees meer
Bewonersbrieven
Met nieuwsbrieven informeren wij inwoners over gebeurtenissen in hun wijk of dorp. De bewonersbrieven worden altijd in de betreffende omgeving verspreid, maar u kunt ze ook nalezen op deze pagina. nieuwsbrief Rotonde Heerenveen Midden (PDF 169 kB) Disc Golf course in Heerenveen Noordoost (PDF 615 kB) Nieuw speeltoestel Speeltuin De Greiden (PDF 587 kB) Basketbalveld... Lees meer
Mogelijk waterwingebied
Drinkwaterbedrijf Vitens gaat onderzoeken of in het gebied tussen Heerenveen en Gorredijk water gewonnen kan worden. Een bodemonderzoek voor een mogelijke nieuwe waterwinlocatie in dit gebied start in februari 2018. Vitens wil een nieuw waterwingebied (6,5 miljoen m3/jaar) om ook in de toekomst Friesland van drinkwater te kunnen blijven voorzien. Vitens kondigde de plannen aan... Lees meer
Veel gestelde vragen gaswinning
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeenteHeerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning @heerenveen.nl en wij geven u een reactie.... Lees meer
Gaswinning Nij Beets
De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets.... Lees meer
Gaswinning Nieuwehorne
Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion wil deze in productie nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er is gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek was waar gas voorkomt, is er... Lees meer
Gaswinning Rottum
Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Zij heeft bij het Ministerie van EZK een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en gevraagd om instemming met het ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd. Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente... Lees meer
Weststellingwerf compressiestation
In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen. Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een... Lees meer