Actueel

Verkiezingen 2023

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november 2023. Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen van deze verkiezingen.  Hertelling Stembureau 19 De gemeente Heerenveen heeft op 29 november de stempassen van de Tweede Kamerverkiezingen van het stembureau bij VV Heerenveen opnieuw geteld. Het totaal aantal stemmen is ongewijzigd.... Lees meer

Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.  Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) (PDF 12 MB) staan voor de komende 16 jaar afspraken over de huisvestingsscenario’s, planning, spreiding en de investeringen.... Lees meer

Project verlengde Pastorielaan

Plan 50 woningen aan verlengde Pastorielaan In Heerenveen wachten veel mensen op een huurwoning. Voor een eengezinswoning is de wachttijd nu ruim 4 jaar. Om het woningtekort met spoed aan te pakken, wil de gemeente meewerken aan het initiatief van Van Wijnen om 50 eengezinswoningen te bouwen aan het verlengde van de Pastorielaan. Daarom hebben... Lees meer

Centrumvisie Aldeboarn

De werkgroep Fysieke Ruimte van Meidwaan yn Boarn (DorpsOntwikkelMethode) heeft samen met omwonenden, inwoners en de gemeente een visie gemaakt voor het centrum van Aldeboarn. Naast een plan voor de herinrichting van het Doelhof, het hart van het dorp, is er aandacht voor ontmoeten, parkeren, de stegen, het kerkplein, de aanlichting van de kerk en... Lees meer

Bomen ‘Meet me in the Forest’

De bomen van ‘Meet me in the Forest’ krijgen in het najaar van 2022 een vaste plek in Akkrum-Nes. Niet iedere plek is geschikt voor een boom en niet iedere boom aardt op elke plek. Dus is er voor elke boomsoort een passende bestemming gezocht en gevonden. Op deze pagina vindt u een overzicht van... Lees meer

Boerepaed

In de afgelopen jaren is de wijk Sinnebuorren in Akkrum-Nes opgeknapt. Centraal in de wijk ligt een veldje aan het Boerepaed. Dit veldje is tijdens de werkzaamheden gebruikt als opslagterrein. De grote bomen zijn (op één na) gekapt en het veld is tijdelijk ingezaaid met gras. Er is geld beschikbaar om het veldje op te... Lees meer