Aldeboarn

Met ingang van 1 januari 2014 hoort het dorp Aldeboarn bij de gemeente Heerenveen.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer. Uw contactpersoon is Johannes van Kalsbeek, u kunt hem bereiken op telefoonnummer (0513) 61 75 83 of via de e-mail j.vankalsbeek@heerenveen.nl

Andere meldingen

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Rixt Wind, telefoonnummer (0513) 617 619 of stuur een e-mail r.wind@heerenveen.nl.
Wijkagent: Lucas Haanstra , telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van de Politie.
Wijkwethouder: Hans Broekhuizen. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidscoop Jacqueline Lenis of stuur een e-mailbericht naar j.lenis@caleidoscoop.net

Plaatselijk Belang Aldeboarn

Secretariaat, Akke Melessen
S. de Grootstrjitte 20
8495 SC Aldeboarn
pleatslikbelang@aldeboarn.frl

Website: www.aldeboarn.frl