Forensenbelasting

Huurt of bezit u voor meer dan 90 dagen per jaar een woning in de gemeente Heerenveen? En staat u in een andere gemeente ingeschreven? Dan moet u forensenbelasting betalen.

Waarom forensenbelasting?

Als u meer dan 90 dagen per jaar in Heerenveen woont, hebt u voordeel van de voorzieningen van de gemeente. Daaraan moet u dan meebetalen.

Hoe werkt forensenbelasting?

Kunt u meer dan 90 dagen per jaar over uw tweede woning in de gemeente Heerenveen beschikken? Dan krijgt u elk jaar een aanslag voor de forensenbelasting. Het maakt niet uit of u op die dagen in de woning bent of niet.

Tarief


Hoeveel forensenbelasting u betaalt, hangt af van de waarde van uw pand. Daarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde. Als er geen WOZ-waarde is, gebruikt de gemeente de economische waarde. U betaalt bij een waarde van:
€ 70.000 of minder: € 435,00
€ 70.000 tot € 140.000: € 535,00
€ 140.000 tot € 210.000: € 650,00
€ 210.000 tot € 280.000: € 750,00
€ 280.000 of meer: € 865,00

Aangifte

U kunt aangifte doen met een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig.