Belastingen

Belastingen
Eind februari ontvangt u van de gemeente Heerenveen een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2017. Hoe ontvangt u deze aanslag? En waarom krijgt u de aanslag? Wat doet de gemeente met het geld? En wat betaalt u eigenlijk? Hoe ontvangt u de aanslag? Berichtenbox MijnOverheid: Als u zich heeft aangesloten bij MijnOverheid krijgt u... Lees meer
Digitale Belastingbalie
Wilt u uw taxatieverslag bekijken? Uw OZB-aanslag downloaden? Of een overzicht zien van de rekeningen voor diftar? Kijk dan op de Digitale Belastingbalie. Hoe werkt het? Klik op de groene knop Digitale Belastingbalie en log daarna in met uw DigiD. Dan komt u op uw persoonlijke pagina terecht. Hier kunt u: de details van uw... Lees meer
Wat staat er op uw aanslagbiljet?
Op uw aanslagbiljet vindt u de belastingen die u aan de gemeente moet betalen. Ook is uw aanslagbiljet uw WOZ-beschikking. U kunt uw aanslag bekijken in de Digitale Belastingbalie. Wat staat er op uw aanslagbiljet? Op uw aanslagbiljet staan de gemeentelijke belastingen die u moet betalen zoals onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. WOZ-beschikking Op het aanslagbiljet staat... Lees meer
Hoe kunt u betalen?
Uw belastingaanslag kunt u heel eenvoudig via automatische incasso betalen. Dit kunt u via de Digitale Belastingbalie regelen. Manieren om te betalen Automatische incasso: Via de Digitale Belastingbalie machtigt u de gemeente om de belasting automatisch van uw bankrekening af te schrijven. U betaalt het bedrag in acht keer, elke maand een achtste deel. Het... Lees meer
Afvalstoffenheffing
Omrin haalt uw huisvuil op. Dat doet dit bedrijf in opdracht van de gemeente. Het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing. Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u? De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een variabel deel... Lees meer