Rioolheffing

Met de rioolheffing betaalt u mee aan de kosten voor de inzameling, afvoer en zuivering van afval- en regenwater. De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt rioolheffing?

Als u een pand gebruikt met een aansluiting op het riool en daarover water afvoert, betaalt u rioolheffing. Bent u niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u geen rioolheffing.

Hoeveel rioolheffing betaalt u?

  • Woningen: vast tarief éénpersoonshuishouden € 190,00, meerpersoonshuishouden € 253,00.
  • Niet-woningen: afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater, waarbij een minimumtarief van € 380,00 geldt bij een verbruik tot 50 m3 en van € 594,00 bij een verbruik tussen de 50 m3 en 200 m3.

Verbruikt u meer dan 200 m3?

dan betaal u voor de eerste 200 m3 afgevoerd water, per jaar € 297,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 1.000 m3 per jaar € 220,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 10.000 m3 per jaar € 160,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 50.000 m3 per jaar € 84,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 100.000 m3 per jaar € 50,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 afgevoerd water per jaar € 25,00 per 100 m3.

In het Digitaal belasting loket (inloggen met DigiD) kunt u zien hoeveel u betaalt.

Verhuizen?

  • Verhuist u binnen de gemeente Heerenveen? Uw rioolheffing van uw oude adres wordt verminderd. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor uw nieuwe adres.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? U betaalt rioolheffing tot en met de maand waarin u vertrekt.
  • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Heerenveen? U krijgt een aanslag rioolheffing over het aantal maanden dat u in de gemeente Heerenveen woont. U betaalt voor de gehele maand, het maakt daarbij niet uit op welke dag van de maand u hier bent komen wonen.
Geplaatst op 8 januari 2017, 10:44 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:02

Nieuws