Rioolheffing

Met de rioolheffing betaalt u mee aan de kosten voor de inzameling, afvoer en zuivering van afval- en regenwater. De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt rioolheffing?

Als u een pand gebruikt met een aansluiting op het riool en daarover water afvoert, betaalt u rioolheffing. Bent u niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u geen rioolheffing.

Hoeveel rioolheffing betaalt u?

  • Woningen: vast tarief éénpersoonshuishouden € 148,00, meerpersoonshuishouden € 197,00.
  • Niet-woningen: afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater, waarbij een minimumtarief van € 296,00 geldt bij een verbruik tot 50 m3 en van € 462,00 bij een verbruik tussen de 50 m3 en 200 m3.

Verbruikt u meer dan 200 m3?

dan betaal u voor de eerste 200 m3 afgevoerd water, per jaar € 231,00 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 1.000 m3 per jaar € 170,76 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 10.000 m3 per jaar € 124,55 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 50.000 m3 per jaar€ 66,55 per 100 m3
voor de dan volgende m3 tot en met 100.000 m3 per jaar € 39,18 per 100 m3
voor de dan volgende m3 afgevoerd water per jaar € 19,44 per 100 m3.

In die digitale belastingbalie (inloggen met DigiD) kunt u zien hoeveel u betaalt.

Verhuisd?

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Dan betaalt u rioolheffing tot en met de maand waarin u vertrekt. Als u binnen de gemeente Heerenveen verhuist, dan krijgt geen vermindering.