Rioolheffing

Met de rioolheffing betaalt u mee aan de kosten voor de inzameling, afvoer en zuivering van afval- en regenwater. De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt rioolheffing?

Als u een pand gebruikt met een aansluiting op het riool en daarover water afvoert, betaalt u rioolheffing. Bent u niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u geen rioolheffing.

Hoeveel rioolheffing betaalt u?

  • Woningen: vast tarief éénpersoonshuishouden € 141,00, meerpersoonshuishouden € 188,00
  • Niet-woningen: afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater, waarbij een minimumtarief van € 270,00 geldt bij een verbruik tot 50 m3 en van € 441,00 bij een verbruik tussen de 50 m3 en 200 m3.

In die digitale belastingbalie (inloggen met DigiD) kunt u zien hoeveel u betaalt.

Verhuisd?

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Dan betaalt u rioolheffing tot en met de maand waarin u vertrekt. Als u binnen de gemeente Heerenveen verhuist, dan krijgt geen vermindering.