Veelgestelde vragen belastingen

Op deze pagina vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over belastingen. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Wanneer ontvang ik de aanslag voor 2023?

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen vanaf 24 februari 2023.

Hoe ontvang ik de aanslag?
 • In de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid krijgt u een e-mail met de melding dat de aanslag voor u klaar staat in de Berichtenbox. U logt in met DigiD.
 • Per post. Als u ons heeft aangegeven dat u de aanslag op papier wilt ontvangen, krijgt u de aanslag in de brievenbus.
 • Via het Digitaal Belasting Loket. Als u (nog) niet aangemeld bent bij MijnOverheid en u heeft ons niet doorgegeven dat u de aanslag op papier wilt, dan kunt u de aanslag raadplegen via het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD.
Waarom moet ik gemeentelijke belastingen betalen?

Belasting betalen vindt niemand leuk, toch is het noodzakelijk. Want iedereen wil goede wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Al deze voorzieningen kosten veel geld. Het meeste geld krijgt de gemeente van de landelijke regering. De rest (ongeveer 10%) betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belastingen.

Ik ben verhuisd en heb dit doorgegeven aan de gemeente. Wat gebeurt er met mijn aanslag gemeentelijke heffingen?
 • Bent u verhuisd naar een adres binnen de gemeente? Dan wordt rioolheffing en afvalstoffenheffing verminderd voor het oude adres en ontvangt u een nieuwe aanslag voor het nieuwe adres.
 • Bent u verhuisd naar een adres buiten de gemeente?
  Dan wordt de rioolheffing en afvalstoffenheffing verminderd voor het oude adres.
Ik word aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden, maar ik heb een eenpersoonshuishouden.

Heeft u op 1 januari 2023 een meerpersoonshuishouden maar wijzigt dat tijdens het belastingjaar naar een eenpersoonshuishouden? Dan krijgt u vermindering vanaf het moment dat u een eenpersoonshuishouden bent geworden. U ontvangt een nieuwe aanslag voor de rest van het belastingjaar.

Ik heb geen computer of DigiD. Hoe kan ik toch mijn belastingaanslagen inzien?

Wilt u uw belastingaanslagen graag op papier ontvangen? Dat kan. Laat het ons weten door te bellen naar telefoonnummer 14 0513 of door te mailen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Bij een Informatiepunt Digitale Overheid kunt u hulp krijgen om zaken digitaal te regelen met de overheid. Zo’n informatiepunt zit bijvoorbeeld in de openbare bibliotheek in Heerenveen en Jubbega. In Heerenveen kunt u ook terecht bij steunpunt de Barones, in wijkcentrum de Kempenaer aan de Dr. Wumkeslaan 4b.

Betalen

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld het aantal personen in uw huishouden. En of u in een huur- of koopwoning woont. Op de website lokale lasten meter kunt u zelf de bedragen berekenen die u aan gemeentelijke belastingen moet betalen.

Hoe en wanneer moet ik de aanslag betalen?

Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt de aanslag automatisch in maximaal acht termijnen afgeschreven. Geen automatische incasso? Dan moet u het bedrag zelf overmaken in twee termijnen. Vermeld bij de betaling altijd het aanslagnummer. De vervaldagen en het aanslagnummer vindt u op de voorkant van de aanslag. Het IBAN rekeningnummer van de gemeente is NL35BNGH0285029762.

Diftar aanslagen hebben 1 betaaltermijn. Op de aanslag kunt u de betaaltermijnen terugvinden.

Ik kan de aanslag (nu) niet betalen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0513. Of vraag uitstel aan via het contactformulier of via mailboxbelastingen@heerenveen.nl. U kunt ook afspraken maken over een betalingsregeling.
Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Ga naar de pagina Moeite met betalen? voor meer informatie.

Hoe kan ik automatische incasso afgeven, wijzigen of stopzetten?

Dit kunt u regelen via het Digitaal Belasting Loket. U kunt ook een machtigingskaart aanvragen via het contactformulier of via mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Bellen naar 14 0513 mag natuurlijk ook.

WOZ-waarde

Waar vind ik de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen als BESE (BESchikking Eigenaar), BESH (BESchikking Huurder) of BESG (BESchikking Gebruiker). U krijgt dus geen aparte WOZ-beschikking. De WOZ-waarde staat ook in het taxatieverslag dat u via het Digitaal Belasting Loket kunt downloaden.

Hoe bepaalt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde?
 • Wij bepalen de waarde in het economisch verkeer
  Dit is de prijs van uw woning die een koper wil betalen op de vrije markt, als de woning leeg wordt verkocht en direct kan worden gebruikt.
 • Wij kijken naar de waardepeildatum 1 januari 2022
  Ieder jaar laten wij de woningen in onze gemeente taxeren. Dat doen we op basis van een waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2023 taxeren we naar de waardepeildatum 1 januari 2022.
 • Wij vergelijken uw woning met vergelijkbare woningen
  Deze woningen zijn rond 1 januari 2022 verkocht. Dit heet de vergelijkingsmethode. Uw woning kan wel verschillen van de woningen waarmee we vergelijken. Bijvoorbeeld in ligging, grootte, bouwkundige staat, kwaliteit of onderhoudstoestand. Met die verschillen houden wij rekening.
Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van niet-woningen?

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en onbebouwde grond, op basis van de waarde in het economisch verkeer of als dit hoger is op de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Op de waardepeildatum was mijn woning nog niet gebouwd/klaar. Ik krijg nu wel een aanslag voor de woning, hoe zit dat?

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2022. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2022 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2023. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2022.

Ik wil graag de waarde van mijn woning vergelijken met de waarde van andere woningen in mijn straat. Hoe doe ik dat?

Op de website van het WOZ-waardeloket kunt u via een gratis check de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. De vastgestelde WOZ-gegevens van woningen zijn namelijk openbaar. Let op: de WOZ-gegevens van bedrijfspanden zijn niet opvraagbaar via deze website.

Hoe weet ik of de gemeente goed de woningen taxeert? Is er iemand die dat controleert?

De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer kijkt of de gemeente haar werk goed heeft gedaan. Zonder jaarlijkse goedkeuring van de Waarderingskamer mag de gemeente geen WOZ-beschikkingen versturen. U kunt zelf ook controleren of deze toestemming is gegeven op de site van de Waarderingskamer (alle beoordelingen).

Er staat geen WOZ-waarde op mijn aanslagbiljet. Krijg ik nog een aparte beschikking?

Van de ruim 27.000 objecten in de gemeente Heerenveen, zijn er ongeveer 550 waarvoor eind februari nog geen WOZ-beschikking is verstuurd. Van deze objecten moeten belangrijke gegevens (bijvoorbeeld de oppervlakte) worden nagemeten. Een object kan alleen getaxeerd worden als alle gegevens bekend zijn. Voor deze 550 objecten verwachten we alsnog uiterlijk 31 mei 2023 een WOZ-beschikking te versturen.
Dit heeft geen gevolgen voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting: hiervoor heeft u namelijk de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2021 nodig. Deze vindt u terug op uw aanslagbiljet van 2022.

Betaalt u met automatische incasso? Dan start de betaling in 8 termijnen pas vanaf het moment dat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen.

Wij zijn samen eigenaar, waarom krijgt maar één van ons de WOZ-beschikking toegestuurd?

In de wet staat dat in het geval er meerdere eigenaars zijn, het aanslagbiljet en de WOZ-waarde slechts aan één van hen bekend hoeft te worden gemaakt. Vaak is dat de persoon die het oudste is.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Hoe kan ik bezwaar maken?

Neem eerst contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0513 of te mailen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. De taxateur kijkt dan samen met u naar de WOZ-beschikking en naar de manier waarop deze tot stand is gekomen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Zelf bezwaar maken doet u gemakkelijk online via het Digitaal Belasting Loket. Of u stuurt een brief naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

In de brief zet u:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Het aanslagnummer
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • De datum waarop u de brief schrijft
 • Uw handtekening

U kunt uw bezwaar ook per mail sturen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Ook als u per mail bezwaar maakt, moet uw handtekening onder het bezwaar staan. Controleer dit dus goed.
Let op! Als u bezwaar maakt, moet u het bedrag van de aanslag nog wel op tijd betalen. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Dat moet u eerst vragen aan de gemeente.

Zelf bezwaar maken of via een WOZ-bureau?

De kans op succes is het grootst als u zelf bezwaar maakt bij de gemeente. Dit is snel, vertrouwd en gemakkelijk. En u kent uw huis tenslotte het beste. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Doe dit dan gemakkelijk zelf via het Digitaal Belasting Loket of stuur uw bezwaarschrift per post of per mail naar de gemeente. Of bel eerst met de gemeente via 14 0513.

Er zijn bedrijven die reclame maken dat zij u graag helpen om de WOZ-waarde te verlagen. Deze bedrijven werken met een no-cure-no-paysysteem. Dit betekent dat u zo’n bedrijf alleen betaalt als u het bezwaar wint, en u daardoor minder onroerendezaakbelasting hoeft te betalen. Maar deze bedrijven krijgen ook nog een vergoeding van de gemeente. Zo staat het in het besluit proceskosten bestuursrecht. Een toegekend bezwaar betekent in de meeste gevallen dat u enkele tientallen euro’s bespaart op uw belastingaanslag. De vergoeding die een no-cure-no-pay bureau van de gemeente ontvangt is veel hoger. Uiteindelijk betaalt iedere inwoner van de gemeente hier zelf aan mee. Een bezwaarprocedure via een bureau duurt ook langer dan wanneer u zelf rechtstreeks bezwaar maakt bij de gemeente. Lees het verhaal dat de Consumentenbond hierover maakte: WOZ-beschikking: Hoe maak je bezwaar? (PDF 584 kB)