Veelgestelde vragen belastingen

Op deze pagina vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over belastingen. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Vraag en antwoord


Ik heb geen computer of DigiD. Hoe kan ik toch mijn belastingaanslagen inzien?

Bij een Informatiepunt Digitale Overheid kunt u hulp krijgen om zaken digitaal te regelen met de overheid. In de meeste openbare bibliotheken vindt u zo’n Informatiepunt Digitale Overheid. Wilt u uw belastingaanslagen graag op papier ontvangen? Dat kan. Laat het ons weten door te bellen naar telefoonnummer 14 0513 of door te mailen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl.

Waar vind ik de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen als BESE (BESchikking Eigenaar), BESH (BESchikking Huurder) of BESG (BESchikking Gebruiker). U krijgt dus geen aparte WOZ-beschikking. De WOZ-waarde staat ook in het taxatieverslag dat u via het Digitaal Belasting Loket kunt downloaden.

Hoe bepaalt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde?
 • Wij bepalen de waarde in het economisch verkeer
  Dit is de prijs van uw woning die een koper wil betalen op de vrije markt, als de woning leeg wordt verkocht en direct kan worden gebruikt.
 • Wij kijken naar de waardepeildatum 1 januari 2021
  Ieder jaar laten wij de woningen in onze gemeente taxeren. Dat doen we op basis van een waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2022 taxeren we naar de waardepeildatum 1 januari 2021.
 • Wij vergelijken uw woning met vergelijkbare woningen
  Deze woningen zijn rond 1 januari 2021 verkocht. Dit heet de vergelijkingsmethode. Uw woning kan wel verschillen van de woningen waarmee we vergelijken. Bijvoorbeeld in ligging, grootte, bouwkundige staat, kwaliteit of onderhoudstoestand. Met die verschillen houden wij rekening.
Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van niet-woningen?

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en onbebouwde grond, op basis van de waarde in het economisch verkeer of als dit hoger is op de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Hoe kan ik bezwaar maken?

Neem eerst contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0513 of te mailen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. De taxateur kijkt dan samen met u naar de WOZ-beschikking en naar de manier waarop deze tot stand is gekomen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Zelf bezwaar maken doet u gemakkelijk online via het Digitaal Belasting Loket. Of u stuurt een brief naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

In de brief zet u:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Het aanslagnummer
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • De datum waarop u de brief schrijft
 • Uw handtekening

U kunt uw bezwaar ook per mail sturen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Ook als u per mail bezwaar maakt, moet uw handtekening onder het bezwaar staan. Controleer dit dus goed.
Let op! Als u bezwaar maakt, moet u het bedrag van de aanslag nog wel op tijd betalen. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Dat moet u eerst vragen aan de gemeente.

Zelf bezwaar maken of via een WOZ-bureau?

Sommige bedrijven maken reclame dat zij ‘gratis’ bezwaar maken voor u. Maar gratis bestaat natuurlijk niet. De gemeente maakt namelijk veel kosten als deze No-Cure-No-Pay bureaus voor u bezwaar maken. En uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. Hoe werkt bezwaar maken via een WOZ-bureau? En waarop moet u dan letten? Lees er meer over op de site van de Consumentenbond.

De kans op succes is het grootst als u zelf bezwaar maakt. U kent uw huis tenslotte het beste.
Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Doe dit dan gemakkelijk zelf via het Digitaal Belasting Loket of stuur uw bezwaarschrift per post of per mail naar de gemeente.

Hoe ontvang ik de aanslag?
 • In de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid krijgt u een e-mail met de melding dat de aanslag voor u klaar staat in de Berichtenbox. U logt in met DigiD.
 • Per post. Als u ons heeft aangegeven dat u de aanslag op papier wilt ontvangen, krijgt u de aanslag in de brievenbus.
 • Via het Digitaal Belasting Loket. Als u (nog) niet aangemeld bent bij MijnOverheid en u heeft ons niet doorgegeven dat u de aanslag op papier wilt, dan kunt u de aanslag raadplegen via het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD.
Hoe en wanneer moet ik de aanslag betalen?

Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt de aanslag automatisch in maximaal acht termijnen afgeschreven. Geen automatische incasso? Dan moet u het bedrag zelf overmaken in twee termijnen. Vermeld bij de betaling altijd het aanslagnummer. De vervaldagen en het aanslagnummer vindt u op de voorkant van de aanslag. Het IBAN rekeningnummer van de gemeente is NL35BNGH0285029762.

Diftar aanslagen hebben 1 betaaltermijn. Op de aanslag kunt u de betaaltermijnen terugvinden.

Hoe kan ik automatische incasso afgeven, wijzigen of stopzetten?

Dit kunt u regelen via het Digitaal Belasting Loket. Lukt dit niet of bent u ondernemer? Dan kunt u een machtigingskaart aanvragen via het contactformulier of via mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Bellen mag natuurlijk ook.

Ik kan de aanslag (nu) niet betalen. Wat moet ik doen?

U kunt uitstel aanvragen via het contactformulier of via mailboxbelastingen@heerenveen.nl.
Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Ga naar de pagina Moeite met betalen? voor meer informatie. Wilt u liever een betalingsregeling afspreken? Dat kan via het Digitaal Belasting Loket of mailboxbelastingen@heerenveen.nl.

Wij zijn samen eigenaar, waarom krijgt maar één van ons de WOZ-beschikking toegestuurd?

In de wet staat dat in het geval er meerdere eigenaars zijn, het aanslagbiljet en de WOZ-waarde slechts aan één van hen bekend hoeft te worden gemaakt. Vaak is dat de persoon die het oudste is.

Ik ben verhuisd en heb dit doorgegeven aan de gemeente. Wat gebeurt er met mijn aanslag gemeentelijke heffingen?
 • Bent u verhuisd naar een adres binnen de gemeente? Dan wordt rioolheffing en afvalstoffenheffing verminderd voor het oude adres en ontvangt u een nieuwe aanslag voor het nieuwe adres.
 • Bent u verhuisd naar een adres buiten de gemeente?
  Dan wordt de rioolheffing en afvalstoffenheffing verminderd voor het oude adres.
Ik word aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden, maar ik heb een eenpersoonshuishouden.

Heeft u op 1 januari 2022 een meerpersoonshuishouden maar wijzigt dat tijdens het belastingjaar naar een eenpersoonshuishouden? Dan krijgt u vermindering vanaf het moment dat u een eenpersoonshuishouden bent geworden. U ontvangt een nieuwe aanslag voor de rest van het belastingjaar.

Waarom moet ik gemeentelijke belastingen betalen?

Belasting betalen vindt niemand leuk, toch is het noodzakelijk. Want iedereen wil goede wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Al deze voorzieningen kosten veel geld. Het meeste geld krijgt de gemeente van de landelijke regering. De rest (ongeveer 10%) betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belastingen.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld het aantal personen in uw huishouden. En of u in een huur- of koopwoning woont. Op de website lokale lasten meter kunt u zelf de bedragen berekenen die u aan gemeentelijke belastingen moet betalen.

Hoe weet ik of de gemeente goed de woningen taxeert? Is er iemand die dat controleert?

De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer kijkt of de gemeente haar werk goed heeft gedaan. Zonder jaarlijkse goedkeuring van de Waarderingskamer mag de gemeente geen WOZ-beschikkingen versturen. U kunt zelf ook controleren of deze toestemming is gegeven op de site van de Waarderingskamer (alle beoordelingen).

Op de waardepeildatum was mijn woning nog niet gebouwd/klaar. Ik krijg nu wel een aanslag voor de woning, hoe zit dat?

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2021. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2021 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2022. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2022 is er een andere taxatiemethodiek voor woningen. Hoe zit dat?

Vanaf 1 januari 2022 worden alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en niet meer op de inhoud van de woning. Dit heeft de Waarderingskamer besloten. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit besluit van de Waarderingskamer zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid. Gemeenten, makelaars, notarissen, burgers en overige afnemers van de gebruiksoppervlakte praten nu allemaal over hetzelfde.
De gebruiksoppervlakte van uw woning staat in het taxatieverslag. U kunt deze raadplegen via ons Digitaal Belasting Loket. Meer informatie over de gebruiksoppervlakte vindt u op de website van de Waarderingskamer.

Ik wil graag de waarde van mijn woning vergelijken met de waarde van andere woningen in mijn straat. Hoe doe ik dat?

Op de website van het WOZ-waardeloket kunt u via een gratis check de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. De vastgestelde WOZ-gegevens van woningen zijn namelijk openbaar. Let op: de WOZ-gegevens van bedrijfspanden zijn niet opvraagbaar via deze website.

Er staat geen WOZ-waarde op mijn aanslagbiljet. Krijg ik nog een aparte beschikking?

Van de ruim 27.000 objecten in de gemeente Heerenveen, zijn er ongeveer 100 waarvoor eind april nog geen WOZ-beschikking is verstuurd. Van deze objecten moeten belangrijke gegevens (bijvoorbeeld de oppervlakte) worden nagemeten. Een object kan alleen getaxeerd worden als alle gegevens bekend zijn. Voor deze 100 objecten wordt later dit jaar alsnog een WOZ-beschikking verstuurd.
Dit heeft geen gevolgen voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting: hiervoor heeft u de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2020 nodig. Deze vindt u terug op uw aanslagbiljet van 2021.

Betaalt u met automatische incasso? Dan start de betaling in 8 termijnen pas vanaf het moment dat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen.