Moeite met betalen?

Hebt u een laag inkomen? Hebt u moeite met betalen van de belastingaanslag? Dan hoeft u die misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • afvalstoffenheffing, waaronder Diftar+
  • rioolheffing
  • onroerendezaakbelasting (OZB)

Het bedrag wat kwijtgescholden wordt op de Diftaraanslag is afhankelijk van het aantal personen dat bij de aanvang van het heffingstijdvak ingeschreven staat:

  • € 13,75 bij één persoon
  • € 20,00 bij twee personen
  • € 25,00 bij drie personen
  • € 28,75 bij vier personen
  • € 31,25 bij vijf personen
  • € 32,50 bij meer dan vijf personen

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via de het Digitaal belasting loket. U kunt ook een Aanvraagformulier kwijtschelding (PDF 91 kB) invullen en inleveren bij het gemeentehuis (Crackstraat 2) of opsturen naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen