Moeite met betalen?

Overzicht

Hebt u een laag inkomen? Hebt u moeite met betalen van de belastingaanslag? Dan hoeft u die misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Wanneer krijgt u kwijtschelding?

U krijgt kwijtschelding als uw inkomen op of onder de bijstandsnorm ligt die voor u geldt. Daarbij telt ook uw vermogen mee, bijvoorbeeld uw spaargeld of de dagwaarde van uw auto of caravan. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan gelden voor u andere normen. Deze vindt u ook in de tabel van bijstandsnormen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • afvalstoffenheffing (met uitzondering van diftar)
  • rioolheffing
  • hondenbelasting (alleen voor de eerste hond en niet meer voor de tweede of volgende hond(en))
  • onroerendezaakbelasting (OZB)

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via de Digitale Belastingbalie. U kunt ook een aanvraagformulier (PDF 53 kB) invullen en inleveren bij het gemeentehuis (Crackstraat 2) of opsturen naar:
Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen