Vooroverleg

Wilt u meer zekerheid of u een vergunning kunt krijgen voor een plan, dan kunt u, voordat u een omgevingsaanvraag indient, een vooroverleg aanvragen. Het aanvragen van een vooroverleg kan online met een formulier.

Wat moet ik doen?

Beantwoord eerst alle vragen in het formulier. Daarna voegt u tekeningen van de situatie en andere belangrijke informatie toe. Als u dat gedaan heeft, kunt u uw plan indienen voor een vooroverleg. Dit is nog geen officiële aanvraag. Die doet u pas later, als het vooroverleg goed gaat. Nadat u het vooroverleg heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging. Daarin staat ook uw contactpersoon.

Omgevingsplan

Past uw bouwplan of geplande gebruik niet in het Omgevingsplan? Wilt u eerst weten of de gemeente hier een uitzondering voor kan maken, dan kunt u een vooroverleg aanvragen voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Welstand

Wilt u uw plan voorleggen aan de welstandscommissie? Zorg er dan voor dat u een duidelijke tekening heeft, waarop ook de materialen en kleuren staan die u wilt gebruiken.

Wat doet de gemeente met uw plan?

Wij proberen uw vooroverlegplan binnen 6 weken te beoordelen. Als de uitkomst positief is, dan kunt u de aanvraag indienen.

Kosten

Voor een vooroverleg betaalt u 25% van de normale kosten. De overige 75% betaalt u als u de aanvraag doet. U betaalt bij een vooroverleg dus niet extra. Als de uitkomst van het vooroverleg niet positief is, dan betaalt u wel de kosten voor dit vooroverleg. Voor een mogelijk advies van de welstandscommissie zijn extra kosten verschuldigd. Alle kosten vindt u in de Legesverordening

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de Frontoffice Omgevingszaken via 14 0513 of vergunningen@heerenveen.nl. Zij helpen u graag.

Geplaatst op 10 januari 2017, 14:10 | Gewijzigd op 10 januari 2024, 11:03

Nieuws