Wilt u vooroverleg hebben met de gemeente, voordat u een aanvraag indient? Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Wilt u een advies van Hûs en Hiem? Dan kunt u kiezen voor een Vooroverleg met de gemeente. U regelt het via het Omgevingsloket online.

Vooroverleg aanvragen

Hoe doe ik dat? Via de groene knop hiernaast komt u op de landelijke website. Inloggen kan met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven). Als u ingelogd bent, klikt u op de oranje knop Aanvraag/melding.

Vooroverleg

Na het invullen van alle tabbladen in het Omgevingsloket en het uploaden van (situatie)tekeningen en de overige benodigde gegevens kunt u uw plan open stellen voor vooroverleg. Dit doet u door rechtsboven in het scherm op de oranje knop Vooroverleg te klikken. Daarna wijst het zich vanzelf. Klik NIET op de oranje knop Indienen! Dat doet u later als de uitkomst van het vooroverleg positief is. U krijgt na het aanvragen van een vooroverleg geen ontvangstbericht van het Omgevingsloket. Twijfelt u of uw vooroverleg wel bij de gemeente is aangekomen? U ontvangt van ons na enkele dagen een ontvangstbericht per e-mail.

Bestemmingsplan

Als u vooroverleg wilt hebben voor afwijking van het bestemmingsplan, kies dan bij het toevoegen van de werkzaamheden in het omgevingsloket onder de kop Terrein inrichten of veranderen voor de activiteit Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening.

Bouwen

Als u vooroverleg wilt hebben om uw bouwplan te laten toetsen door de welstandscommissie, kies dan bij het toevoegen van de werkzaamheden in het omgevingsloket onder de kop Bouwen en verbouwen bijvoorbeeld voor de activiteit Bijbehorend bouwwerk bouwen, Woning bouwen of Overig bouwwerk bouwen.

Wat doet de gemeente met uw plan?

Wij streven ernaar minder complexe plannen binnen zes weken te beoordelen. Als het antwoord positief is, kunt u uw de aanvraag via het Omgevingsloket online indienen.

Kosten

De leges voor een vooroverleg Bestemmingsplan bedragen meestal € 189,75, als het vooroverleg Bestemmingsplan gaat over het toepassen van een buitenplanse afwijking waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt, bedragen de leges voor het vooroverleg € 343,75.
Voor een vooroverleg Bouwen betaalt u 25% van de leges zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag gelden. De andere 75% betaalt u voor het indienen van de daadwerkelijke aanvraag. U betaalt bij een vooroverleg dus geen extra kosten. Bij een negatieve uitslag van uw vooroverleg bent u wel de leges voor het vooroverleg verschuldigd. U betaalt ten minste € 117,70. Daarnaast betaalt u voor het advies van de welstandscommissie tenminste € 70,00.