Taxatieverslag

Hebt u gegevens van uw belastingaanslag nodig? Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan het taxatieverslag in het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD.

Wat staat er in het taxatieverslag?

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw pand of grond (onroerende zaak) heeft bepaald:

  • gegevens van uw pand of grond, uit het kadaster
  • de aard, het bouwjaar en de grootte van uw pand of grond
  • bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling
  • gegevens over de aansluiting op de markt:
    • woningen: verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie min of meer vergelijkbare woningen
    • niet-woningen zoals bedrijven, kantoren, kerken en scholen: opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactor)

Effect woningmarkt op WOZ-waarde

De WOZ-beschikking gaat uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2022. Dat is vlak na de grootste prijsstijging sinds 1995: in 2021 stegen de huizenprijzen van bestaande woningen in gemeente Heerenveen namelijk met ruim 17%. Het is logisch dat hierdoor de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 ook hoger uitvalt. Hoe de woningmarkt zich dit jaar ontwikkelt, ziet u pas in 2024 terug op uw WOZ-beschikking.