WOZ-waarde

Uw WOZ-waarde is de waarde van uw onroerende zaak op 1 januari 2023. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van alle onroerende zaken opnieuw.

Waardepeildatum en toestandsdatum

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2023. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2023 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2024. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2023.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vul het contactformulier in, of neem telefonisch contact op met de gemeente. We doen ons best om elk jaar de WOZ-waarde weer zo zorgvuldig mogelijk vast te stellen. De taxateur kijkt samen met u naar de WOZ-beschikking en naar de manier waarop deze tot stand is gekomen. Wilt u na het gesprek alsnog bezwaar maken? Zelf bezwaar maken doet u gemakkelijk online via het Digitaal Belasting Loket. U kunt uw bezwaar ook per e-mail of per brief naar de gemeente sturen. Zet altijd uw handtekening onder het bezwaar. Met de gratis WOZ-calculator kunt u vooraf zelf checken wat het u precies oplevert als u het bezwaar wint.

Effect woningmarkt op WOZ-waarde

Let op: de WOZ-beschikking gaat uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2023. Hoe de woningmarkt zich daarna ontwikkelt, ziet u dus pas in 2025 terug op uw WOZ-beschikking. Twijfelt u toch over uw WOZ-waarde en wilt u bezwaar maken? Neem dan zelf contact op met de gemeente. In onderstaande video leggen we uit waarom. U kent uw woning tenslotte het beste!


Vraag en antwoord


Hoe bepaalt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde?
 • Wij bepalen de waarde in het economisch verkeer
  Dit is de prijs van uw woning die een koper wil betalen op de vrije markt, als de woning leeg wordt verkocht en direct kan worden gebruikt.
 • Wij kijken naar de waardepeildatum 1 januari 2023
  Ieder jaar laten wij de woningen in onze gemeente taxeren. Dat doen we op basis van een waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 taxeren we naar de waardepeildatum 1 januari 2023.
 • Wij vergelijken uw woning met vergelijkbare woningen
  Deze woningen zijn rond 1 januari 2023 verkocht. Dit heet de vergelijkingsmethode. Uw woning kan wel verschillen van de woningen waarmee we vergelijken. Bijvoorbeeld in ligging, grootte, bouwkundige staat, kwaliteit of onderhoudstoestand. Met die verschillen houden wij rekening.
Waar vind ik de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen als BESE (BESchikking Eigenaar), BESH (BESchikking Huurder) of BESG (BESchikking Gebruiker). U krijgt dus geen aparte WOZ-beschikking. De WOZ-waarde staat ook in het taxatieverslag dat u via het Digitaal Belasting Loket kunt downloaden.

Er staat geen WOZ-waarde op mijn aanslagbiljet. Krijg ik nog een aparte beschikking?

Ongeveer 2% van alle objecten in de gemeente Heerenveen is eind februari nog niet getaxeerd. Van deze objecten moeten belangrijke gegevens (bijvoorbeeld de oppervlakte) worden nagemeten. Een object kan alleen getaxeerd worden als alle gegevens bekend zijn. Voor deze objecten versturen we uiterlijk 31 mei 2024 alsnog de WOZ-beschikking. Dit heeft geen gevolgen voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting: hiervoor heeft u namelijk de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 nodig. Deze vindt u terug op uw aanslagbiljet van 2023.

Betaalt u met automatische incasso? Dan start de betaling in 8 termijnen pas vanaf het moment dat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van niet-woningen?

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en onbebouwde grond, op basis van de waarde in het economisch verkeer of als dit hoger is op de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Op de waardepeildatum was mijn woning nog niet gebouwd/klaar. Ik krijg nu wel een aanslag voor de woning, hoe zit dat?

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2023. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2023 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2024. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2023.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Hoe kan ik bezwaar maken?

Neem eerst contact op met de gemeente door te bellen naar 14 0513 of te mailen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. De taxateur kijkt dan samen met u naar de WOZ-beschikking en naar de manier waarop deze tot stand is gekomen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Zelf bezwaar maken doet u gemakkelijk online via het Digitaal Belasting Loket. Of stuur een brief naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

In de brief zet u:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Het aanslagnummer
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • De datum waarop u de brief schrijft
 • Uw handtekening

U kunt uw bezwaar ook per mail sturen naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Ook als u per mail bezwaar maakt, moet uw handtekening onder het bezwaar staan. Controleer dit dus goed!
Let op: Als u bezwaar maakt, moet u het bedrag van de aanslag nog wel op tijd betalen. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Dat moet u eerst vragen aan de gemeente.

Hoe weet ik of de gemeente goed de woningen taxeert? Is er iemand die dat controleert?

De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer kijkt of de gemeente haar werk goed heeft gedaan. Zonder jaarlijkse goedkeuring van de Waarderingskamer mag de gemeente geen WOZ-beschikkingen versturen. U kunt zelf ook controleren of deze toestemming is gegeven op de site van de Waarderingskamer (alle beoordelingen).

Ik wil graag de waarde van mijn woning vergelijken met de waarde van andere woningen in mijn straat. Hoe doe ik dat?

Op de website van het WOZ-waardeloket kunt u via een gratis check de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. De vastgestelde WOZ-gegevens van woningen zijn namelijk openbaar. Let op: de WOZ-gegevens van bedrijfspanden zijn niet opvraagbaar via deze website.

Wij zijn samen eigenaar, waarom krijgt maar één van ons de WOZ-beschikking toegestuurd?

In de wet staat dat in het geval er meerdere eigenaars zijn, het aanslagbiljet en de WOZ-waarde slechts aan één van hen bekend hoeft te worden gemaakt. Vaak is dat de persoon die het oudste is.

Zelf bezwaar maken of via een WOZ-bureau?

De kans op succes is het grootst als u zelf bezwaar maakt bij de gemeente. U kent uw huis tenslotte het beste. Bekijk ook deze video. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Doe dit dan gemakkelijk zelf via het Digitaal Belasting Loket of stuur uw bezwaarschrift per post of per mail naar de gemeente. Of bel eerst met de gemeente via 14 0513.

Let op: de WOZ-beschikking gaat uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2023. Hoe de woningmarkt zich daarna ontwikkelt, ziet u dus pas in 2025 terug op uw WOZ-beschikking.

Geplaatst op 29 december 2016, 10:47 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:25

Nieuws