WOZ-waarde

Uw WOZ-waarde is de waarde van uw onroerende zaak op 1 januari 2019. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van alle onroerende zaken opnieuw.

Waardepeildatum en toestandsdatum

Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te bepalen kijkt de gemeente naar de waarde op 1 januari 2019. Dit is de waardepeildatum. De toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum, behalve als uw onroerende zaak in de loop van 2019 is veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of sloop. Dan kijkt de gemeente naar de situatie van het pand op 1 januari 2020. Dit is dan de toestandsdatum. De gemeente rekent deze nieuwe waarde terug naar het prijspeil van 1 januari 2019.

Vraag en antwoord


In verschillende openbare instellingen vindt u computers waarmee u de website van de gemeente kunt bereiken. In de openbare bibliotheek vindt u enkele computers en ook in het gemeentehuis is een computer aanwezig. Wilt u toch liever een papieren versie ontvangen? Dan kan. We vragen u dat aan ons te laten weten. Neem daarvoor contact op met het Klant Contact Centrum, tel. 14 0513 of via de e-mail: gemeente@heerenveen.nl.

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen als BESE (BESchikking Eigenaar), BESH (BESchikking Huurder) of BESG (BESchikking Gebruiker). U krijgt dus geen aparte WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-waarde ook in het taxatieverslag in de Digitale Belastingbalie.

De gemeente gebruikt beschikbare marktinformatie. Voor het bepalen van deze indicatieve verkoopwaarde (of economische waarde) heeft zij gekeken naar huizen die rond 1 januari 2019 zijn verkocht. De gemeente krijgt van alle verkochte woningen de verkoopcijfers en analyseert deze gegevens. Zij krijgt hierdoor een beeld van de verkoopprijzen en het aantal verkochte woningen.
Uit dit beeld kan de gemeente factoren afleiden die de waarde van de verschillende woningen bepalen. Waardebepalende factoren zijn onder meer het type woning, de grootte, de omgeving of de buurt en de ligging. Op basis van deze factoren stelt de gemeente een taxatiemodel op. Het taxatiemodel bepaalt op basis van vergelijking voor alle woningen een taxatie. Op deze wijze wordt uit alle verkoopcijfers een taxatie voor de niet-verkochte woningen afgeleid.

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en onbebouwde grond, op basis van de waarde in het economisch verkeer of als dit hoger is op de gecorrigeerde vervangingswaarde.