Niet eens met aanslag?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Vindt u uw WOZ-waarde te hoog? Laat het ons weten via telefoonnummer 14 0513 of via het contactformulier. Tijdens een gesprek zoeken we met u naar een oplossing. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u officieel bezwaar maken via het Digitaal Belasting Loket.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Voor de aanslag met datum 25 februari 2022 moet uw bezwaar uiterlijk 8 april 2022 bij de gemeente binnen zijn. Als uw bezwaar te laat binnenkomt, neemt de gemeente het niet meer inhoudelijk in behandeling. Zo staat het in de wet.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Op de achterkant van het aanslagbiljet staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken. Dit kan op drie manieren:

Online via het Digitaal Belasting Loket

Via de post. In de brief zet u:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen

Via mail. In de mail zet u:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • De datum waarop u de mail schrijft
  • Uw handtekening

U stuurt de mail naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Ook als u per mail bezwaar maakt, moet uw handtekening onder het bezwaar staan. Controleer dit dus goed.

Meer tijd nodig voor uw bezwaar?

Is uw reden om bezwaar te maken nog niet helemaal duidelijk? Of hebt u nog wat tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen? Dan kunt u een pro-forma bezwaar indienen. U geeft dan aan dat u bezwaar maakt en waartegen, maar dat de motivering later volgt. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en geeft aan wanneer uw motivering bij de gemeente binnen moet zijn.

Bezwaar toelichten?

Wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten voordat de gemeente een beslissing neemt? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

Wel op tijd betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u een deel terug van wat u hebt betaald.

Wilt u later betalen?

Wanneer u uw belasting later wilt betalen, dan geeft u dat aan in uw bezwaar. U krijgt niet automatisch uitstel als u bezwaar maakt. De gemeente stuurt u een brief of u uitstel krijgt of niet.

Hebt u kosten gemaakt?

Maakt u bij uw bezwaarprocedure kosten, voor bijvoorbeeld rechtsbijstand? Misschien kunt u die vergoed krijgen of een deel daarvan. Geef in uw bezwaar aan dat u een onkostenvergoeding wilt. U krijgt alleen kosten vergoed als u gelijk krijgt in uw bezwaar.