Niet eens met aanslag?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Vindt u uw WOZ-waarde te hoog? Laat het ons weten via telefoonnummer 14 0513 of via het contactformulier. Tijdens een gesprek zoeken we met u naar een oplossing. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u officieel bezwaar maken via het Digitaal Belasting Loket.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen moet uiterlijk zes weken na dagtekening bij de gemeente binnen zijn. Als uw bezwaar te laat binnenkomt, neemt de gemeente het niet meer inhoudelijk in behandeling. Zo staat het in de wet.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Op de achterkant van het aanslagbiljet staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken. Dit kan op drie manieren:

Online via het Digitaal Belasting Loket

Via de post. In de brief zet u:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen

Via mail. In de mail zet u:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • De datum waarop u de mail schrijft
  • Uw handtekening

U stuurt de mail naar mailboxbelastingen@heerenveen.nl. Ook als u per mail bezwaar maakt, moet uw handtekening onder het bezwaar staan. Controleer dit dus goed.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Let op: de WOZ-beschikking gaat uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2023. Hoe de woningmarkt zich daarna ontwikkelt, ziet u dus pas in 2025 terug op uw WOZ-beschikking. Twijfelt u toch over uw WOZ-waarde en wilt u bezwaar maken? Neem dan zelf contact op met de gemeente. In onderstaande video leggen we uit waarom. U kent uw woning tenslotte het beste!

Meer tijd nodig voor uw bezwaar?

Is uw reden om bezwaar te maken nog niet helemaal duidelijk? Of hebt u nog wat tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen? Dan kunt u een pro-forma bezwaar indienen. U geeft dan aan dat u bezwaar maakt en waartegen, maar dat de motivering later volgt. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en geeft aan wanneer uw motivering bij de gemeente binnen moet zijn.

Bezwaar toelichten?

Wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten voordat de gemeente een beslissing neemt? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

Wel op tijd betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u een deel terug van wat u hebt betaald.

Wilt u later betalen?

Wanneer u uw belasting later wilt betalen, dan geeft u dat aan in uw bezwaar. U krijgt niet automatisch uitstel als u bezwaar maakt. De gemeente stuurt u een brief of u uitstel krijgt of niet.

Geplaatst op 29 december 2016, 10:47 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:26

Nieuws