Niet eens met aanslag?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Vindt u uw WOZ-waarde te hoog? Laat het ons weten, tel: 14 0513. Wij hopen in een gesprek uw vragen of bezwaren te kunnen wegnemen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u officieel bezwaar maken via de Digitale Belastingbalie.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Voor de aanslag met datum 28 februari 2017 moet uw bezwaar uiterlijk 12 april 2017 bij de gemeente binnen zijn. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat bij wie en hoe u dit kunt doen. Als uw bezwaar te laat binnenkomt, neemt de gemeente het niet meer inhoudelijk in behandeling. Dit is zo bij wet geregeld.

Meer tijd nodig voor uw bezwaar?

Is uw reden om bezwaar te maken nog niet helemaal duidelijk? Of hebt u nog wat tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen? Dan kunt u een pro-forma bezwaar indienen. U geeft dan aan dat u bezwaar maakt en waartegen, maar dat de motivering later volgt. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en geeft aan wanneer uw motivering bij de gemeente binnen moet zijn.

Bezwaar toelichten

Wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten voordat de gemeente een beslissing neemt? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

Wel op tijd betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u een deel terug van wat u hebt betaald.

Wilt u later betalen?

Wanneer u uw belasting later wilt betalen, dan geeft u dat aan in uw bezwaar. U hebt niet automatisch uitstel als u bezwaar maakt. De gemeente stuurt u een brief of u uitstel krijgt of niet.

Hebt u kosten gemaakt?

Maakt u bij uw bezwaarprocedure kosten, voor bijvoorbeeld rechtsbijstand? Misschien kunt u die vergoed krijgen of een deel daarvan. Geef in uw bezwaar aan dat u een onkostenvergoeding wilt. U krijgt alleen kosten vergoed als u gelijk krijgt in uw bezwaar.