Oplaadpunten elektrisch rijden

Opladen elektrische autoDe gemeente Heerenveen stimuleert duurzaam rijden. Niet alleen door in het eigen wagenpark van de gemeente te kijken naar duurzame vervoersmiddelen maar ook door het faciliteren van bijvoorbeeld oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s.

Mogelijkheden voor opladen uitbreiden

Op een groot aantal plekken in de gemeente zijn al oplaadpunten voor elektrische auto’s, die door toename van het aantal auto’s dat daar gebruik van maakt, steeds vaker bezet zijn. Daarom wil de gemeente Heerenveen de mogelijkheden voor opladen uitbreiden. Dit doen we als gemeente niet zelf, maar we coördineren de aanvraag voor een oplaadpunt wel. Mocht u een elektrische auto bezitten of leasen en u heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein op te laden, dan kunt u een laadpaal in de omgeving van uw woning of werk aanvragen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Algemene vragen

Hoe verloopt het aanvraagproces van een laadpaal?

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, komt uw aanvraag terecht bij TotalEnergies. TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing van de openbare laadpalen. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag wordt gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als uw aanvraag niet volledig is of als uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u hierover een bericht.

Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in overleg met de wegbeheerder (van de gemeente) in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Als de aanvraag en het locatievoorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit en het realiseren van de netaansluiting) de uiteindelijke realisatie plaats. U ontvangt tussentijds bericht wanneer uw aanvraag zich in een nieuwe stap bevindt. Zodra de laadpaal geplaatst en getest is, ontvangt u een laatste bericht. U kunt vanaf dat moment gebruik maken van de laadpaal.

Hoelang duurt het voordat een laadpaal geplaatst is?

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing van een laadpaal duurt ongeveer vier maanden.

Heb ik ook een parkeervergunning nodig op een parkeerplaats met laadpaal in een vergunningszone?

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een vergunningszone, dan heeft u een parkeervergunning nodig.

Mag een niet-elektrisch voertuig op een parkeerplaats voor elektrisch laden staan?

Nee, wanneer er een bord bij de laadpaal staat dan is de parkeerplaats bij de laadpaal alleen bedoeld voor elektrische voertuigen die opgeladen worden.

Met wie kan ik contact opnemen als de laadpaal niet werkt?

Op de laadpaal staat een bedrijf en telefoonnummer die u kan bellen om de storing door te geven.

Als ik de aanvraag doe, ben ik dan de enige die de laadpaal kan/mag gebruiken?

Nee, een laadpaal op de grond van de gemeente is een openbaar oplaadpunt. Iedereen mag de laadpaal gebruiken, ook als u de aanvrager bent.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een openbare laadpaal?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. U betaalt wel voor het gebruik van de laadpaal.

Als er in een gebied betaald parkeren geldt, geldt deze ook voor opladende auto’s?

Ja, hier moet u ook betalen voor parkeren.

Als er in een gebied een maximale parkeerduur geldt, geldt deze ook voor opladende auto’s?

Ja, hier geldt ook de maximale parkeerduur.

Mijn buurvrouw / buurman woont hier niet meer en gebruikt de laadpaal niet meer. Wordt de laadpaal verwijderd?

Nee, een laadpaal is niet geplaatst voor één persoon, maar staat op een plek waar er meer personen gebruik van kunnen maken. De kans is groot dat in de toekomst weer behoefte is aan een laadpaal. Het gebruik van elektrische auto’s blijft stijgen.

Kan ik een tweede parkeervak aanvragen bij een laadpaal waarbij één laadpunt in gebruik is?

Ja, wanneer er veel gebruik gemaakt wordt van de laadpaal dan kan u een aanvraag doen om ook de tweede parkeerplaats geschikt te maken voor laden.

Een laadpaal heeft twee oplaadpunten. Waarom wordt er maar één parkeerplaats gereserveerd voor elektrische auto’s?

Het is niet altijd nodig twee parkeerplaatsen voor elektrische auto’s te reserveren. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak.

Kan ik subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrisch voertuig of eigen laadpunt?

Nee, de gemeente heeft geen subsidie voor elektrisch rijden.

Ik wil een laadpaal aanvragen op eigen terrein, waar kan ik terecht?

Als u een eigen oprit heeft dan mag u hier een laadpaal plaatsen. Dit wordt niet gedaan door de gemeente Heerenveen, hiervoor kunt u terecht bij een autogarage of installatiebedrijf.

Ik wil een eigen laadpaal plaatsen, mag dat?

Op eigen terrein mag u een laadpaal plaatsen. Het is niet toegestaan om op de grond van de gemeente een eigen laadpaal te plaatsen. Als u geen parkeerplek op eigen terrein heeft, dan kunt u een laadpaal aanvragen. Is uw parkeerplaats onderdeel van een Vereniging van eigenaren (VvE)? Kijk dan op de website van VvE laden voor informatie over het plaatsen van een laadpaal.

Mag ik vanuit mijn huis een kabel over de stoep leggen om mijn auto op te laden?

Nee, u mag vanuit uw huis geen kabel over de stoep leggen. Dit mag ook niet als u een kabelmat gebruikt.

Zorgt de plaatsing van een laadpaal op een parkeerplek voor extra parkeerdruk?

We zorgen dat er voldoende parkeerplek blijft, passend bij het aantal elektrische- en brandstofauto’s. Het aantal parkeerplekken voor elektrische voertuigen stijgt wanneer we aanvragen voor laadpalen ontvangen. Door het plaatsen van een laadpaal, vervalt de parkeerplaats dus niet.

Mag de auto bij de laadpaal blijven staan als de auto vol geladen is?

Nee, het is niet de bedoeling dat gebruikers er langer dan noodzakelijk geparkeerd staan.

Mag een elektrisch voertuig geparkeerd staan op een parkeerplaats voor elektrisch laden zonder dat het voertuig opgeladen wordt?

Nee, een niet-ladende auto mag u niet parkeren bij een laadpaal. U kunt dan een boete voor foutparkeren krijgen.

Wie bepaalt de locatie van een laadpaal?

De meest voorkomende manier is dat er een aanvraag van een inwoner of bedrijf komt om een laadpaal in de directe omgeving te plaatsen. De gemeente bepaalt vervolgens welke locatie in de directe omgeving geschikt is. Maar om ervoor te zorgen dat er in de toekomst in de hele gemeente geladen kan worden, is het belangrijk dat er ook op andere (drukbezochte) locaties laadpalen komen. De locaties van deze palen worden door de gemeente bepaald.

De locaties van de laadpalen worden getoetst aan beleid en er wordt gekeken naar parkeerdruk. Ook worden locaties zoveel mogelijk afgestemd met plaatselijk belangen en wijkverenigingen.

Zijn er ook snellaadpunten binnen de gemeente?

Ja, bij Sportstad (Abe Lenstra boulevard) kan gebruik worden gemaakt van snelladers.

Hoe lang duurt het voordat een laadpaal geplaatst is?

De duur is per locatie verschillend. Er moet sowieso een verkeersbesluit worden genomen (looptijd 6 weken). Bij het plaatsen zijn we ook afhankelijk van leveringen en de aansluiting op het Liander netwerk. Hierdoor kunnen we geen duur aangeven. De aanvrager wordt van de verschillende stappen op de hoogte gehouden.

Hoe beoordeelt de gemeente mijn aanvraag voor een oplaadpunt?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor plaatsing van een openbare oplaadpaal op verschillende zaken:

 • De locatie van de laadpaal is voldoende zichtbaar en vindbaar voor inwoners en andere gebruikers en daarmee ook voor meerdere gebruikers toegankelijk;
 • De grond is in eigendom van de gemeente en op dit moment al een openbare parkeerplaats;
 • De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) wordt niet belemmerd;
 • De laadpaal staat niet in de weg van straatmeubilair of (openbaar) groen;
 • Er is voldoende behoefte aan een laadpaal;
 • Zijn er al bestaande openbare laadpalen aanwezig binnen de straal van 250 meter;
 • Bij de laadpaal zijn twee of meer aansluitingen mogelijk met twee of meer bestaande parkeerplaatsen;
 • Zijn er geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen?
 • De laadpaal past in de omgeving (het straatbeeld);
 • Er is een aansluiting op het ondergrondse elektriciteitsnet mogelijk;
 • Hoe is de de parkeerdruk?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een laadpaal bij mij in de buurt?

U kunt een aanvraag doen voor een laadpaal in de directe omgeving van uw woon- of werkplek. Hiervoor wordt een aantal voorwaarden gesteld:

 • U heeft geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage, oprit of parkeerplaats.
 • U woont of werkt in de gemeente Heerenveen en kunt dat aantonen.

Wanneer er al een laadpaal binnen 250 meter van uw woon- of werkplek staat, kunt u worden verwezen naar deze laadpaal.

Hoe vraag ik een laadpaal aan?
Waar vind ik een overzicht van alle laadpunten in de gemeente?

Op de website www.oplaadpalen.nl

Laadpaal aanvragen

Hoe verloopt het aanvraagproces van een laadpaal?

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, komt uw aanvraag terecht bij TotalEnergies. TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing van de openbare laadpalen. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag wordt gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als uw aanvraag niet volledig is of als uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u hierover een bericht.

Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in overleg met de wegbeheerder (van de gemeente) in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Als de aanvraag en het locatievoorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit en het realiseren van de netaansluiting) de uiteindelijke realisatie plaats. U ontvangt tussentijds bericht wanneer uw aanvraag zich in een nieuwe stap bevindt. Zodra de laadpaal geplaatst en getest is, ontvangt u een laatste bericht. U kunt vanaf dat moment gebruik maken van de laadpaal.

Hoelang duurt het voordat een laadpaal geplaatst is?

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing van een laadpaal duurt ongeveer vier maanden.

Als ik de aanvraag doe, ben ik dan de enige die de laadpaal kan/mag gebruiken?

Nee, een laadpaal op de grond van de gemeente is een openbaar oplaadpunt. Iedereen mag de laadpaal gebruiken, ook als u de aanvrager bent.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een openbare laadpaal?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. U betaalt wel voor het gebruik van de laadpaal.

Kan ik een tweede parkeervak aanvragen bij een laadpaal waarbij één laadpunt in gebruik is?

Ja, wanneer er veel gebruik gemaakt wordt van de laadpaal dan kan u een aanvraag doen om ook de tweede parkeerplaats geschikt te maken voor laden.

Ik wil een laadpaal aanvragen op eigen terrein, waar kan ik terecht?

Als u een eigen oprit heeft dan mag u hier een laadpaal plaatsen. Dit wordt niet gedaan door de gemeente Heerenveen, hiervoor kunt u terecht bij een autogarage of installatiebedrijf.

Hoe lang duurt het voordat een laadpaal geplaatst is?

De duur is per locatie verschillend. Er moet sowieso een verkeersbesluit worden genomen (looptijd 6 weken). Bij het plaatsen zijn we ook afhankelijk van leveringen en de aansluiting op het Liander netwerk. Hierdoor kunnen we geen duur aangeven. De aanvrager wordt van de verschillende stappen op de hoogte gehouden.

Hoe beoordeelt de gemeente mijn aanvraag voor een oplaadpunt?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor plaatsing van een openbare oplaadpaal op verschillende zaken:

 • De locatie van de laadpaal is voldoende zichtbaar en vindbaar voor inwoners en andere gebruikers en daarmee ook voor meerdere gebruikers toegankelijk;
 • De grond is in eigendom van de gemeente en op dit moment al een openbare parkeerplaats;
 • De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) wordt niet belemmerd;
 • De laadpaal staat niet in de weg van straatmeubilair of (openbaar) groen;
 • Er is voldoende behoefte aan een laadpaal;
 • Zijn er al bestaande openbare laadpalen aanwezig binnen de straal van 250 meter;
 • Bij de laadpaal zijn twee of meer aansluitingen mogelijk met twee of meer bestaande parkeerplaatsen;
 • Zijn er geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen?
 • De laadpaal past in de omgeving (het straatbeeld);
 • Er is een aansluiting op het ondergrondse elektriciteitsnet mogelijk;
 • Hoe is de de parkeerdruk?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een laadpaal bij mij in de buurt?

U kunt een aanvraag doen voor een laadpaal in de directe omgeving van uw woon- of werkplek. Hiervoor wordt een aantal voorwaarden gesteld:

 • U heeft geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage, oprit of parkeerplaats.
 • U woont of werkt in de gemeente Heerenveen en kunt dat aantonen.

Wanneer er al een laadpaal binnen 250 meter van uw woon- of werkplek staat, kunt u worden verwezen naar deze laadpaal.

Hoe vraag ik een laadpaal aan?

Laadpaal op eigen terrein

Kan ik subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrisch voertuig of eigen laadpunt?

Nee, de gemeente heeft geen subsidie voor elektrisch rijden.

Ik wil een eigen laadpaal plaatsen, mag dat?

Op eigen terrein mag u een laadpaal plaatsen. Het is niet toegestaan om op de grond van de gemeente een eigen laadpaal te plaatsen. Als u geen parkeerplek op eigen terrein heeft, dan kunt u een laadpaal aanvragen. Is uw parkeerplaats onderdeel van een Vereniging van eigenaren (VvE)? Kijk dan op de website van VvE laden voor informatie over het plaatsen van een laadpaal.

Geplaatst op 11 oktober 2021, 10:03 | Gewijzigd op 8 februari 2022, 09:47

Nieuws