Duurzaam

Sinnetafel
De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân slaan de handen ineen voor een onderzoek naar zonneparken rond het Klaverblad. Dit onderzoek gaan we samen met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uitvoeren via de ‘Sinnetafel’. Wat is Sinnetafel? De Sinnetafel is een gezamenlijk experiment van de gemeente en provincie Fryslân. De manier waarop we het onderzoek uitvoeren,...
Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen
Wilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning in 2017 misschien gratis aanvragen!  Wat houdt de regeling in? Iedereen die een vergunning aanvraagt voor de bouw of verbouw van een energieneutraal pand of...
Duurzaam ondernemen
Biobased ondernemen Er is een toenemende vraag naar biomassa zoals hout, keuken-, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Tot nu toe wordt biomassa vaak ingezet voor de opwekking van duurzame energie, we verwachten dat biomassa in de toekomst steeds meer ingezet wordt als grondstof voor producten. De waarde van biomassa of organisch afval neemt dus...
Duurzaam wonen
Woont u in de gemeente Heerenveen en heeft u een eigen huis? Wilt u energiezuinig wonen of denkt u na over zonnepanelen? Er zijn subsidies van provincie en Rijk beschikbaar om u hierbij op weg te helpen. Samen met alle andere gemeenten in Friesland hebben we een zonnekaart ontwikkeld, met alle gegevens over PV-panelen op...
Duurzame gemeente
Plannen 2015-2020 In ons Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2020 (PDF 1 MB) staan onze visie en plannen voor de periode tot 2020. We willen werken met spelregels om onze leefomgeving steeds een beetje meer duurzaam te maken. Bij onze beslissingen willen we: Meer in de menselijke basisbehoeften voorzien De bodem minder uitputten dan we nu doen Minder...