Wmo

Medewerkers WmoMensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Misschien heeft u daar hulp bij nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die alleen met hulp thuis kunnen wonen of kunnen meedoen aan de samenleving. Hiervoor voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit.

Wmo

Via de Wmo regelt de gemeente de lichtere vormen van ondersteuning bij mensen thuis. De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. In de Wmo is bijvoorbeeld geregeld dat mensen individuele voorzieningen kunnen aanvragen zoals:

  • rolstoelen
  • scootmobielen
  • woningaanpassingen
  • ondersteuning en begeleiding

Behalve het verstrekken van individuele voorzieningen, ondersteunt de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers en zorgt zij voor goede informatie over hulp. In onderstaande praatplaat is het uitvoeringsprogramma preventie Wmo samengevat.

Praatplaat preventie Wmo (PDF 388 kB)

Voorzieningen

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat om mensen die het alleen of met hulp van hun omgeving niet meer redden. De gemeente kan in die gevallen hulp bieden. Dit heet een voorziening. Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle inwoners, bijvoorbeeld een maaltijdservice of particuliere schoonmaakhulp. Een maatwerkvoorziening is helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie van degene die hulp nodig heeft, zoals een aangepaste rolstoel.

De Wmo gaat ervan uit dat mensen met een hulpvraag eerst proberen zelf een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met hulp van mensen in hun omgeving. Als dat niet lukt, zoekt de gemeente samen met de inwoner naar een geschikte oplossing. Hoe zo’n voorziening eruitziet, hangt af van de persoonlijke situatie.

Vragen over zorg, anders dan de Wmo, participatie of jeugdzorg?

Woont u in Heerenveen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de meitinker van de gemeente. Deze zal uw vraag beantwoorden of u zo nodig doorverwijzen naar de juiste organisatie. Meitinkers vindt u in iedere wijk en ieder dorp van Heerenveen. Op de pagina Een meitinker kan u helpen ziet u wie u kunt benaderen.

Geplaatst op 6 januari 2017, 11:37 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:43

Nieuws