Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is dé methode om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. Het is een alternatief recept voor patiënten met lichte psychosociale klachten. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ of een gesprek met de psycholoog, verwijst de huisarts bij Welzijn op Recept de patiënt door naar een welzijnscoach. Want klachten zoals vermoeidheid of angstgevoelens hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met lichte psychosociale klachten. Klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook gevoelens van stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, baanverlies of eenzaamheid. Deze klachten kunnen verdwijnen door activiteiten of bezigheden die de patiënt fijn vindt om te doen. Want door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Zo werkt Welzijn op Recept

In onderstaande video leggen we uit hoe het concept Welzijn op Recept precies werkt.
Lees ook het artikel Welzijn op Recept: een andere aanpak van problemen waarin mensen hun persoonlijke ervaringen met Welzijn op Recept delen.

YouTube video

Welzijnscoach

De welzijnscoach helpt bij het vinden van activiteiten die de patiënt zelf kan doen. Door met elkaar in gesprek te gaan, zoeken ze samen wat het beste bij de patiënt past en wat diegene leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een creatieve activiteit zoals schilderen of samen wandelen. De welzijnscoach regelt het contact en de aanmelding en kan, als de patiënt dat wil, ook meegaan naar de activiteit. De welzijnscoach werkt vanuit de hulpvraag van de patiënt aan de hand van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Die bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én het helpt mensen om zoveel mogelijk zelf de regie te houden op hun leven.

Deelnemende huisartspraktijken

Na een succesvolle pilot met drie huisartspraktijken wordt Welzijn op Recept vanaf 2022  uitgerold over de hele gemeente Heerenveen. Dit betekent dat alle huisartsenpraktijken in de gemeente vanaf nu inwoners kunnen doorverwijzen naar Welzijn op Recept.

Bent u huisarts en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nynke Benedictus (projectleider) via 06 441 718 33 of mail naar advies@nynke.nu.