Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een visitekaartje af geven als ze betrokken zijn bij een kind (0 – 23 jaar). Het doel van de Verwijsindex is om de professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij snel en beter samenwerken met elkaar en de nodige zorg op elkaar af stemmen.

Signalering van vragen

Er zijn in onze provincie veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze organisaties niet van elkaars betrokkenheid bij het kind en wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten daarom meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind. Zo kunnen zij samen, met het kind en gezin, snel overleggen over welke zorg nodig is.

Betere samenwerking

De Verwijsindex maakt het mogelijk dat organisaties beter gaan samenwerken. Kinderen hoeven niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie professionals in het gezin komen, die dit niet van elkaar weten en daardoor op verschillende manieren met het gezin aan het werk gaan. Er is één aanspreekpunt voor het gezin, hij of zij heeft de coördinatie op (het komen tot) het plan van aanpak.

Alleen toegang voor professionals

Alleen professionals van organisaties die werken met kinderen (0 – 23 jaar) hebben toegang tot de Verwijsindex. In de Verwijsindex geeft de professional aan dat hij/zij betrokken is bij het kind. Hij/zij ziet vervolgens of er nog meer professionals betrokken zijn bij het kind. Na overleg met het gezin kunnen de professionals met elkaar in gesprek om te komen tot één plan om het kind te helpen.

Privacy en bescherming

De betrokkenheid van een professional blijft niet voor altijd in de Verwijsindex staan. Dit is maar een beperkte tijd geldig. Als er geen hulp of zorg meer nodig is, verdwijnt de betrokkenheid bij het kind na één of twee jaar definitief uit het systeem. Buitenstaanders kunnen niet zomaar het systeem inzien. De betrokkenheid is alleen beschikbaar voor professionals van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op privacy.

Meer weten?

Verwijderd: Lees voor meer informatie folder: informatie over de Verwijsindex (PDF 343 kB).