Van der Valk hotel

In 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. Het plan is om een hotel te bouwen met 140 kamers. Daarnaast komt er een congrescentrum met vergaderzalen, een restaurant, bar en terras en minimaal 222 parkeerplaatsen. Op deze pagina vindt u informatie over de stand van zaken en het vervolgproces.

Stand van zaken

Koopovereenkomst is ondertekend

Wethouder Jaap van Veen en de heer Paul van der Valk hebben eind november 2023 hun handtekening gezet onder de koop-/ realisatieovereenkomst. Hierin staan onder meer afspraken over de verkoop van de grond en welke stappen er gezet moeten worden om uiteindelijk een omgevingsvergunning voor het bouwen van het hotel te kunnen verlenen.

Keuze voor lage variant

In januari 2022 besloot de gemeenteraad, mede op basis van inbreng vanuit de omgeving, voor de lage variant van het hotel. Hiermee is de keuze gemaakt voor een langgerekt gebouw van ongeveer 30 meter hoog, parallel aan de Oranje Nassaulaan. Onderaan deze pagina vindt u bij ‘bouwvolume & architectuur’ een situatietekening en voorlopige impressies van het gebouw. Ook staat hier informatie over het te realiseren programma.

Van der Valk Model 1
Impressie van het ‘lage model’ van het hotel.

Wijziging positie van het hotel

Bij de uitwerking van het plan naar een bestemmingsplan bleek dat het hotel te dicht op een naastgelegen gasleiding lag. Na onderzoek en inwinnen van aanvullend advies van onder andere de Veiligheidsregio is gebleken dat het veiligheidsrisico wat hierdoor ontstond relatief makkelijk kan worden verkleind door het hotel circa 30 meter op te schuiven naar het oosten. De positie van het hotel zal in de verdere uitwerking van de plannen daarom anders zijn dan de positie van januari 2022.

Op de kaart ziet u de oorspronkelijke naast de nieuwe positie. Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Vervolgproces

Start inspraakprocedure

Volgend jaar start de procedure tot wijziging van het omgevingsplan. Samen met Van der Valk organiseert de gemeente hiervoor begin volgend jaar een bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen en het schetsontwerp gepresenteerd en toegelicht. Dit is de start van de inspraakprocedure. Ook laten wij hier een planning van de vervolgstappen zien.

Start van de bouw

In de koop-/realisatieovereenkomst zijn termijnen opgenomen waarbinnen de wijziging op het omgevingsplan onherroepelijk moet zijn en binnen hoeveel tijd daarna gestart moet zijn met de start van de bouw. Uitgaande van de maximale termijnen start de bouw uiterlijk op 1 januari 2029. Beide partijen hebben afgesproken zich in te spannen om de start van de bouw eerder mogelijk te maken.

Geplaatst op 28 juni 2021, 14:49 | Gewijzigd op 30 november 2023, 15:32

Nieuws