Van der Valk hotel

In 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. Inmiddels is meer duidelijk over hoe het hotel er uit gaat zien. Op deze pagina vindt u informatie over de stand van zaken en het vervolgproces.

Stand van zaken

De afgelopen tijd hebben we gebruikt om de ruimtelijke inpassing van het hotel verder te onderzoeken. Van der Valk en de gemeente hebben in overleg twee modellen gemaakt voor de ontwikkeling van het project. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar de positie, hoogte en oriëntatie en gevelbeeld van het gebouw. Ook het parkeren, de ontsluiting van de kavel en de verkeersveiligheid voor fietsers zijn aandachtspunten geweest.

Van 1 juli tot en met 17 september 2021 was er inspraak mogelijk op de beide modellen. We hebben in persoonlijke gesprekken, via de website, brief en e-mail ongeveer 140 reacties gekregen. In een grote meerderheid van die reacties werd een voorkeur uitgesproken voor model 1. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 in lijn hiermee dit model vastgesteld als basis voor de verdere ontwikkeling van het project.

Model 1

Model 1 is een langgerekt gebouw van ongeveer 30 meter hoog, parallel aan de Oranje Nassaulaan. Onderaan deze pagina vindt u bij ‘bouwvolume & architectuur’ een situatietekening en voorlopige impressies van het gebouw. Ook staat hier informatie over het te realiseren programma.

Het hotel wordt toegankelijk gemaakt door een extra afslag te creëren vanaf de rotonde. Deze aansluiting kan volgens de gebruikelijke, verkeersveilige richtlijnen worden ontworpen. In een kelder onder het gebouw en op het parkeerterrein op de kavel is ruimte voor ca. 286 parkeerplaatsen. De berekening van het minimaal aantal benodigde plaatsen vindt u hier: Parkeerberekening (PDF 233 kB).

Van der Valk Model 1
Afbeelding model 1

Vervolgproces

Op basis van het besluit van de gemeenteraad te kiezen voor model 1 kunnen we een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opstellen en in procedure brengen. Het bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch kader voor het project. In het beeldkwaliteitsplan worden de welstandscriteria voor het uiterlijk van het gebouw geformuleerd.

De planning is het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan in het 4e kwartaal te publiceren. Daarmee is er gelegenheid formeel een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen worden daarna betrokken bij de vaststelling van beide plannen door de gemeenteraad. Na het in werking treden van het bestemmingsplan kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De planning is dat er in 2026 gestart wordt met de uitvoering.