Geluidsontheffing aanvragen

Gaat u een feest, festiviteit of activiteit organiseren en verwacht u hierdoor de geluidsnormen die van toepassing zijn, te overschrijden? Dan moet u dit melden. Deze plicht geldt voor ondernemers en particulieren.

Ondernemers

Met het melden geeft u aan iets te organiseren waarbij (versterkte) muziek gemaakt wordt en het aannemelijk is dat u de geldende geluidsnormen gaat overschrijden. Dit kan maximaal 8 maal per jaar. Het betreft geluid wat zowel binnen als buiten uw gebouw wordt gemaakt. De gemeente verwacht dat u zelf zoveel mogelijk maatregelen neemt om eventuele geluidsoverlast te beperken. De aanvraag dient minimaal twee weken voorafgaand aan de festiviteit bij de gemeente te zijn aangemeld.

Welke bedrijven kunnen melding doen

U kunt de melding alleen doen als uw bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Daarnaast kunt u de melding alleen doen als uw bedrijf buiten het gebied Heerenveen-Centrum ligt.

Kosten

Geen

Particulieren

Als particulier moet u een melding doen voor het gebruik maken van versterkt geluid. Bijvoorbeeld omdat u een tuinfeest organiseert, vanwege een trouwfeest. De aanvraag dient minimaal drie weken voorafgaand aan de festiviteit bij de gemeente te zijn ingediend. U kunt de melding online doen, hiervoor heeft u DigiD nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een geluidsontheffing zijn: € 76,50. U kunt betalen na afloop van de online aanvraag.