Overzicht

Wilt u een evenement zoals een concert, wedstrijd, feest, braderie of een buurtbarbecue organiseren? Dit moet u melden bij de gemeente. Bij een groot evenement hebt u mogelijk een vergunning nodig.

Vergunning of een melding?

U kunt eenvoudig online met een formulier uw evenement melden. Door een aantal vragen te beantwoorden wordt bepaald welk type evenement u organiseert en of u hiervoor een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat. Bent u particulier dan vult u het formulier in door eerst in te loggen met DigiD. Bent u ondernemer dan moet u verplicht uw Kamer van Koophandelnummer in te vullen. Doe de melding op tijd want het niet tijdig melden kan gevolgen hebben voor het plaatsvinden van uw evenement. Hebt u vragen of wilt u een toelichting dan kunt u ook langskomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Grootschalig evenement organiseren

De aanvraag voor grootschalige of risicovolle evenementen moet uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt worden ingediend.

Hebt u een 3-jarige evenementenvergunning?

In het tweede en het derde jaar dat de vergunning geldig is, vult u opnieuw het meldingsformulier in

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een vergunning of een ontheffing, brengt de gemeente kosten in rekening. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de legesverordening.

Aanvragen

Ontheffing drank- en horecawet

Wanneer u tegen betaling zwakalcoholische dranken (alcoholpercentage minder dan 15%) gaat verstrekken dan heeft u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing kunt u hieronder online aanvragen. U dient dit acht weken voorafgaand aan het evenement te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar team Bijzondere wetten bijzonderewetten@heerenveen.nl. Wilt u langskomen? Hiervoor kunt u een afspraak maken.