Overzicht

Wilt u een evenement zoals een concert, wedstrijd, feest, braderie of een buurtbarbecue organiseren? Dit moet u melden bij de gemeente. Bij een groot evenement hebt u mogelijk een vergunning nodig.

Vergunning of een melding?

U kunt eenvoudig online met een formulier uw evenement melden. Door een aantal vragen te beantwoorden wordt bepaald welk type evenement u organiseert en of u hiervoor een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat. Bent u particulier dan vult u het formulier in door eerst in te loggen met DigiD. Bent u ondernemer dan moet u verplicht uw Kamer van Koophandelnummer in te vullen. Doe de melding op tijd want het niet tijdig melden kan gevolgen hebben voor het plaatsvinden van uw evenement.

Grootschalig evenement organiseren

De aanvraag voor grootschalige of risicovolle evenementen moet uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt worden ingediend.

Hebt u een 3-jarige evenementenvergunning?

In het tweede en het derde jaar dat de vergunning geldig is, vult u opnieuw het meldingsformulier in

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een vergunning of een ontheffing, brengt de gemeente kosten in rekening. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de legesverordening.

Aanvragen

Ontheffing drank- en horecawet

Wanneer u tegen betaling zwakalcoholische dranken (alcoholpercentage minder dan 15%) gaat verstrekken dan heeft u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing kunt u hieronder online aanvragen. U dient dit acht weken voorafgaand aan het evenement te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar team Bijzondere wetten bijzonderewetten@heerenveen.nl