Speelautomaten

Bent u van plan kansspelautomaten te plaatsen in uw horecabedrijf? Dan hebt u in sommige gevallen een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig. 

Wat moet u weten?

U hebt een vergunning nodig bij speelautomaten waarmee geld te winnen is, zoals fruitautomaten en eenarmige bandieten. Voor behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten of een (autorace)videospel hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig. U kunt maximaal twee kansspelautomaten aanvragen.

Hoog- en laagdrempelige horecaondernemingen

Bij vergunningen voor kansspelautomaten maakt de gemeente onderscheid tussen hoogdrempelige en laagdrempelige horecaondernemingen. Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven mogen kansspelautomaten aanwezig zijn. In laagdrempelige horecabedrijven zijn alleen behendigheidsautomaten toegestaan.

Wanneer hebt u een hoogdrempelig horecabedrijf?

Uw horecabedrijf is hoogdrempelig als:

  • Er een geldige Alcoholwetvergunning is afgegeven
  • De activiteiten grotendeels gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder
  • Het hoofddoel van de bezoekers eten en drinken is
  • Er geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Voldoet uw horecabedrijf niet aan deze criteria? Dan is er sprake van een laagdrempelig horecabedrijf.

Wanneer is sprake van andere activiteiten met een zelfstandige betekenis?

Een voorbeeld van een horecabedrijf waarbij er sprake is van activiteiten met een zelfstandige betekenis is een snookercentrum. De activiteit snookeren trekt een zelfstandige stroom van bezoekers. Het hoofddoel van deze bezoekers is niet alleen het cafébezoek.

Wanneer zijn de activiteiten gericht op personen van achttien jaar en ouder?

Een horecabedrijf is alleen hoogdrempelig als de activiteiten grotendeels op personen van achttien jaar en ouder zijn gericht. Een café dat zijn activiteiten richt op bijvoorbeeld scholieren, voldoet niet aan deze voorwaarde en is daarom een laagdrempelig horecabedrijf.

Kunnen binnen een laagdrempelig horecabedrijf hoogdrempelige gedeelten zijn?

Ja, dat kan. Het gaat hier om samengestelde horecabedrijven. In het hoogdrempelige gedeelte kunnen in dat geval kansspelautomaten worden toegestaan. Die ruimte moet wel afgescheiden zijn voor het publiek, zodat deze ruimte als een aparte ruimte gezien kan worden. Binnen samengestelde horecabedrijven kan maximaal één ruimte als hoogdrempelig worden aangemerkt.

Aanvragen

U vraagt de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan met online formulier, hierbij moet u uw KvK-nummer invullen. Bij speelautomatenhallen moet u ook andere documenten meesturen, zorg dat u deze digitaal beschikbaar hebt:

  • Een kopie verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan twee maanden op moment van de aanvraag)
  • Het bewijsstuk van een instelling op het gebied van de verslavingszorg, waaruit blijkt dat bedrijfsleiders en beheerders beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico’s van gokverslaving
  • Geldig legitimatiebewijs beheerder(s) (en een verblijfsvergunning als persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor één kansspelautomaat betaalt u € 56,50. Voor iedere volgende speelautomaat betaalt u € 34,00. Ook als u de vergunning niet krijgt, betaalt u voor het in behandeling nemen van de aanvraag.