Verloting en klein kansspel

Wilt u een loterij organiseren voor het goed doel? U moet hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Dit moet u uiterlijk drie weken van tevoren doen.

Kleine kansspelen

Het organiseren van kleine kansspelen, zoals bijvoorbeeld een bingo of het rad van avontuur, is niet aan een vergunning gebonden. Wel moet u dit uiterlijk drie weken van tevoren melden bij uw gemeente.

Vergunning aanvragen

Het aanvragen van een vergunning voor een loterij of een melding doen van een klein kansspel doet u door middel van een digitaal formulier. Hiervoor hebt u het KvK-nummer van de organiserende vereniging of instantie nodig.

Rekening verantwoording

Hebt u een loterij georganiseerd dan wil de gemeente graag inzage in de opbrengst. Ook dit kunt u digitaal doorgeven. Houd hiervoor het kenmerk van uw vergunning bij de hand.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Algemeen belang:
  Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.
 • Minimaal 50% naar doel van algemeen belang:
  Minimaal 50% van de opbrengst van de loterij moet aan het goede doel worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten mag worden afgetrokken.
  Een rekenvoorbeeld: als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet dus 70% naar het goede doel; zijn de kosten 60% van de opbrengst dan moet tóch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan. Dit betekent dat de organisator 10% van de kosten zelf moet dragen! Onder de kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en communicatiemateriaal, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn aangeschaft om te verloten), vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen en eventuele kansspelbelasting.
 • De waarde van het prijzenpakket is niet meer dan € 4.500,00:
  Bij een prijzenpakket hoger dan € 4.500,- moet u de vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Neem contact met de kansspelautoriteit op voor een aanvraagformulier.

Op de website van de kansspelautoriteit staan de voorwaarden van een klein kansspel.

Geplaatst op 11 september 2017, 12:40 | Gewijzigd op 29 juni 2023, 15:43

Nieuws