Wonen

Haskerveen

Haskerveen is een bedrijventerrein ten noordwesten van Heerenveen. Lees meer

Het Meer

Het Meer was vroeger de lintbebouwing langs de Schoterlandse Compagnonsvaart tussen Heerenveen en De Knipe in de voormalige gemeente Schoterland. Het is sinds 1951 een buurtschap en straatnaam van Heerenveen. Lees meer

Wonen in gemeente Heerenveen

Bereikbaarheid zowel over de weg als met het openbaar vervoer, aanbod van winkels, scholen en voorzieningen op het gebied van (gezondheids)zorg, cultuur en recreatie zijn voor veel mensen belangrijke aspecten bij het kiezen van een woonplaats. Heerenveen biedt dit allemaal en is daarom een aantrekkelijke woongemeente. Een prettig woonklimaat De hoofdplaats, de dorpen en het... Lees meer

Tegemoetkoming kosten medisch afval door een chronisch ziekte of handicap

Is in uw huishouden sprake van een chronische ziekte of handicap? Dan heeft u misschien te maken met extra kosten door medisch afval zoals incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal of vocht-/ infuuszakken. Dit betaalt u via de kwartaalfactuur voor afval. Vanaf 2020 vergoedt de gemeente Heerenveen de helft hiervan. Hoe werkt het? Staat de rekening of... Lees meer

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is aanwezig in onze gemeente. Op dit moment (2e helft mei tot begin augustus) zorgt de rups voor overlast. De rups heeft nu de zogenaamde brandharen die gezondheidsklachten kunnen geven. De nesten bestaan onder andere uit vervellingen en brandharen van de rupsen. De rupsen kunnen ook laag op de stam van de eiken... Lees meer

Steenmarters

In heel Nederland, ook in Heerenveen, veroorzaken steenmarters overlast en schade aan woningen en auto’s. De steenmarter is echter een beschermde diersoort en mag daarom niet gevangen of gedood worden. Als steenmarters bij u overlast of schade veroorzaken kunt u wel maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in uw huis of auto komen. Meldpunt... Lees meer