Buurtbemiddeling

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit? Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Die helpt een oplossing te vinden.

Veelgestelde vragen


Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij kijkt de coördinator naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt.

Wanneer wel buurtbemiddeling? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.
Wel inschakelen bij:

  • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten
  • Individuele klachten

Niet inschakelen bij:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.
Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden.

Informatie

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of over het meewerken als vrijwillig buurtbemiddelaar, dan kunt u contact opnemen met Raimunda Hormann, zij is coördinator Buurtbemiddeling bij Caleidoscoop. U kunt haar bellen via telefoonnummer (06) 523 283 45 of mailen via r.hormann@caleidoscoopheerenveen.nl. Het algemene telefoonnummer van Caleidoscoop is (0513) 62 90 90.

Geplaatst op 23 december 2016, 20:58 | Gewijzigd op 25 januari 2023, 16:15

Nieuws