Buurtbemiddeling

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit? Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Die helpt een oplossing te vinden.

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden.

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.
Wel inschakelen bij:

  • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten
  • Individuele klachten

Niet inschakelen bij:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij kijkt de coördinator naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt.

Informatie

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of over het meewerken als vrijwillig buurtbemiddelaar, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Lenis, zij is opbouwwerker bij Caleidoscoop en coördinator Buurtbemiddeling. U kunt haar bellen van dinsdag t/m donderdag via tel. 06-52326802. Het algemene telefoonnummer van Caleidoscoop is 0513-629090.