Wonen

Bontebok

Bontebok is jongste dorp in de gemeente Heerenveen en ligt tussen De Knipe en Oudehorne aan de Schoterlandse Compagnonsvaart. Het dorp telt ongeveer 450 bewoners. Bontebok is langgerekt met een kleine dorpskern. Geschiedenis Bontebok is ontstaan rond een sluis die in de Schoterlandse Compagnonsvaart werd gelegd. Deze vaart was de toegangsweg tot dit gebied en werd... Lees meer

De Knipe

De Knipe is een lintdorp gelegen aan de Schoterlandse Compagnonsvaart. De Knipe ligt ten oosten van de plaats Heerenveen. Het dorp dankt zijn bijzondere naam aan de plaatselijke versmalling of ‘knijp’ in de vaart.  Het dorp heeft meerdere voorzieningen zoals de multifunctionele accommodatie de Barte waarin een openbare basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang, wijkbeheer en dagopvang voor... Lees meer

Gersloot-Polder

Gersloot-Polder vormt het meest oostelijke gedeelte van de aan de Aengwirderweg vrijwel ononderbroken doorlopende lintbebouwing van de vier dorpen. Aan het Gersloter einde is de bebouwing dunner. Mede omdat er na de oorlog weinig meer is gebouwd, kan hier de sfeer geproefd worden van een woongemeenschap te midden van het uitgeveende land dat weer in... Lees meer
Jubbega

Jubbega / Hoornsterzwaag

De twee afzonderlijke dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag worden vaak in één adem genoemd. Jubbega heeft een gemoderniseerd winkelcentrum. De multifunctionele accommodatie (MFA) De Kompanije fungeert als centrale ontmoetingsruimte op zowel sociaal- cultureel als sportgebied. De Kompanije voorziet in dienstverlening voor (ouderen)zorg, een brede wijkschool voor openbaar en christelijk onderwijs, voorzieningen voor de jeugd een peuterspeelzaal... Lees meer
Nieuweschoot

Nieuweschoot

‘Nijskoat’ in het Fries is het kleinste dorp in de gemeente Heerenveen. Het is voornamelijk één weg – de Rotstergaastweg – die het dorp kenmerkt. Het inwonertal is ongeveer 130. In het verleden lag Nieuweschoot tussen de spoorlijn en de Engelenvaart. Met de komst van het crematorium en de uitbreiding van industrieterrein Heerenveen-Zuid is de... Lees meer

Oude- / Nieuwehorne

De dorpen Oude- en Nieuwehorne kent een groot aantal voorzieningen zoals basisscholen, een supermarkt en dorpshuis de Kiekenhof. Dit multifunctionele centrum is centrum van sociale activiteiten. Lees meer

Oudeschoot

Oudeschoot heeft de oudste markt in Noord- Nederland: de ‘Skoattermerke’ (Schotermarkt). Al sinds 1600 wordt deze markt op Tweede Pinksterdag gehouden. Oudeschoot telt 1496 inwoners en twee basisscholen. Hier zijn sociaal-culturele activiteiten en (kleinschalige) voorzieningen aanwezig. Lees meer

De Greiden

De wijk De Greiden is ontstaan in de jaren zeventig, als eerste woonwijk ten westen van het spoor Zwolle-Leeuwarden. De wijk grenst aan de Engelenvaart, Rottumerweg en het spoor. De wijk is verdeeld in vier buurten: de vogelbuurt, waterbuurt, botenbuurt en kruidenbuurt. Wijk De Greiden heeft veel basisvoorzieningen zoals scholen, winkelcentrum, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Daarnaast... Lees meer