Bomen en zonnepanelen

Schaduw van bomen kan er soms voor zorgen dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken. We krijgen daarom regelmatig vragen over of deze bomen gekapt of gesnoeid kunnen worden. We vinden bomen belangrijk, net als duurzame energie. Daarom maken we onderscheid in situaties met aanwezige bomen en nog aan te planten bomen.

Wat doen we wel, wat doen we niet?

We kappen of snoeien aanwezige, gezonde bomen op gemeentelijke grond niet voor zonnepanelen en betere bezonning. Deze bomen hebben een belangrijke waarde in de openbare ruimte. Bij plaatsing van zonnepanelen kan de aanwezigheid van bomen vooraf in het te behalen rendement mee worden gewogen. Bij nieuwe aanplant van bomen in nieuwbouw- of renovatieprojecten houden we rekening met zonnepanelen en hoogte/vorm en positie van bomen ten opzichte van woningen.

Hier leest u waarom we het behoud van bomen belangrijk vinden:

Bomen zijn belangrijk voor het klimaat

Groen is belangrijk voor de gezondheid en voor het leefklimaat van al onze inwoners, nu en in de toekomst. Niet alleen het openbare groen, maar ook het groen op uw terrein. Met name grote bomen met veel boomkroonvolume leveren de meeste voordelen op.

  • Bomen zorgen o.a. voor een betere luchtkwaliteit door CO² en fijnstof uit de lucht te halen en door zuurstof te produceren. Dit is belangrijk voor onze gezondheid.
  • Ze helpen ons het hoofd koel te houden bij het veranderende klimaat. De schaduw van bomen zorgt juist voor welkome verkoeling op hete dagen. Ook door verdamping zorgen bomen voor koelte.
  • Ze verminderen de kans op wateroverlast omdat het regenwater beter opgevangen wordt.
  • En in tijden van droogte zorgen ze er juist voor dat er water vastgehouden wordt in de bodem. Dit hebben we nodig nu hitte, zware regenval en droogte steeds vaker voorkomen.

Bomen dragen bij aan biodiversiteit

Niet alleen wij hebben bomen nodig, maar ook dieren en planten. Denk aan vogels, insecten, vleermuizen en mossen. Wereldwijd neemt het aantal soorten dieren en planten af (biodiversiteit). Wij willen onze natuur graag beschermen en versterken.

Bomen voor een groener Heerenveen

Om deze redenen zijn wij zuinig op onze bomen. Zo planten wij in de gemeente Heerenveen rond de 700 bomen per jaar en kappen we geen gezonde bomen. We werken ook aan projecten en plannen om Heerenveen steeds groener te maken. Voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van groen en duurzaamheid kunt u kijken op onderstaande webpagina en website:

Opbrengst zonnepanelen en schaduw

Zonnepanelen wekken ook in de schaduw nog elektriciteit op. Uiteraard wel minder dan zonder schaduw en uw terugverdientijd wordt wat langer, maar toch zijn er wel mogelijkheden om de opbrengst te verbeteren, uw installateur kan hierin adviseren.