Overzicht

Is het glad op straat? Of wordt er gladheid voorspeld? Dan strooit de gemeente de belangrijkste wegen, fiets- en voetpaden. We vragen u om de stoep bij uw huis te vegen en te strooien. Zo zorgen we met elkaar voor veilige straten.

Strooiroutes


Download het pdf met een overzicht van alle strooiroutes Strooiroutes gemeente Heerenveen (PDF 7 MB)

Vraag en antwoord

Nee, de gemeente geeft geen zout om te strooien. U kunt bij een lokale bouwmarkt in de gemeente zout kopen. Als wij gratis strooizout zouden geven, zorgt dat voor oneerlijke concurrentie.

In principe worden voetpaden niet gestrooid. Alleen bij sneeuwval en ijzel strooien we op de belangrijkste voetpaden in de wijk, bijvoorbeeld rondom winkelcentra, zorgcentra en scholen. Dit doen we alleen op werkdagen.

De gemeente Heerenveen strooit alleen op de hoofdwegen. We kunnen niet op alle wegen strooien. Daarvoor hebben we niet voldoende mensen, materieel en geld. We hebben ervoor gekozen om te strooien op hoofdwegen, routes van en naar scholen en zorgcentra, en op fietspaden (met uitzondering van toeristische fietspaden). Dus geen woonstraten.

Nee, de gemeente strooit alleen alle hoofdwegen. In woonerven wordt dus niet gestrooid.

  • Hoofdwegen, dus de woonstraten niet
  • Straten van hoofdwegen naar scholen en zorginstellingen
  • Fietspaden, behalve de toeristische fietspaden
  • Voetpaden, bij sneeuwval of ijzel en alleen op werkdagen
  • Als er gladheid wordt voorspeld.
  • Als de wegen plotseling glad worden.