Glad op straat?

Overzicht

Is het glad op straat? Of wordt er gladheid voorspeld? Dan strooit de gemeente de belangrijkste wegen, fiets- en voetpaden. We vragen u om de stoep bij uw huis te vegen en te strooien. Zo zorgen we met elkaar voor veilige straten.

Waar strooit de gemeente?

 • Alle gebiedsontsluitingswegen worden gestrooid (zie kaartje hieronder)
 • Buiten de bebouwde kom worden ook verbindingswegen gestrooid
 • Alle doorgaande fietspaden worden gestrooid, met uitzondering van toeristische fietspaden
 • Bij het strooien wordt extra rekening gehouden met scholierenroutes. Daarom zijn de ontsluitingsroutes van alle scholen opgenomen in het strooiplan. Dit betekent dat de wegen (ook woonstraten) die de scholen met de hoofdroutes verbinden, allemaal gestrooid worden. Hetzelfde geldt voor alle routes naar zorginstellingen zorginstellingen, dokterspraktijken en ziekenhuis. Let wel wij strooien niet op particulier terrein (dus niet tot aan de voordeur).
 • Voetpadenroutes worden door het wijkteam alleen op werkdagen gestrooid. Ook bij voetpaden wordt gekeken naar functie en gebruik. Alleen belangrijke, doorgaande, voetpaden zijn opgenomen als strooiroute.
 • Indien er wegomleidingen zijn van wegen behorende tot de strooiroute, dan zal ook de omleidingsroute gestrooid worden.
 • Reguliere woonstraten en buitenwegen zijn niet opgenomen in de strooiroutes.

Strooiroutes

Laden...

Download het pdf met een overzicht van alle strooiroutes (PDF 15 MB).

Vraag en antwoord

Wanneer strooit de gemeente?
 • Als er gladheid wordt voorspeld.
 • Als de wegen plotseling glad worden.
Waar strooit de gemeente?
 • Hoofdwegen, dus de woonstraten niet
 • Straten van hoofdwegen naar scholen en zorginstellingen
 • Fietspaden, behalve de toeristische fietspaden
 • Voetpaden, bij sneeuwval of ijzel en alleen op werkdagen
Kan er bij mij in de straat ook iemand komen strooien?

Nee, de gemeente strooit alleen alle hoofdwegen. In woonerven wordt dus niet gestrooid.

Waarom wordt in onze straat niet gestrooid?

De gemeente Heerenveen strooit alleen op de hoofdwegen. We kunnen niet op alle wegen strooien. Daarvoor hebben we niet voldoende mensen, materieel en geld. We hebben ervoor gekozen om te strooien op hoofdwegen, routes van en naar scholen en zorgcentra, en op fietspaden (met uitzondering van toeristische fietspaden). Dus geen woonstraten.

Welke voetpaden worden er gestrooid?

In principe worden voetpaden niet gestrooid. Alleen bij sneeuwval en ijzel strooien we op de belangrijkste voetpaden in de wijk, bijvoorbeeld rondom winkelcentra, zorgcentra en scholen. Dit doen we alleen op werkdagen.

Kan ik strooizout krijgen van de gemeente?

Nee, de gemeente geeft geen zout om te strooien. U kunt bij een lokale bouwmarkt in de gemeente zout kopen. Als wij gratis strooizout zouden geven, zorgt dat voor oneerlijke concurrentie.

Geplaatst op 2 november 2016, 09:15 | Gewijzigd op 4 juli 2023, 08:48

Nieuws