Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te leven. Dit begint al thuis, in en rondom uw eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld met beveiliging tegen brand en inbraak, veilig verkeersgedrag in uw straat en het terugdringen van overlast en geweld. Samenwerking van de gemeente, inwoners, veiligheidspartners en organisaties op dit gebied is onmisbaar. Samen zorgen we voor een optimaal leefklimaat, waarin iedereen zich veilig, betrokken en verantwoordelijk voelt.

WhatsApp Buurtpreventie


U kunt zelf in uw wijk WhatsApp gebruiken om onveilige situaties te signaleren. Via een WhatsApp-groep kunt u verdachte situaties delen met uw buren verderop. De gemeente en de politie werken mee aan dit initiatief. Wij helpen u graag met het opstarten van een WhatsApp Buurtpreventie groep. Heeft u belangstelling? U kunt uw groep aanmelden door het invullen van dit formulier. Aan de deelname zijn spelregels verbonden. Verder op deze pagina leest u welke. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met gemeente Heerenveen (14 0513).

Dekkingskaart Whatsapp Buurtpreventie

Deze kaart geeft een overzicht weer waar WhatsApp Buurtpreventie groepen actief zijn in de gemeente Heerenveen. Door te klikken op een gekleurd vak kunt u zien welke straten onder de WhatsApp groep vallen en bij wie u zich kunt aanmelden als nieuw lid van de groep.

Laden...

Is uw WhatsApp Buurtpreventie groep wel actief maar staat deze nog niet op de dekkingskaart? Mail dan naar veiligheid@heerenveen.nl met daarbij de volgende gegevens; welke straten, naam beheerder, e-mailadres beheerder, 06 nummer van de beheerder en geef aan of deze gegevens wel/niet mogen worden gedeeld.

Spelregels voor WhatsApp-groep

De belangrijkste spelregels voor een WhatsApp-groep zijn:

 • Er is één beheerder;
 • De groep is niet veel groter dan 40 deelnemers;
 • Eén lid per huishouden;
 • Deelnemers zijn 18 jaar of ouder;
 • Laat buren en gemeente weten van uw initiatief.

Vragen en antwoorden


Waar kan ik promotiemateriaal aanvragen?

De gemeente Heerenveen beschikt over divers promotiemateriaal. U kunt vragen naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar veiligheid@heerenveen.nl

Kost Whatsapp Buurtpreventie geld?

De enige directe kosten zijn de eventuele kosten die u zelf maakt bij het verzenden van een WhatsApp bericht.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Heerenveen via tel. 14 0513. Wij kunnen u ook doorverwijzen naar één van de ervaren WhatsApp Buurtpreventie beheerders. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwe WhatsAppgroep.

Hoe start ik een groep?

Kijk eerst op de kaart of er in uw buurt al een WhatsApp buurtpreventie groep is. Is er nog geen groep? U kunt uw groep aanmelden door middel van een formulier. Aan de deelname zijn spelregels verbonden.

Spelregels voor WhatsApp-groep

De belangrijkste spelregels voor een WhatsApp-groep zijn:

 • Er is één beheerder
 • De groep is niet veel groter dan 40 deelnemers
 • Eén lid per huishouden
 • Deelnemers zijn 18 jaar of ouder

Laat buren en gemeente weten van uw initiatief en hoe zij mee kunnen doen. Bijvoorbeeld via een brief die u huis aan huis rondbrengt of doe een oproep op Facebook. De gemeente kan u helpen aan promotiemateriaal. Neem daarvoor contact met ons op via tel. 14 0513

Wat moet ik doen als mensen zich niet aan de regels houden?

Als mensen zich niet houden aan de spelregels is de beheerder degene die de groep tot de orde roept. Zorg dat u alleen reageert als uw informatie een directe relatie heeft met het incident. Bijvoorbeeld als er een melding is dat vreemden foto’s maken in de straat en iemand reageert dat hij de personen heeft aangesproken dan is een reactie dat ‘foto’s maken in het openbaar niet is verboden’ niet gewenst. Dat draagt namelijk niet bij aan de heldere en directe communicatie die nodig is voor het goed functioneren van de WhatsApp buurtpreventie groep.

Wat zijn de spelregels?

De WABP groep is uitsluitend bedoeld voor situaties waarbij er direct hulp nodig is. Dat kan zijn bij bijvoorbeeld bij: verdachte situaties, heterdaad misdrijven, een situatie waarbij je of iemand anders onmiddellijke hulp nodig hebt of een urgente vermissing. We hanteren de SAAR-methode: Signaleer, App, Alarmeer en Reageer.

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon

Moeten we ook surveilleren?

Nee, de WhatsApp Buurtpreventie groep is er niet om te surveilleren. We gebruiken de groep om met elkaar te signaleren en in contact te komen. Mocht er een behoefte bestaan aan surveilleren in de wijk (denk aan structurele vernielingen) dan moet dan in overleg met de politie en gemeente. Neem daarvoor contact op met uw wijkagent.

Wat wordt er verwacht van een beheerder?

Een beheerder van een WhatsApp buurtpreventiegroep regelt de volgende zaken:

1. geeft uitleg over de werkwijze en de spelregels van de WhatsApp groep
2. is verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe leden
3. zorgt dat leden zich aan de spelregels houden en dat er geen onnodige zaken worden gedeeld in de WhatsApp groep.
4. deelt zelf actief informatie als dat nodig is.

Hoeveel tijd ben ik eraan kwijt als lid en/of beheerder?

Als lid kost het nagenoeg geen tijd. Als je als beheerder een nieuwe groep opstart dat kost  wel een aantal uren tijd. Maar de ervaring is dat als het eenmaal werkt, het weinig tijd kost.

Waarvoor is WhatsApp Buurtpreventie bedoeld?

De WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn er om verdacht gedrag te signaleren en te melden. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Hoe meer leden er in een groep zitten hoe meer ogen en oren er over de buurt waken. Met snelle en juiste communicatie kunnen er belangrijke gegevens worden verzameld. Zo help je de politie om de potentiële daders sneller op te sporen.

Tips, trucs of hulp nodig?

Er zijn ervaren Whatsapp Buurtpreventie beheerders die nieuwe beheerder graag op weg willen helpen. Zij kunnen u bijvoorbeeld tips en trucs meegeven hoe u het beste een groep opstart, hoe u de spelregels kunt handhaven of hoe u meer leden kunt werven voor de groep. Geef uw vragen/onduidelijkheden en telefoonnummer aan in een e-mail naar veiligheid@heerenveen.nl, zodat wij u in contact kunnen brengen met een ervaren beheerder.

Promotiemateriaal nodig?

Het is mogelijk om promotiemateriaal aan te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van handleidingen en/of stickers voor uw wijk. Deze zijn kosteloos. Vraag naar de mogelijkheden via veiligheid@heerenveen.nl

Burgernet

Woont u of werkt u in Heerenveen en wilt u bijdragen aan een veiliger woon- en werkomgeving? Meld u dan aan bij Burgernet. U kunt zich aanmelden via de website van Burgernet.

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven in de gemeente. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.

Hoe werkt Burgernet?

Bij een Burgernetactie ontvangt u als Burgernetdeelnemer direct een ingesproken bericht of SMS op uw telefoon. In dat bericht vraagt de politie aan u uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Deelnemers die informatie hebben over het incident, bellen (gratis) terug naar het speciale telefoonnummer 0800-0011. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie.

Wanneer wordt Burgernet ingezet?

De centralist van de meldkamer zet Burgernet in bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denkt u hierbij aan zaken als:

 • diefstal of inbraak
 • doorrijden na een aanrijding
 • tasjesroof
 • geweld
 • vermiste personen

Verschil Burgernet en NL-alert

Burgernet is een ander systeem dan NL-alert. Burgernet vraagt de hulp van burgers. NL-alert informeert burgers over een ramp.

Grote rampen

Bij een ramp, crisis of ernstige calamiteit kan het zijn dat u de sirene hoort. De sirene is om u te waarschuwen. Wanneer de sirene gaat (anders dan de eerste maandag van de maand om 12:00), stem dan af op de rampenzender Omrop Fryslân op 92,2 mHz.