Geldzorgen

Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen.

Omgaan met geld

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Er zijn veel websites over hoe u kunt besparen op uw uitgaven. Kijk eens op Geldzaken, beter rondkomen of de website van het Nibud. Op de website Wijzeringeldzaken.nl staan uitgebreide en nuttige tips. Hier vindt u bijvoorbeeld ook hoe u uw inkomen kunt verhogen met toeslagen van de belastingdienst.

Hulp van de gemeente

Het team schuldhulpverlening kan u ook goed helpen. Hiervoor kunt u een gesprek aanvragen met een meitinker (telefoonnummer 14 0513). Ook werken we samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers. Als u een betaalachterstand heeft, dan melden zij dit bij de gemeente. Een medewerker van team Vroegsignalering neemt dan contact met u op – via sms, e-mail, brief of huisbezoek – om hulp aan te bieden. Samen kijken jullie naar uw situatie en wat er nodig is om rekeningen op tijd te kunnen betalen.

Budgetgids vol met handige informatie

Soms is een steuntje in de rug heel welkom. De Budgetgids 2023 (PDF 3 MB) maakt wegwijs in allerlei mogelijkheden en regels voor mensen met een lager inkomen. Kijk voor de actuele bedragen (bijstandsnormen) op de pagina bijstandsbedragen.

Administratie

Op de website van het Nibud Grip op geld kunt u lezen hoe u uw administratie op orde kunt houden.

Komt u er zelf niet meer uit? Er zijn ook mensen die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld de mensen van Thuisadministratie van Humanitas. U kunt deze vrijwilligers vragen om u te helpen bij het ordenen van uw papieren. Thuisadministratie Heerenveen, tel: (06) 42 42 37 95, e-mail humanitasta@msn.com.

Zelf uw schulden regelen

U kunt ook zelf proberen om uw schulden te regelen. De website zelfjeschuldenregelen.nl van het NIBUD is een goede start. U vindt daar uitgebreide informatie en hulpmiddelen voor het regelen van schulden. U vindt er onder andere een quick scan. Daarmee kunt u uw situatie inschatten.

 

Pas op voor ‘foute’ schuldhulpverleners!

Ook in de schuldhulpverlening zijn er mensen die misbruik willen maken van andermans ellende. Iemand die u helpt bij het regelen van uw schulden mag daar geen geld voor vragen. Doet een bedrijf dat wel? Ga dan niet met dit bedrijf in zee of informeer eerst bij de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening).

Let op , heeft u een bewindvoerder, curator of budgetbeheerder? Deze mag wel geld vragen.

Ook bedrijven die uw geld beheren, moeten zich aan regels houden. Dat is om te voorkomen dat u uw geld zomaar kwijtraakt.

Op de website van de NVVK staat meer informatie over malafide schuldhulpverleners.