Huishoudelijke hulp

Kunt u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom uw huishoudelijke taken niet (helemaal) zelf meer doen? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor hulp in het huishouden. Neem hiervoor contact op met uw meitinker.

De meitinker kijkt samen u of uw probleem kan worden opgelost. Iedere wijk en ieder dorp heeft zijn eigen meitinker(s).

Himmelsjek

De Heerenveense Himmelsjek is toegankelijk voor schoonmaakondersteuning tot 4 uren per week. Het is een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. Mogelijk komt u voor de himmelsjek in aanmerking. De meitinker zal dit in een gesprek met u beoordelen.

Mocht uit het gesprek met de meitinker blijken dat er sprake is van regieverlies of dat u vier uren of meer per week ondersteuning nodig heeft vanwege andere beperkingen, dan wordt de maatwerkvoorziening ‘ondersteuning gestructureerd huishouden’ ingezet.