Individuele inkomenstoeslag

Dit is de toeslag die u kunt ontvangen als u 3 jaar of langer een inkomen hebt dat niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm.

Voorwaarden

De voorwaarden om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen zijn:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • u bent geen student
  • uw inkomen is gedurende 3 jaar of langer niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm
  • uw vermogen is niet hoger dan € 7.575,00 voor een alleenstaande of € 15.150,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwde
  • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering
  • aan u is in de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek om individuele inkomenstoeslag niet eerder een langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag verleend.

Denkt u op basis van deze voorwaarden in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag en heeft u een uitkering van de gemeente Heerenveen, dan kunt u dit digitaal aanvragen met een formulier. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0513. Heeft u geen uitkering van de gemeente Heerenveen dan kunt u contact opnemen met de meitinker bij u in de wijk of dorp.

Bedrag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar in 2024.

  • € 516,- voor een alleenstaande
  • € 642,- voor een alleenstaande ouder
  • € 708,- voor gehuwden
Geplaatst op 11 mei 2023, 08:33 | Gewijzigd op 1 januari 2024, 09:35

Nieuws