Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een studietoeslag zijn dat je:

 • op datum aanvraag 15 jaar of ouder bent en;
 • een studie volgt en;
 • studiefinanciering of een tegemoetkoming ontvangt op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en;
 • als gevolg van een chronische ziekte of beperking niet in staat bent naast de studie een minimumloon te verdienen en;
 • geen recht hebt op of uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en;
 • in de gemeente Heerenveen woont.

Bedragen

De hoogte van de studietoeslag bedraagt € 334,34 per maand voor studenten van 21 jaar of ouder. Voor studenten van 20 jaar of jonger gelden de volgende bedragen per maand:

 • 20-jaar: € 267,47
 • 19-jaar: € 200,60
 • 18-jaar: € 167,17
 • 17-jaar: € 132,06
 • 16-jaar: € 115,34
 • 15-jaar: € 100,30

Maximale vrijlating stagevergoeding: € 200,60.

Aanvragen

Het aanvragen van de studietoeslag kan op elk gewenst moment. Een deskundig medisch advies is onderdeel van de beoordeling van de aanvraag. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de duur van de studietoeslag met jou vastgesteld. Denk jij op basis van deze voorwaarden in aanmerking te komen voor de studietoeslag? Vraag dan de studietoeslag online aan (hiervoor heb je DigiD nodig) of neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0513.

Veelgestelde vragen

Kan ik de studietoeslag ook schriftelijk aanvragen?

Ja, dat is geen probleem. U kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij de receptie van het gemeentehuis, zie onze openingstijden. Of bel 14 0513, dan sturen we het aanvraagformulier op.

Het ingevulde formulier stuurt u met de bijgeleverde antwoordenveloppe op
Gemeente Heerenveen
o.v.v. Studietoeslag
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Moet ik de studietoeslag terugbetalen?

Nee, de studietoeslag is een gift. Je hoeft het bedrag dus niet terug te betalen. Alleen wanneer je de studietoeslag onterecht hebt ontvangen, dan geldt wel dat het (teveel) ontvangen bedrag terugbetaald moet worden.

Ik ontvang een stagevergoeding, heb ik dan ook recht op de studietoeslag?

Dat is afhankelijk van de hoogte van jouw stagevergoeding. Tot een bepaald bedrag wordt dit ‘vrijgelaten’; dit heeft geen invloed op jouw studietoeslag. Als jouw stagevergoeding meer dan het bedrag dat op dat moment geldt, dan wordt jouw studietoeslag lager.

Rekenvoorbeeld (bedragen zijn fictief):
Je bent 20 jaar en hebt recht op een studietoeslag van € 260. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding van € 200 en geldt op dat moment een bedrag van € 195 dat als stagevergoeding mag worden vrijgelaten. Dat betekent dat je € 5 meer aan stagevergoeding ontvangt dan wordt ‘vrijgelaten’. Deze € 5 wordt in mindering gebracht op jouw studietoeslag. Je ontvangt dus maandelijks € 255 aan studietoeslag + € 180 aan stagevergoeding.

Ik ontvang een Wajong-uitkering, heb ik dan ook recht op de studietoeslag?

Nee. Als je een Wajong-uitkering ontvangt dan kun je geen studietoeslag aanvragen.

Heeft de studietoeslag gevolgen voor de belastingen?

De toeslag wordt gezien als inkomen. Dit kan dus gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen van de belastingdienst, maar ook voor jouw belastingaangifte.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De studietoeslag is afhankelijk van jouw leeftijd en bedraagt per 1 januari 2023 per maand (netto):

 • 21 jaar en ouder € 328,59
 • 20 jaar € 262,87
 • 19 jaar € 197,15
 • 18 jaar € 164,30
 • 17 jaar € 129,79
 • 16 jaar € 113,36
 • 15 jaar € 98,58

Maximale vrijlating stagevergoeding per 1 januari 2023 bedraagt: € 197,15