Wijzigingen melden uitkering

Als u een uitkering krijgt, bent u verplicht veranderingen door te geven. Bijvoorbeeld als u aan het werk gaat of inkomsten ontvangt. Maar ook veranderingen in uw woonsituatie of gezinssituatie. Hieronder staat welke veranderingen u moet melden. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee weken. Doet u dit niet dan moet u misschien een bedrag terugbetalen en kunt u een boete krijgen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen geeft u door met het mutatieformulier. Dit formulier heeft u toegestuurd gekregen van de afdeling MO. Bent u het kwijtgeraakt? En wilt u iets doorgeven? Vraag dan een nieuwe aan bij de afdeling MO. Het mutatieformulier kunt u inleveren in het gemeentehuis of mailen aan uitkering@heerenveen.nl. Bewijsstukken die er bij horen kunt u tegelijk ook mailen.

U kunt het formulier ook online invullen:

De gemeente kan uw wijziging tot een bepaalde datum nog in dezelfde maand verwerken. Deze datum staat op het mutatieformulier. Dit hangt wel af van wat voor wijziging het is.

Werk en inkomen

Gaat u aan het werk? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook als u nog geen loon ontvangt. Uw inkomsten worden pas gekort als u ze echt heeft gekregen. De bijstand is altijd aanvullend op ander inkomen dat u ontvangt. Dit betekent dat u al het inkomen dat u krijgt, aan de gemeente door moet geven. De gemeente bekijkt of uw inkomsten van de uitkering af gaan. Voorbeelden van inkomsten:

 • Loon uit werk
 • Andere uitkeringen
 • Alimentatie
 • Betalingen van de Belastingdienst
 • Andere inkomsten
 • Erfenis
 • Afkoopsom
 • Enzovoort

Heeft u part time werk?

Dan moet u elke maand het mutatieformulier inleveren. Dit samen met een kopie van uw loon- of uitkeringspecificatie. Zo voorkomen we dat u te veel uitkering krijgt. Vergeet u niet om het mutatieformulier te ondertekenen? Als u een partner heeft, moet deze het formulier ook ondertekenen.

Inkomsten van kinderen

Heeft uw kind van jonger dan 18 een bijbaantje? Dan hoeft u dat niet te melden. Andere inkomsten van uw kind moet u wel melden.

Woonsituatie

Als er iets verandert in uw woonsituatie, dan kan dat invloed hebben op uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • Er komt iemand bij u wonen
 • Er gaat een kind uit huis
 • Uw partner vertrekt
 • U gaat verhuizen

U hoeft deze wijzigingen niet te melden via het mutatieformulier. U moet het wel doorgeven bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Doet u dit niet of te laat? Dan kan dit wel consequenties hebben voor uw uitkering.

Gezinssituatie

Als er iets wijzigt in uw gezin, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • U gaat trouwen of samenwonen
 • U krijgt een kind
 • Uw kind wordt 18 jaar
 • U wordt voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis of een andere inrichting U gaat in detentie
 • Andere wijzigingen

Contactinformatie en bankrekening

Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Daarom vragen wij u het juiste telefoonnummer en emailadres door te geven, waarop u bereikbaar bent. Wij geven deze informatie verder niet aan anderen door. Ook weten wij graag op welk bankrekeningnummer wij de uitkering moeten storten. Dus opent u een nieuwe bankrekening? Geef dit dan door.

Vakantie of ander verblijf in het buitenland

Een uitkering is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland. U mag wel naar het buitenland maar niet langer dan vier weken per kalenderjaar. De gemeente betaalt dan uw uitkering door. Meld uw verblijf in het buitenland op het mutatieformulier. U moet wel van te voren toestemming vragen aan de gemeente. Dit kan via het online formulier, of u kunt dit formulier opvragen bij de gemeente.

U moet rekening houden met:

 • U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Dit hoeft niet 4 weken achter elkaar te zijn.
 • U moet elke keer dat u naar het buitenland gaat toestemming vragen.
 • Blijft u langer weg? Dan stopt uw uitkering na 4 weken.
 • U moet minstens 4 weken voor de vertrekdatum toestemming vragen

De gemeente kan toestemming weigeren. Bijvoorbeeld als u door uw vertrek een baan misloopt. Als u weer terug bent, moet u zich melden bij uw klantmanager of contactpersoon. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden, kan een verblijf in het buitenland langer duren. Wordt u ziek in het buitenland? Dan is dat meestal geen reden om de uitkering langer dan vier weken door te betalen.

De gemeente vraagt u om bewijsstukken van de vertrekdatum en terugkeerdatum.

Gaat u in het buitenland wonen? Dan stopt uw uitkering op de dag van vertrek.

Vakantie in Nederland of tijdelijk buiten de gemeente zijn

Met een uitkering mag u natuurlijk ook op vakantie. Ook mag u tijdelijk buiten de gemeente zijn. Er geldt geen maximum termijn. U moet wel rekening houden met een paar zaken.

 • U moet altijd via het mutatieformulier melden dat u op vakantie gaat.
 • U moet bereikbaar zijn voor de gemeente.
 • Bent u langer dan een paar weken buiten de gemeente, bijvoorbeeld op een camping? Dan moet u wel beschikbaar en bereikbaar blijven. U mag daarom bijvoorbeeld geen werk weigeren. U moet ook blijven voldoen aan uw andere verplichtingen.
 • U houdt uw woonplaats in de gemeente Heerenveen.
 • Als u lange tijd buiten de gemeente bent, kan dit wel gevolgen voor uw uitkering hebben

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan erg nuttig zijn. Ook met een uitkering mag u vrijwilligerswerk doen. U moet dat wel melden aan de gemeente. Deze moet toestemming geven. Soms krijgt een vrijwilliger een vergoeding. De gemeente kort deze vergoeding niet op de uitkering. Behalve als de vergoeding hoger is dan het maximumbedrag. U moet de vergoeding wel opgeven op het mutatieformulier

Het vrijwilligerswerk mag geen werk zijn dat normaal door een betaalde kracht wordt gedaan. U mag geen baan weigeren omdat u liever vrijwilligerswerk doet. Ook mag het uw re-integratie naar betaald werk niet belemmeren. De gemeente kan u ook vragen vrijwilligerswerk te gaan doen als onderdeel van uw re-integratie.

Gift of schadevergoeding

Krijgt u een schadevergoeding? Meldt dit dan zo snel mogelijk op het mutatieformulier. De gemeente kijkt dan of er gevolgen voor uw uitkering zijn. Vaak is dit niet het geval, maar soms ook wel. U hoeft nog niet alle bewijsstukken te hebben, die kunt u ook later inleveren. De gemeente neemt altijd contact met u op hierover.

Krijgt u een gift in geld of in spullen? Per kalenderjaar mag u € 1200 aan giften ontvangen zonder dat deze gevolgen voor uw uitkering hebben. Krijgt u meer dan € 1200, meldt dit dan op het mutatieformulier. Lees voor meer informatie de webpagina over dit onderwerp.

IOAW

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan hoeft u minder wijzigingen door te geven. Wijzigingen en vermogen, giften en schadevergoedingen hoeft u niet door te geven. Wilt u een wijziging doorgeven, dan kan dat online.

 

 

Geplaatst op 23 december 2016, 10:00 | Gewijzigd op 5 juni 2024, 10:10

Nieuws