Als u een uitkering krijgt bent u verplicht alle wijzigingen die met het gezin, financiën, woonsituatie te maken hebben, door te geven. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee weken. Doet u dit niet dan moet u misschien een bedrag terugbetalen en kunt u een boete krijgen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen geeft u door met het mutatieformulier. Dit formulier heeft u toegestuurd gekregen van de afdeling MO. Bent u het kwijtgeraakt? En wilt u iets doorgeven? Vraag dan een nieuwe aan bij de afdeling MO.

Woonsituatie

Hoe u leeft verandert

Als er iets verandert in uw woonsituatie, dan kan dat invloed hebben op uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • Er komt iemand bij u wonen
 • Er gaat een kind uit huis
 • Uw partner vertrekt
 • U gaat verhuizen

U hoeft vanaf 1 januari 2017 deze wijzigingen niet meer verplicht te melden via het mutatieformulier. Als u echter de wijziging niet of te laat meldt bij de afdeling burgerzaken dan kan dit wel consequenties hebben voor uw recht op bijstand.

Inkomen


De bijstand is altijd aanvullend op ander inkomen dat u ontvangt. Dit betekent dat u al het inkomen dat u krijgt, aan de gemeente door moet geven. De gemeente bekijkt of uw inkomsten van de uitkering af gaan. Voorbeelden van inkomsten:

 • Loon uit werk
 • Andere uitkeringen
 • Alimentatie
 • Betalingen van de Belastingdienst
 • Andere inkomsten
 • Erfenis
 • Afkoopsom
 • Enzovoort

Heeft u part time werk?

Dan moet u elke maand het mutatieformulier inleveren. Dit samen met een kopie van uw loon- of uitkeringspecificatie. Zo voorkomen we dat u te veel uitkering krijgt. Vergeet u niet om het mutatieformulier te ondertekenen? Als u een partner heeft, moet deze het formulier ook ondertekenen.

Gezinssituatie


Als er iets wijzigt in uw gezin, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • U gaat trouwen of samenwonen
 • U krijgt een kind
 • Uw kind wordt 18 jaar
 • Andere wijzigingen

Vrijwilligerswerk


Vrijwilligerswerk kan erg nuttig zijn. Ook met een uitkering mag u vrijwilligerswerk doen. U moet dat wel melden aan de gemeente. Deze moet toestemming geven. Het vrijwilligerswerk mag geen werk zijn dat normaal door een betaalde kracht wordt gedaan. U mag geen baan weigeren omdat u liever vrijwilligerswerk doet. Ook mag het uw re-integratie naar betaald werk niet belemmeren.

De gemeente kan u ook vragen vrijwilligerswerk te gaan doen als onderdeel van uw re-integratie.

Soms krijgt een vrijwilliger een vergoeding. De gemeente kort deze vergoeding niet op de uitkering. Behalve als de vergoeding hoger is dan het maximumbedrag. U moet de vergoeding wel opgeven op het mutatieformulier.

Vakantie

Met een uitkering mag u natuurlijk ook op vakantie. Als u in Nederland blijft, wordt de duur van de vakantie o.a. beoordeelt aan de hand van uw arbeidsverplichtingen. Er geldt geen maximum termijn. U moet wel rekening houden met een paar zaken.

 • U moet altijd via het mutatieformulier melden dat u op vakantie gaat.
 • U moet bereikbaar zijn voor de gemeente.
 • Bent u langer dan een paar weken buiten de gemeente, bijvoorbeeld op een camping? Dan moet u wel beschikbaar en bereikbaar blijven. U mag daarom bijvoorbeeld geen werk weigeren. U moet ook blijven voldoen aan uw andere verplichtingen.

Vakantie of ander verblijf in het buitenland

Een uitkering is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland. U mag wel naar het buitenland maar niet langer dan vier weken per jaar. De gemeente betaalt dan uw uitkering door. U moet van te voren toestemming vragen aan de gemeente.

U moet rekening houden met:

 • U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland (via formulier verblijf in het buitenland).
 • Blijft u langer weg? Dan stopt uw uitkering.
 • U moet 4 weken voor de vertrekdatum toestemming vragen

De gemeente kan toestemming weigeren. Bijvoorbeeld als u door uw vertrek een baan misloopt. Als u weer terug bent, moet u zich melden bij uw klantmanager. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden, kan een verblijf in het buitenland langer duren. Wordt u ziek in het buitenland? Dan is dat meestal geen reden om de uitkering langer dan vier weken door te betalen. Gaat u in het buitenland wonen? Dan stopt uw uitkering op de dag van vertrek.