Tijdlijn G1000

Via de tijdlijn kunt u het proces rondom de G1000 nalezen. Zo komt u te weten hoe de centrumvisie voor Heerenveen tot stand is gekomen. In het Programma Centrum Heerenveen leest u over het vervolg om een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum van Heerenveen te krijgen.

04 jun 2018

Vaststelling raadsakkoord

Vaststelling raadsakkoord 2018-2022 met het voornemen om te experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.

01 dec 2018

Opstart G1000-proces voor toekomstvisie

Gemeenteraad geeft opdracht om G1000-proces voor de toekomstvisie van het centrum van Heerenveen op te starten.

09 feb 2019

Burgertop G1000 Heerenveen

Burgertop G1000 Heerenveen: 400 inwoners in gesprek over de toekomst van het centrum van Heerenveen. Leverde 250 ideeën op.

26 feb 2019

Burgerforum

26 februari tot 7 mei 2019: 160 burgertop-deelnemers, die betrokken willen blijven, gaan in werkgroepen aan de slag met de ideeën uit de burgertop. Waar nodig schakelen zij experts in. In ruim twee maanden tijd werken zij de ideeën uit naar plannen.

01 mrt 2019

Vorming G20

Een groep van centrumondernemers die hun ideeën voor het centrum van Heerenveen verzamelen.

25 mei 2019

Burgerraad

Alle bezoekers van de Burgertop zijn uitgenodigd voor een presentatie van de plannen uit het Burgerforum. Via een online stemming kiezen de bezoekers wat zij de belangrijkste projecten vinden. Zo worden 47 projecten gekozen. Deze vormen samen het Burgerbesluit. Deze wordt aan het einde van de Burgerraad aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester van der Zwan).

25 mei 2019

Vorming monitorgroep

Vorming Monitorgroep van ongeveer 50 deelnemers aan de Burgerraad.  Deze groep volgt hoe de gemeente verder gaat met het Burgerbesluit.

29 mei 2019

G20 centrumplan aangeboden aan gemeenteraad

G20 centrumplan van ondernemers in Heerenveen met plannen voor het centrum aangeboden aan gemeenteraad.

01 jun 2019

Uitwerking mogelijkheden en kosten

Juni tm november: Gemeenteambtenaren Heerenveen werken mogelijkheden en kosten van het Burgerbesluit en het G20 advies uit in opdracht van college van B&W.

24 jun 2019

Burgerbesluit door gemeenteraad opgepakt

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad het Burgerbesluit op te pakken. De raad vraagt het college de haalbaarheid, gevolgen en mogelijkheden van de voorstellen in het Burgerbesluit te onderzoeken. Daarmee wil de raad in het najaar besluiten over de centrumvisie met een uitvoeringsprogramma en raming van de globale kosten (investeringsagenda).

01 nov 2019

Voorstel centrumvisie gereed

Voorstel centrumvisie met investeringsagenda klaar. Deze bevat 47 projecten van zowel inwoners als ondernemers, de bijbehorende mogelijkheden en kosten.

21 nov 2019

Voorstel in gemeenteraad

Monitorgroep G1000 en G20-ondernemers bespreken voorstel centrumvisie met gemeenteraad

02 dec 2019

Centrumvisie besproken in raadscommissies

Voorstel centrumvisie besproken in gezamenlijke vergadering raadscommissies.

16 dec 2019